Zgłoś Pismo do badania

Badania tytułów prasowych

Oferta dla wydawców

Główną ofertą Spółki PBC są prace analityczno-badawcze związane z prasą i reklamą prasową w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ścisłej współpracy z największymi podmiotami na rynku reklamowym, oferujemy bardzo szerokie i zaawansowane badania czytelnictwa. Jednak to wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie ścisła współpraca z Wydawcami, których pisma badane są w naszym programie PBC Planner.
reklama prasowa i wykres
pbc planer program dla mediaplanera

Jak wygląda współpraca na płaszczyźnie PBC – Wydawca? Przede wszystkim przystępując do grona zamawiających badania Wydawca zyskuje bezpośrednią możliwość współtworzenia założeń badania czytelnictwa prasy i nadzoru nad jego realizacją. Wydawcy uczestniczący w realizacji projektu PBC, poprzez udział w pracach Rady Badania ds. Czytelnictwa Spółki mają bezpośredni wpływ na podejmowanie zasadniczych decyzji dotyczących metodologii badania, zawartości kwestionariusza i listy tytułów objętych badaniami, a także sprawują nadzór nad realizacją badania.

To jednak nie wszystko. Innym elementem współpracy jest bieżąca analiza samych Wydawców. Otrzymują oni pełny dostęp do zbieranych w badaniach informacji, co z kolei umożliwia poznanie czytelnika z punktu widzenia wydawcy. Daje to wiele możliwości, w tym dostosowania wizerunku danego pisma do preferencji i oczekiwań czytelnika, skuteczniejszą z nim komunikację oraz zwiększeniu pozycji na rynku.

Wśród zbieranych danych znajdują się m.in.:

  • dane społeczno-demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, znajomość języków obcych, stan cywilny, sytuacja zawodowa, status społeczno-demograficzny, klasa społeczna, dochód respondenta i gospodarstwa domowego, wielkość gospodarstwa domowego, wiek i liczba dzieci w gospodarstwie, samoocena sytuacji materialnej, faza życia respondenta/rodziny, wielkość miejscowości zamieszkania, powiat /region, województwo, makroregion GUS)
  • wskaźniki (dotyczące zasięgów pisma, liczby i czasu kontaktu z czytelnikiem, dotarcia do grupy celowej)
  • informacje o wszystkich tytułach objętych badaniem PBC (w tym możliwość sprawdzenia zasięgów poszczególnych pism, kategorii, czytelnictwa ogółem oraz rankingów)

zalety zgłoszenia pisma do badań

informacje o czytelnikach

Dowiesz się kto jest czytelnikiem Twojego pisma. Dzięki temu będziesz miał możliwość dostosowania wizerunku danego pisma do preferencji i oczekiwań czytelnika. Umożliwia to skuteczniejszą komunikację.

dane na temat reklam

Poza informacjami o czytelnikach dowiesz się także, jaki zasięg mają reklamy zamieszczane w Twoim tytule i jak angażują one czytelnika. Wśród danych znajduje się liczba kontaktów czytelnika z reklamą oraz to, jak długo skupił na niej swój wzrok.

dostęp do badań

Wyniki badania otrzymasz w programie PBC Planner wraz z wynikami swoich konkurentów. Takie rozwiązanie pozwala na swobodną analizę zebranych materiałów. Program jest dostępny dla nieograniczonej ilości pracowników, oferujemy także szkolenia z jego obsługi.

analiza konkurencji

W programie PBC Planner, poza danymi dotyczącymi Twoich tytułów prasowych, otrzymasz także analizę tytułów konkurencji. Dzięki szerokiemu zbiorowi danych można śledzić sytuację na rynku i wyciągać wartościowe dla strategii i komunikacji wnioski.

promocja prasy

Twój tytuł znajdzie się na liście rankingów tworzonych przez PBC. Z danych PBC za pośrednictwem PBC Plannera korzystają również domy mediowe, na podstawie których planują kampanie reklamowe. Jest to sposób na dotarcie do podmiotów pośredniczących w reklamowaniu produktów/usług.

duży zbiór danych

Badanie realizowane jest w całym kraju. Kwestionariusz PBC zawiera kilkadziesiąt pytań, na które odpowiadają respondenci. Są to m.in. cechy społeczno-demograficzne, zachowania i preferencje konsumenckie, nastroje społeczne czy konsumpcja mediów.

wpływ na badania

Wydawcy zapisujący się do badania PBC mają bezpośredni wpływ na podejmowanie zasadniczych decyzji dotyczących metodologii badania, zawartości kwestionariusza i listy tytułów objętych badaniami. Sprawują także nadzór nad realizacją badania.

dwa warianty oferty

Wydawcy Prasy Lokalnej mają możliwość przystąpienia do PBC w dwóch wariantach: standardowym oraz specjalnie przygotowanym dla Prasy Lokalnej. Ten drugi wariant jest dostosowany zarówno do ich potrzeb, jak i możliwości finansowych związanych z zakresem obecności na rynku.

wydawcy korzystający z oferty

Współpracujemy z różnymi rodzajami Wydawców w zakresie badań tytułów prasowych. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z Wydawcami Ogólnopolskimi, jak i Lokalnymi. Zdając sobie sprawę z różnorodnej specyfiki funkcjonowania na rynku staramy się jak najlepiej dopasować konkretną ofertę pod potrzeby i możliwości Wydawcy. Nasze analizy obejmują zarówno dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, jak i tytuły, które ukazują się rzadziej. Podobnie tematyka czy zasięg pisma nie wyklucza go w udziale w badaniach. Zdajemy sobie sprawę, że im większą bazę danych związanych z rynkiem prasy w Polsce utworzymy, tym nasze analizy będą bardziej pomocne dla odbiorców i będą docierały do szerszej grupy. Dlatego staramy się współpracować z jak największą ilością zainteresowanych podmiotów, zbierać i systematyzować przydatne dane oraz prezentować je w jak najbardziej przystępnej formie. Poniżej znajduje się lista Wydawców, którzy z nami współpracują.

domy mediowe korzystające z programu pbc planner

Mamy zaszczyt pracować z najbardziej rozpoznawalnymi Domami Mediowymi w kraju. Nasza współpraca ogranicza się tylko na udostępnianiu narzędzia do planowania reklam – cyklicznie zbieramy także wszelki uwagi i sugestie dotyczące funkcjonalności programu PBC Planner oraz poszerzania jego funkcji o nowe rozwiązania. Dzięki tym praktycznym uwagom od media plannerów, zbieranych latami, nasz program spełnia oczekiwania specjalistów. Dlatego też każdy nowy Klient oznacza dla nas nową dawkę wiedzy i inspiracji do działania. Poniżej prezentujemy listę domów mediowych, które korzystają z naszych usług.

zapraszamy do kontaktu!

ZGŁOSZENIE

Napisz e-mail na adres biuro@pbc.pl z odpowiedziami na poniższe pytania:

– nazwa zgłaszanego pisma,
– periodyczność,
– region ukazywania się pisma np. ogólnopolskie,
– nakład,
– płatny/ bezpłatny.

PBC wróci w odpowiedzi z ofertą.

WARUNKI UMOWY I OPŁATY

Umowa obowiązuje minimum na rok, z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość opłaty zależy od liczby zgłoszonych tytułów i regionu ich ukazywania się.

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń: +48 22 827 02 23,

Napisz: biuro@pbc.pl