Zalety prasy

Zalety prasy

i reklamy prasowej

Jakie są zalety prasy i reklamy prasowej? Co wyróżnia reklamę prasową na tle reklam prezentowanych w innych mediach? Dlaczego warto reklamować się w prasie?

Reklama prasowa jest wyjątkowa, bo przygotowana z myślą o czytelniku. Nie jest zakłóceniem jak w innych mediach. Jest zauważalna, czytana z uwagą i skupieniem przez świadomych czytelników.

10 ZALET prasy i reklamy prasowej

1. Prasa angażuje
Prasa buduje zaangażowanie odbiorcy. Relacje emocjonalne z pismem, zwiększają zaangażowanie czytelnika w reklamę i podnoszą jej skuteczność.

Czytanie prasy to osobiste i angażujące zajęcie, które zaspokaja ciekawość, dostarcza informacji, wiedzy, skłania odbiorcę do refleksji. Im bardziej pismo wzbudza zainteresowanie, tym samym reklamy są czytane z uwagą i skupieniem. Czytelnik jest świadomym i zaangażowanym odbiorcą, dlatego staje się lojalny wobec tytułów, które selektywnie dobiera. Jest gotów zapłacić za dostęp do ulubionych treści.

2. Prasa ma wiele kontaktów z jednym czytelnikiem

Jeden czytelnik wraca do tego samego wydania kilka razy. Liczba powrotów zależy od wielkości i specjalizacji tytułu. Im grubsze pismo i bardziej specjalistyczne, zawierające ponadczasowe materiały, tym częściej do niego sięgamy.

Dodatkowo, z jednym wydaniem pisma ma kontakt wielu czytelników. Mogą to być 2, 3, a nawet 10 i więcej osób. Liczba zależy od miejsca, gdzie czytamy prasę – poczekalnie w salonach, przychodniach, a także od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Prasą również dzielimy się ze znajomymi. Wiele kontaktów z wydaniem oznacza również wiele kontaktów z reklamą zamieszczoną w danym numerze. Prasa jako jedyne medium dociera kilkukrotnie do jednego czytelnika z tą samą reklamą podczas jednej jej emisji. Przekłada się to na wysoką intensywność kampanii reklamowej w prasie.

3. Prasa skupia uwagę czytelników

Podczas czytania prasy, odbiorca jest maksymalnie skupiony. Nie rozpraszają go nagle wyskakujące reklamy, jak w innych mediach. Czytelnik jest świadomy, że reklamy stanowią integralną część magazynu i są przygotowane z myślą o nim.

Czytanie pism często traktowane jest jak rytuał. Każdy czytelnik ma swoje nawyki czytania. Jedni najpierw przeglądają całe pismo, a następnie wybierają interesujące ich artykuły. Inni od razu sięgają do ulubionych rubryk, jeszcze inni czytają od deski do deski. Możliwości jest tyle ilu czytelników. Skupienie uwagi na czytaniu powoduje, że mózg czytelnika maksymalnie się aktywizuje. A to oznacza, że zarówno treści redakcyjne, jak i reklamowe są lepiej zapamiętywane.

4. Prasa buduje wiarygodność

Czytelnicy prasy mają znacznie większe zaufanie do informacji zawartych w ulubionych pismach. I właśnie to zaufanie i wiarygodność wzmacniają przekaz reklamowy.

Relacje jakie budują gazety i czasopisma z czytelnikami są silniejsze niż relacje budowane przez inne media. Prasa doradza i umożliwia dokonywanie wyboru. Regularni czytelnicy mają swoich ulubionych autorów, piszą listy, maile, biorą udział w ankietach i na forum danego tytułu. Są aktywni, identyfikują się z pismem oraz cechuje ich lojalność. Będąc lojalnym konsumentem pisma, jest duże prawdopodobieństwo, że taki czytelnik będzie lojalny również wobec reklamowanego produktu, który się spodoba. Pismo skłania do rozmów z innymi – o artykułach, reklamowanych produktach, o tym co jest skuteczne i co warto polecić.

5. Prasa to medium kreatywne

Oferta reklamowa w prasie jest bardzo szeroka. Począwszy od różnorodnych formatów reklam w środku pisma, po wrzutki, wklejki, próbki, czy dodatki.

Projekt reklamy jest inwencją twórczą reklamodawcy. Należy jednak pamiętać, aby dostosować w nim przekaz do grupy celowej i charakteru wybranego pisma. Ważny jest również kontekst, obok którego zamieszczamy swoją reklamę. Niewątpliwym atutem prasy jest możliwość dystrybucji bezpłatnych próbek reklamowanych produktów, które podnoszą prestiż marki. Możliwości są niemal nieograniczone, a nowe, kreatywne formy zapadają w pamięci czytelników.

6. Prasa precyzyjnie dociera do grupy docelowej

Różnorodność tytułów na rynku prasy umożliwia precyzyjne docieranie do grup docelowych danych produktów i usług. Badanie PBC dostarcza społeczno-demograficznych informacji o czytelnikach, ich zainteresowaniach, stylu życia, czy zachowaniach konsumenckich.

Tak szczegółowe dane pozwalają precyzyjnie dopasować pisma do grup celowych reklamowanych produktów. Oznacza to, że prasa jest medium, które efektywnie buduje zasięg. Dodatkowo, prasa pozwala na przeprowadzenie kampanii o selektywnym zasięgu – możemy zrealizować kampanię tylko w wybranych miastach lub regionach Polski.

7. Reklama w prasie jest zauważalna w 86%

Prasa jest medium, w którym reklama nie musi walczyć o uwagę odbiorcy ponieważ już ją ma. Czytelnicy zauważają prawie wszystkie reklamy zamieszczone w danym tytule. Wczytują się w nie i angażują w ich treść.

Zauważalność reklam zależy m.in. od periodyczności pisma. W miesięcznikach zauważalność wynosi ponad 90%, zaś w dziennikach ze względu na obecność małych reklam kształtuje się ona na poziomie poniżej 80%. Bardzo ważny jest również kontekst, w jakim została umieszczona reklama i jej wielkość. Do pomiaru zauważalności reklam PBC wykorzystuje badanie eyetracker. Urządzenie to pozwala śledzić ruchy gałki ocznej i precyzyjnie określa na jakie elementy w piśmie czytelnicy zwrócili uwagę.

8. Reklama w prasie przyciąga 7 sekund uwagi czytelnika

Jeden czytelnik wraca kilka razy do wydania, zauważa większą część reklam, niektóre widzi nawet kilkukrotnie, a za każdym razem skupia uwagę na jednej reklamie przez kilka sekund.

W ciągu całego życia wydania pisma, przeciętny czas spędzony na jednej reklamie przez jednego czytelnika to aż 7 sekund. Jest to czas, który pozwala zauważyć wszystkie elementy reklamy i zrozumieć reklamowany przekaz. Dodatkowo, im dłużej patrzymy na reklamę szanse na jej zapamiętanie rosną. W badaniu PBC “Zaangażowanie w reklamę” całkowity czas spędzony na reklamie określa wskaźnik adExposureTime.

9. Reklama w prasie ma 11 realnych kontaktów z czytelnikiem

Jeden kontakt czytelnika z reklamą przeciętnie wynosi ⅔ sekundy. Jest to czas, gdy mózg świadomie przetwarza i zapamiętuje zauważone elementy. Podczas jednego skupienia na reklamie, czytelnik generuje kilka takich długich kontaktów.

Kontakt czytelnika z reklamą prasową to długie, nieprzerwane spojrzenie na reklamie. To zwrócenie uwagi na wybrane elementy m.in. hasło, produkt, logo marki, opis. Liczba realnych kontaktów zależy od czasu spędzonego na reklamie, a im dłużej czytelnik patrzy i więcej zauważy, tym większe są szanse na zapamiętanie przekazu. W badaniu PBC “Zaangażowanie w reklamę” całkowitą liczbę realnych kontaktów czytelnika z reklamą określa wskaźnik adExposure.

10. Reklama w prasie to niskie koszty dotarcia

Badanie PBC “Zaangażowanie w reklamę” umożliwia precyzyjne określenie wysokości kosztów dotarcia do osób, które miały realny kontakt z reklamą prasową.

Dzięki danym dotyczącym sprzedaży danego pisma, zauważalności reklam w tym piśmie i ich zasięgu istnieje możliwość obliczenia CPM i CPT. Średni koszt dotarcia do tysiąca długich kontaktów czytelnika z reklamą (CPM) wynosi 6 złotych. Natomiast, za dotarcie do tysiąca czytelników, którzy widzieli reklamę (CPT) zapłacimy 60 złotych. Kampanie reklamowe w prasie przygotowywane są w oparciu o wyniki zasięgu reklamy, a nie jej nośnika. Prasa bada czytelnictwo całego tytułu, ale w mediaplanie uwzględnia tylko czytelników, którzy widzieli reklamy.

i
Chcesz podać dalej ten artykuł? Pamiętaj o podaniu źródła 🙂
Zalety prasy i reklamy prasowej, PBC: https://pbc.pl/zalety-prasy