Zalety prasy

Zalety prasy

i reklamy prasowej

Jakie są zalety prasy i reklamy prasowej? Co wyróżnia reklamę prasową na tle reklam prezentowanych w innych mediach? Dlaczego warto reklamować się w prasie?

Jest zauważalna, czytana z uwagą i skupieniem przez zaangażowanych i świadomych czytelników. Jedna emisja w prasie to wiele kontaktów z reklamą.

ZALETY prasy i reklamy prasowej

WYSOKI ZASIĘG PRASY

Zasięg prasy nie zmienia się, zmieniają się za to nośniki czytelnictwa. Prasa wydawana jest w postaci wydań drukowanych, e-wydań, subskrypcji cyfrowych czy stron www. W zależności od strategii i grup celowych wydawcy wydają swoje tytuły we wszystkich tych formach lub tylko w wybranych.

Czytelnicy mogą czytać prasę w ulubionej formie: drukowanej lub cyfrowej. Po wydania drukowane, e-wydania i subskrypcje cyfrowe sięgają czytelnicy, którzy płacą za dostęp do treści. W 2023 wydali oni na zakup prasy 1,1 mld zł. W serwisach internetowych tytułów prasowych treści są dostępne w większości za darmo.

W dziennikach, tygodnikach opinii i wybranych segmentach tematycznych magazynów prasa drukowana jest rozwijana jednocześnie z prasą cyfrową. W segmentach magazynów kobiecych, magazynów telewizyjnych, dla dzieci czy większości branżowych to ciągle druk stanowi podstawową formę dostępu do treści

Część czytelników synergicznie i jednocześnie korzysta z wydań drukowanych i cyfrowych ze względu na ich zupełnie odmienne wartości. Jednak wśród kobiet w wieku 40 lat i więcej aż 60,4% czytelniczek wybiera prasę drukowaną jako główne źródło informacji, a wśród mężczyzn w wieku 40 lat i więcej prasa drukowana jest wybierana jako wiodące źródło informacji przez 45,8% czytelników. Jeden egzemplarz prasy drukowanej może być czytany przez kilka osób w gospodarstwie domowym, w pracy czy miejscach publicznych.

NISKIE WSPÓŁCZYTELNICTWO TYTUŁÓW PRASOWYCH

Według danych PBC tytuły prasowe mają bardzo niskie współczytelnictwo. Dodawanie kolejnych pism do kampanii znacząco zwiększa jej zasięg.

Współczytelnictwo oznacza procent czytelników dziennika lub magazynu, którzy są jednocześnie czytelnikami innego pisma. PBC przygotowało analizę z podziałem na segmenty tematyczne. Zobacz wyniki:

Prasa precyzyjnie dociera do grupy docelowej

Prasa dostarcza możliwość wyboru szerokich grup celowych i wysublimowanych segmentów tematycznych.

Badanie PBC dostarcza społeczno-demograficznych informacji o czytelnikach, ich zainteresowaniach, stylu życia, czy zachowaniach konsumenckich. Tak szczegółowe dane pozwalają precyzyjnie dopasować pisma do grup celowych reklamowanych produktów. Dodatkowo, prasa pozwala na przeprowadzenie kampanii o selektywnym zasięgu – możemy zrealizować kampanię tylko w wybranych miastach lub regionach Polski.

W Audycie PBC tytuły są podzielone na segmenty tematyczne. Na stronie PBC można sprawdzić aktualne kategorie i wydawane pisma: https://www.pbc.pl/badane-tytuly/

dane tytułów prasowych
PRASA MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE OPINII
Prasa ma unikalne treści, jakościowe dziennikarstwo, wysokiej jakości reklamy, czytelnicy mają do prasy zaufanie i dlatego chętnie dzielą się informacjami ze znajomymi, rodziną czy w mediach społecznościowych.

Według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów prasa jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce i wyprzedza znacząco telewizję, radio i serwisy internetowe. Warto zapamiętać: to właśnie prasa najbardziej wpływa na wybory Polaków.

zalety prasy opiniotwórczość

Prasa buduje wiarygodność

Czytelnicy mają zaufanie do informacji zawartych w prasie.

We współczesnym świecie gdzie prawnie nieuregulowane są jeszcze wszelkie formy treści przygotowywane przez sztuczną inteligencję, istnieje bardzo poważny problem fake newsów to właśnie wiarygodność i zaufanie do treści mają coraz większe znaczenie. Naukowcy przewidują coraz większą rolę tradycyjnych źródeł informacji. Ważna jak nigdy dotąd jest renoma redakcji i zaufanie do jej wewnętrznego procesu publikowania treści.

Czytelnicy mają nie tylko zaufanie do treści redakcyjnych ale i do reklam publikowanych w prasie.

Aż 78% osób ufa artykułom reklamowym w prasie, jest to wyższe zaufanie niż do lokowania produktów w telewizji czy reklam w radio.

zaufanie do reklam

Prasa ma wiele kontaktów z czytelnikiem

Z jednym wydaniem pisma drukowanego ma kontakt wielu czytelników. Mogą to być 2, 3, a nawet 10 i więcej osób.

Czytelnicy dzielą się zakupionym egzemplarzem w gospodarstwie domowym, z przyjaciółmi, w pracy czy lub miejscach publicznych dzięki czemu kilka osób czyta jedno wydanie. Wielu czytelników wydania oznacza również wiele kontaktów z reklamą zamieszczoną w danym numerze.

CZYTELNICY WIELOKROTNIE WRACAJĄ DO PRASY

Jeden czytelnik wraca do tego samego wydania pisma kilka razy.

Czytelnicy wielokrotne wracają do treści prasowych, nawet sześć razy i więcej. Co najmniej trzy razy do dzienników wraca 85% czytelników a do magazynów 95%.

Prasa jako jedyne medium dociera kilkukrotnie do jednego czytelnika z tą samą reklamą podczas jednej jej emisji, w innych mediach jedna emisja to jeden kontakt.

liczba powrotow do pisma

Prasa ANGAŻUJE I skupia uwagę czytelników

Podczas czytania artykułów i reklam, odbiorca jest maksymalnie skupiony i zaangażowany. Czytelnik jest świadomy, że reklamy stanowią integralną część magazynu i są przygotowane z myślą o nim.

Czytanie prasy to osobiste i angażujące zajęcie, które zaspokaja ciekawość, dostarcza informacji, wiedzy, skłania odbiorcę do refleksji, zachęca do działania dlatego redakcje organizują tak wiele akcji społecznych i edukacyjnych.

Czytanie pism często traktowane jest jak rytuał. Dla 89% czytelników jest to czynność podstawowa, na której koncentrują swoją uwagę (dla porównania w mediach społecznościowych tylko 35% osób jest w pełni skupionych na treści). Każdy czytelnik ma swoje nawyki czytania. Jedni najpierw przeglądają całe pismo, a następnie wybierają interesujące ich artykuły. Inni od razu sięgają do ulubionych rubryk, jeszcze inni czytają od deski do deski. 76% osób czyta jednorazowo co najmniej połowę czasopisma, 30% jednorazowo nawet całą gazetę.

Z danych PBC wynika, że czas czytania prasy rośnie. Obecnie aż 83% czytelników i co najmniej pół godziny dziennie czyta prasę, 57% czytelników czyta prasę ponad godzinę dziennie. Im wyższe wykształcenie, dochód i wiek tym dłuższy czas czytania prasy.

W prasie nie tylko treść wzbudza zainteresowanie także reklamy są czytane z uwagą i skupieniem. Skupienie uwagi na czytaniu wpływa na dobrostan psychiczny człowieka co wpływa na duże zapamiętywanie artykułów i reklam.

dzienny czas czytania prasy

Reklama w prasie drukowanej jest zauważalna w 91%

Prasa jest medium, w którym reklama nie musi walczyć o uwagę odbiorcy ponieważ już ją ma. Czytelnicy zauważają prawie wszystkie reklamy zamieszczone w danym tytule. Wczytują się w nie i angażują w ich treść.

Wszystkie formaty reklamy w prasie są efektywne. Wskaźniki uwagi (liczba kontaktów z reklamą i zauważalność reklam) są wysokie niezależnie od formatu reklamy. Dla większych formatów nieznacznie rośnie zauważalność reklam a znacząco liczba kontaktów z reklamą.

zauwazalnosc reklam w prasie

Reklama w prasie drukowanej przyciąga 7 sekund uwagi czytelnika

Jeden czytelnik wraca kilka razy do wydania, zauważa większą część reklam, niektóre widzi nawet kilkukrotnie, a za każdym razem skupia uwagę na jednej reklamie przez kilka sekund.

W ciągu całego życia wydania pisma, przeciętny czas spędzony na jednej reklamie przez jednego czytelnika to aż 7 sekund. Jest to czas, który pozwala zauważyć wszystkie elementy reklamy i zrozumieć reklamowany przekaz. Dodatkowo, im dłużej patrzymy na reklamę szanse na jej zapamiętanie rosną. W badaniu PBC “Zaangażowanie w reklamę” całkowity czas spędzony na reklamie określa wskaźnik „Czas kontaktu z reklamą”.

Reklama w prasie DRUKOWANEJ MA STATYSTYCZNIE

11 realnych kontaktów z czytelnikiem

Jeden kontakt czytelnika z reklamą przeciętnie wynosi ⅔ sekundy. Jest to czas, gdy mózg świadomie przetwarza i zapamiętuje zauważone elementy. Podczas jednego skupienia na reklamie w prasie drukowanej, czytelnik generuje kilka takich długich kontaktów. Dodatkowo czytelnicy wielokrotnie wracają do pisma.

Kontakt czytelnika z reklamą prasową to długie, nieprzerwane spojrzenie na reklamie w prasie drukowanej. To zwrócenie uwagi na wybrane elementy m.in. hasło, produkt, logo marki, opis. Liczba realnych kontaktów zależy od czasu spędzonego na reklamie, a im dłużej czytelnik patrzy i więcej zauważy, tym większe są szanse na zapamiętanie przekazu a także od liczby powrotów do dziennika lub magazynu. W badaniu PBC “Zaangażowanie w reklamę” całkowitą liczbę realnych kontaktów czytelnika z reklamą określa wskaźnik „Liczba kontaktów z reklamą w piśmie” oraz „Liczba kontaktów z reklamą w kampanii”. Jeden czytelnik ma statystycznie kilkanaście kontaktów z reklamą prasową w czasopiśmie.

PRASA TOWARZYSZY CAŁY DZIEŃ

Czytelnicy czytają prasę w różnych miejscach.

91,5% czytelników czyta prasę w domu

29,3% czytelników czyta prasę w pracy

15,5% czytelników czyta prasę w samochodzie, samolocie, tramwaju lub pociągu

11,4% czytelników czyta prasę w innych miejscach

Prasa to medium kreatywne

Oferta reklamowa w prasie jest bardzo szeroka. Począwszy od różnorodnych formatów reklam w środku pisma drukowanego, po wrzutki, wklejki, próbki, czy dodatki po wiele formatów w formach cyfrowych.

Projekt reklamy jest inwencją twórczą reklamodawcy. Należy jednak pamiętać, aby dostosować w nim przekaz do grupy celowej i charakteru wybranego pisma. Ważny jest również kontekst, obok którego zamieszczamy swoją reklamę. Niewątpliwym atutem prasy drukowanej jest możliwość dystrybucji bezpłatnych próbek reklamowanych produktów, które podnoszą prestiż marki. Możliwości prasy drukowanej i cyfrowej są niemal nieograniczone, a nowe, kreatywne formy zapadają w pamięci czytelników.

Reklama w prasie to niskie koszty dotarcia

Badanie PBC “Zaangażowanie w reklamę” umożliwia precyzyjne określenie wysokości kosztów dotarcia do osób, które miały realny kontakt z reklamą prasową.

Dzięki danym dotyczącym sprzedaży danego pisma, zauważalności reklam w tym piśmie i ich zasięgu istnieje możliwość obliczenia nie tylko CPP i CPT ale przede wszystkim CPM.

Tradycyjne wskaźniki CPP i CPT uwzględniają w swoich wzorach liczbę czytelników prasy, a wskaźnik CPM także liczbę kontaktów z reklamą jakie ma statystyczny czytelnik prasy. Parametr ten jest niezwykle istotny aby pokazać realne koszty dotarcia w reklamie prasowej i wielokrotną konsumpcję treści reklamowych w piśmie.

Prasa bada czytelnictwo całego tytułu i te wartości są uwzględniane we wskaźnikach CPP i CPT które bazują na liczbie czytelników, a w mediaplanie uwzględnia liczbę kontaktów z reklamą czytelników, którzy widzieli reklamy.

i
Chcesz podać dalej ten artykuł? Pamiętaj o podaniu źródła 🙂
Zalety prasy i reklamy prasowej, PBC: https://pbc.pl/zalety-prasy Źródła danych: PBC „Zaangażowanie w reklamę”, 2023; GUS 2022.