wyniki audytu prasa+

Sprzedaż i rozpowszechnianie prasy

 

Główne wskaźniki dla kontrolowanych tytułów prasowych to sprzedaż lub rozpowszechnianie wydania. Płatne tytuły prasowe podzielone są według periodyczności na dzienniki, tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki. Dodatkowo prezentowane są również dane dla pism branżowych i bezpłatnych. W zestawieniu znajdują się zarówno informacje o średnich i sumach sprzedaży i rozpowszechniania z kwartału, jak i dane uwzględniające podział na wydania drukowane i e-wydania. Dodatkowo prezentujemy liczbę użytkowników stron internetowych (ru wg PBI) i mediów społecznościowych tytułu.

 

Prezentowane zestawienia opierają się na następujących wskaźnikach:

Dla tytułów płatnych

Sprzedaż Wydania oznacza sumę Sprzedaży Wydania Drukowanego i sumę Sprzedaży E-wydania.

Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych oznacza średnią Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych.

Dla tytułów bezpłatnych

Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania oznacza sumę wszystkich egzemplarzy rozpowszechnionych bezpłatnie (rozpowszechnianie Wydania Drukowanego i E-wydania)

Dla tytułów branżowych

Rozpowszechnianie Wydania oznacza sumę wszystkich egzemplarzy rozpowszechnionych płatnie i bezpłatnie (rozpowszechnianie Wydania Drukowanego i E-wydania).

 

Szczegóły dotyczące realizacji badania:  wskaźniki audytu i metodologia audytu.

Dzienniki

Liczba obserwatorów na koniec kwartału

Pobieranie danych...
i
ŹRÓDŁA:
Audyt PBC, Dane za okres X-XII 2023 (suma z kwartału i średnie na wydanie); Real Users (RU) PBI/Gemius średnia miesięczna za okres X-XII 2023; Media społecznościowe, suma obserwatorów na dzień 31 grudnia 2023.
Tygodniki

Liczba obserwatorów na koniec kwartału

Pobieranie danych...
i
Audyt PBC, Dane za okres X-XII 2023 (suma z kwartału i średnie na wydanie); Real Users (RU) PBI/Gemius średnia miesięczna za okres X-XII 2023; Media społecznościowe, suma obserwatorów na dzień 31 grudnia 2023.
Dwutygodniki

Liczba obserwatorów na koniec kwartału

Pobieranie danych...
i
Audyt PBC, Dane za okres X-XII 2023 (suma z kwartału i średnie na wydanie); Real Users (RU) PBI/Gemius średnia miesięczna za okres X-XII 2023; Media społecznościowe, suma obserwatorów na dzień 31 grudnia 2023.
Miesięczniki I TYTUŁY RZADKIE

Liczba obserwatorów na koniec kwartału

Pobieranie danych...
i
Audyt PBC, Dane za okres X-XII 2023 (suma z kwartału i średnie na wydanie); Real Users (RU) PBI/Gemius średnia miesięczna za okres X-XII 2023; Media społecznościowe, suma obserwatorów na dzień 31 grudnia 2023.
Pisma Bezpłatne niebranżowe

Liczba obserwatorów na koniec kwartału

Pobieranie danych...
i
Audyt PBC, Dane za okres X-XII 2023 (suma z kwartału i średnie na wydanie); Real Users (RU) PBI/Gemius średnia miesięczna za okres X-XII 2023; Media społecznościowe, suma obserwatorów na dzień 31 grudnia 2023.
Pisma branżowe

Liczba obserwatorów na koniec kwartału

Pobieranie danych...
i
Audyt PBC, Dane za okres X-XII 2023 (suma z kwartału i średnie na wydanie); Real Users (RU) PBI/Gemius średnia miesięczna za okres X-XII 2023; Media społecznościowe, suma obserwatorów na dzień 31 grudnia 2023.
i
Licencja – dane mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła, przykład: Audyt PBC, Dane za okres X-XII 2023 (suma z kwartału i średnie na wydanie); Real Users (RU) PBI/Gemius średnia miesięczna za okres X-XII 2023; Media społecznościowe, suma obserwatorów na dzień 31 grudnia 2023. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.