Zalety prasy

Zalety prasy

i reklamy prasowej

Jakie są zalety prasy i reklamy prasowej? Co wyróżnia reklamę prasową na tle reklam prezentowanych w innych mediach? Dlaczego warto reklamować się w prasie?

Jest zauważalna, czytana z uwagą i skupieniem przez zaangażowanych i świadomych czytelników. Jedna emisja w prasie to wiele kontaktów z reklamą.

ZALETY prasy i reklamy prasowej

WYSOKI ZASIĘG PRASY

Zasięg prasy od dekady nie zmienia się, zmieniają się za to nośniki czytelnictwa. Prasa wydawana jest w postaci wydań drukowanych, e-wydań, subskrypcji cyfrowych czy stron www. W zależności od strategii i grup celowych wydawcy wydają swoje tytuły we wszystkich tych formach lub tylko w wybranych oferując reklamodawcom wiele bardzo kreatywnych, standardowych i dedykowanych, rozwiązań.

Porównując zasięgi warto pamiętać przy analizie danych, że 95% prasy drukowanej to prasa płatna, czytelnicy płacą za swoje ulubione tytuły ponad 1,1 mld zł rocznie i jest to wyselekcjonowana grupa zaangażowanych nabywców za którą w innych mediach trzeba dodatkowo zapłacić. Natomiast większość zasięgów w prasie cyfrowej pochodzi z treści dostępnych za darmo.

Część czytelników synergicznie i jednocześnie korzysta z wydań drukowanych i cyfrowych ze względu na ich zupełnie odmienne wartości. Jednak dla aż 42% czytelników prasy drukowanej to druk stanowi podstawową, intencjonalną formę dostępu do treści. Jeden egzemplarz prasy drukowanej może być czytany przez kilka osób w gospodarstwie domowym, w pracy czy miejscach publicznych.

NISKIE WSPÓŁCZYTELNICTWO TYTUŁÓW PRASOWYCH

Według danych PBC tytuły prasowe mają bardzo niskie współczytelnictwo. Dodawanie kolejnych pism do kampanii znacząco zwiększa jej zasięg.

Współczytelnictwo oznacza procent czytelników dziennika lub magazynu, którzy są jednocześnie czytelnikami innego pisma. PBC przygotowało analizę z podziałem na segmenty tematyczne. Zobacz wyniki:

Prasa precyzyjnie dociera do grupy docelowej

Różnorodność tytułów na rynku prasy umożliwia precyzyjne docieranie do grup docelowych danych produktów i usług. Prasa dostarcza możliwość wyboru szerokich grup celowych i wysublimowanych segmentów tematycznych.

Badanie PBC dostarcza społeczno-demograficznych informacji o czytelnikach, ich zainteresowaniach, stylu życia, czy zachowaniach konsumenckich. Tak szczegółowe dane pozwalają precyzyjnie dopasować pisma do grup celowych reklamowanych produktów. Oznacza to, że prasa jest medium, które efektywnie buduje zasięg. Dodatkowo, prasa pozwala na przeprowadzenie kampanii o selektywnym zasięgu – możemy zrealizować kampanię tylko w wybranych miastach lub regionach Polski.

W Audycie PBC tytuły są podzielone na segmenty tematyczne. Na stronie PBC można sprawdzić aktualne kategorie i wydawane pisma: https://www.pbc.pl/badane-tytuly/

PRASA MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE OPINII
Prasa ma unikalne treści, jakościowe dziennikarstwo, wysokiej jakości reklamy, czytelnicy mają do prasy zaufanie i dlatego chętnie dzielą się informacjami ze znajomymi, rodziną czy w mediach społecznościowych.

Według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów prasa jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce i wyprzedza znacząco telewizję, radio i serwisy internetowe. Warto zapamiętać: to właśnie prasa najbardziej wpływa na wybory Polaków.

Prasa buduje wiarygodność

Czytelnicy mają zaufanie do informacji zawartych w prasie.

We współczesnym świecie gdzie prawnie nieuregulowane są jeszcze wszelkie formy treści przygotowywane przez sztuczną inteligencję, istnieje bardzo poważny problem fake newsów to właśnie wiarygodność i zaufanie do treści mają coraz większe znaczenie. Naukowcy przewidują coraz większą rolę tradycyjnych źródeł informacji. Ważna jak nigdy dotąd jest renoma redakcji i zaufanie do jej wewnętrznego procesu publikowania treści.

Czytelnicy mają nie tylko zaufanie do treści redakcyjnych ale i do reklam publikowanych w prasie.

Aż 78% osób ufa artykułom reklamowym w prasie, jest to wyższe zaufanie niż do lokowania produktów w telewizji czy reklam w radio.

Prasa ma wiele kontaktów z czytelnikiem

Z jednym wydaniem pisma drukowanego ma kontakt wielu czytelników. Mogą to być 2, 3, a nawet 10 i więcej osób.

Czytelnicy dzielą się zakupionym egzemplarzem w gospodarstwie domowym, z przyjaciółmi, w pracy czy lub miejscach publicznych dzięki czemu kilka osób czyta jedno wydanie. Wielu czytelników wydania oznacza również wiele kontaktów z reklamą zamieszczoną w danym numerze.

CZYTELNICY WIELOKROTNIE WRACAJĄ DO PRASY

Jeden czytelnik wraca do tego samego wydania pisma kilka razy.

Statystycznie 90% czytelników wraca do pisma co najmniej 2 razy, ponad 40% osób wraca do tygodników i miesięczników co najmniej 4 razy a 3% czytelników nawet ponad 10 razy. Liczba powrotów zależy od rodzaju i tematyki tytułu. Im grubsze pismo i bardziej specjalistyczne, zawierające ponadczasowe materiały, tym częściej do niego sięgamy. Prasa jako jedyne medium dociera kilkukrotnie do jednego czytelnika z tą samą reklamą podczas jednej jej emisji, w innych mediach jedna emisja to jeden kontakt.

Prasa ANGAŻUJE I skupia uwagę czytelników

Podczas czytania artykułów i reklam, odbiorca jest maksymalnie skupiony i zaangażowany. Czytelnik jest świadomy, że reklamy stanowią integralną część magazynu i są przygotowane z myślą o nim.

Czytanie prasy to osobiste i angażujące zajęcie, które zaspokaja ciekawość, dostarcza informacji, wiedzy, skłania odbiorcę do refleksji, zachęca do działania dlatego redakcje organizują tak wiele akcji społecznych i edukacyjnych.

Czytanie pism często traktowane jest jak rytuał. Dla 89% czytelników jest to czynność podstawowa, na której koncentrują swoją uwagę (dla porównania w mediach społecznościowych tylko 35% osób jest w pełni skupionych na treści). Każdy czytelnik ma swoje nawyki czytania. Jedni najpierw przeglądają całe pismo, a następnie wybierają interesujące ich artykuły. Inni od razu sięgają do ulubionych rubryk, jeszcze inni czytają od deski do deski. 75% osób czyta jednorazowo co najmniej połowę czasopisma, do 40% jednorazowo nawet całą gazetę.

Z danych PBC wynika, czas czytania prasy rośnie. Obecnie aż 84% czytelników i co trzeci Polak co najmniej pół godziny dziennie czyta prasę, 60% czytelników czyta prasę ponad godzinę dziennie, a 22% czytelników więcej niż 2 godziny dziennie. Im wyższe wykształcenie, dochód i wiek tym dłuższy czas czytania prasy.

W prasie nie tylko treść wzbudza zainteresowanie także reklamy są czytane z uwagą i skupieniem. Skupienie uwagi na czytaniu wpływa na dobrostan psychiczny człowieka co wpływa na duże zapamiętywanie artykułów i reklam.

Reklama w prasie drukowanej jest zauważalna w 86%

Prasa jest medium, w którym reklama nie musi walczyć o uwagę odbiorcy ponieważ już ją ma. Czytelnicy zauważają prawie wszystkie reklamy zamieszczone w danym tytule. Wczytują się w nie i angażują w ich treść.

Zauważalność reklam zależy m.in. od periodyczności pisma. W miesięcznikach zauważalność wynosi ponad 90%, zaś w dziennikach ze względu na obecność małych reklam kształtuje się ona na poziomie poniżej 80%. Bardzo ważny jest również kontekst, w jakim została umieszczona reklama i jej wielkość.

Reklama w prasie drukowanej przyciąga 7 sekund uwagi czytelnika

Jeden czytelnik wraca kilka razy do wydania, zauważa większą część reklam, niektóre widzi nawet kilkukrotnie, a za każdym razem skupia uwagę na jednej reklamie przez kilka sekund.

W ciągu całego życia wydania pisma, przeciętny czas spędzony na jednej reklamie przez jednego czytelnika to aż 7 sekund. Jest to czas, który pozwala zauważyć wszystkie elementy reklamy i zrozumieć reklamowany przekaz. Dodatkowo, im dłużej patrzymy na reklamę szanse na jej zapamiętanie rosną. W badaniu PBC “Zaangażowanie w reklamę” całkowity czas spędzony na reklamie określa wskaźnik „Czas kontaktu z reklamą”.

Reklama w prasie DRUKOWANEJ MA STATYSTYCZNIE

11 realnych kontaktów z czytelnikiem

Jeden kontakt czytelnika z reklamą przeciętnie wynosi ⅔ sekundy. Jest to czas, gdy mózg świadomie przetwarza i zapamiętuje zauważone elementy. Podczas jednego skupienia na reklamie w prasie drukowanej, czytelnik generuje kilka takich długich kontaktów. Dodatkowo czytelnicy wielokrotnie wracają do pisma.

Kontakt czytelnika z reklamą prasową to długie, nieprzerwane spojrzenie na reklamie w prasie drukowanej. To zwrócenie uwagi na wybrane elementy m.in. hasło, produkt, logo marki, opis. Liczba realnych kontaktów zależy od czasu spędzonego na reklamie, a im dłużej czytelnik patrzy i więcej zauważy, tym większe są szanse na zapamiętanie przekazu a także od liczby powrotów do dziennika lub magazynu. W badaniu PBC “Zaangażowanie w reklamę” całkowitą liczbę realnych kontaktów czytelnika z reklamą określa wskaźnik „Liczba kontaktów z reklamą w piśmie” oraz „Liczba kontaktów z reklamą w kampanii”. Jeden czytelnik ma statystycznie kilkanaście kontaktów z reklamą prasową w czasopiśmie.

PRASA TOWARZYSZY CAŁY DZIEŃ

Czytelnicy czytają prasę w różnych miejscach.

91,5% czytelników czyta prasę w domu

29,3% czytelników czyta prasę w pracy

15,5% czytelników czyta prasę w samochodzie, samolocie, tramwaju lub pociągu

11,4% czytelników czyta prasę w innych miejscach

Prasa to medium kreatywne

Oferta reklamowa w prasie jest bardzo szeroka. Począwszy od różnorodnych formatów reklam w środku pisma drukowanego, po wrzutki, wklejki, próbki, czy dodatki po wiele formatów w formach cyfrowych.

Projekt reklamy jest inwencją twórczą reklamodawcy. Należy jednak pamiętać, aby dostosować w nim przekaz do grupy celowej i charakteru wybranego pisma. Ważny jest również kontekst, obok którego zamieszczamy swoją reklamę. Niewątpliwym atutem prasy drukowanej jest możliwość dystrybucji bezpłatnych próbek reklamowanych produktów, które podnoszą prestiż marki. Możliwości prasy drukowanej i cyfrowej są niemal nieograniczone, a nowe, kreatywne formy zapadają w pamięci czytelników.

Reklama w prasie to niskie koszty dotarcia

Badanie PBC “Zaangażowanie w reklamę” umożliwia precyzyjne określenie wysokości kosztów dotarcia do osób, które miały realny kontakt z reklamą prasową.

Dzięki danym dotyczącym sprzedaży danego pisma, zauważalności reklam w tym piśmie i ich zasięgu istnieje możliwość obliczenia nie tylko CPP i CPT ale przede wszystkim CPM.

Tradycyjne wskaźniki CPP i CPT uwzględniają w swoich wzorach liczbę czytelników prasy, a wskaźnik CPM także liczbę kontaktów z reklamą jakie ma statystyczny czytelnik prasy. Parametr ten jest niezwykle istotny aby pokazać realne koszty dotarcia w reklamie prasowej i wielokrotną konsumpcję treści reklamowych w piśmie.

Prasa bada czytelnictwo całego tytułu i te wartości są uwzględniane we wskaźnikach CPP i CPT które bazują na liczbie czytelników, a w mediaplanie uwzględnia liczbę kontaktów z reklamą czytelników, którzy widzieli reklamy.

i
Chcesz podać dalej ten artykuł? Pamiętaj o podaniu źródła 🙂
Zalety prasy i reklamy prasowej, PBC: https://pbc.pl/zalety-prasy Źródła danych: PBC „Zaangażowanie w reklamę: N=24047, 2022; GUS 2022.