METODOLOGIA BADANIA PBC

„Zaangażowanie w reklamę”

metodologia PBC

Badanie PBC złożone jest z trzech pomiarów oraz z trzech rodzajów danych. Badanie łączy dane czytelnicze, zbierane metodą CAPI i CAWI, dane Audytu PBC (dawniej Związku Kontroli Dystrybucji Prasy) o sprzedaży egzemplarzowej tytułów oraz wyniki pasywnego pomiaru reklamy prasowej, realizowanego z użyciem eyetrackera.

BADANIE CZYTELNICTWA – BADANIE ZASIĘGOWE

Badanie realizowane jest przez renomowane agencje badawcze metodą:
a) standaryzowanego wywiadu indywidualnego wspomaganego komputerowo, prowadzonego przez ankieterów wykonawcy z użyciem należących do niego komputerów przenośnych (metoda CAPI). Wykorzystywane jest do tego celu należące do wykonawcy specjalistyczne oprogramowanie zapewniający rotację i prezentację Winiet, według zasad opracowanych przez PBC i dostarczonych Wykonawcy.
b) standaryzowanego wywiadu indywidualnego prowadzonego przez zewnętrznego wykonawcę z użyciem ankiety internetowej (metoda CAWI). Wykorzystane jest do tego celu należące do wykonawcy specjalistyczne i dedykowane do tego celu oprogramowanie oraz Algorytm Czytelnictwa Tytułów zapewniający rotację i prezentację Winiet, opracowany przez PBC i dostarczonych wykonawcy.
c) Pomiar w metodzie CAPI i CAWI prowadzony jest w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok z wyjątkiem nielicznych świąt.

Łączna roczna zrealizowana próba wynosi aż 22 tys. respondentów wieku 15-75 lat.

Należy podkreślić, że badanie czytelnictwa to w rzeczywistości pomiar czytelnictwa poszczególnych wydań, z którego obliczane jest prawdopodobieństwo kontaktu respondenta z przeciętnym wydaniem pisma.

Dane z obu pomiarów są łączone i ważone poststratyfikacyjnie, a pytania, które nie były zadawane badanym w jednym z pomiarów podlegają fuzji.

W drugim kroku dane czytelnicze są modelowane sprzedażą egzemplarzową (wskaźnik „Sprzedaż Wydania” w danych ZKDP). Wskaźniki czytelnictwa, takie jak Czytelnictwo Przeciętnego Wydania, są modelowane w celu eliminacji wahań wynikających z naturalnego dla badań sondażowych błędu pomiaru. Wskaźniki mediaplanerskie (OTS oraz Liczba kontaktów z reklamą) są modelowane z wykorzystaniem Reader Per Copy, którego model jest wyliczany zarówno z historycznych danych empirycznych tytułu, jak i dodatkowego pomiaru dotyczącego Liczby Osób Czytających Wydanie w gospodarstwie domowym, skorygowanego ceną egzemplarzową pisma i jego objętością. Modelowanie wskaźników czytelnictwa i wskaźników mediaplanu odbywa się z użyciem identycznych dla wszystkich tytułów, obiektywnych metod statystycznych. Modelowanie głównie opiera się o statystykę Bayesowską.

W trzecim kroku, comiesięczne wyniki dla respondentów są łączone z danymi pochodzącymi z modelu zauważalności i percepcji reklamy prasowej, który jest uzyskiwany z pasywnego pomiaru reklam wśród czytelników tytułów prasowych.

BADANIE LICZBY KONTAKTÓW Z REKLAMĄ I ZAUWAŻALNOŚCI REKLAM

Najnowocześniejszy sprzęt pomaga nam w ocenie układu elementów graficznych w prasie, oceny zaangażowania czytelnika w treść artykułu i reklamy. Eyetrackery nagrywają ruchy gałek ocznych czytelników podczas czytania czasopisma lub gazety na ekranie komputera. Wysoka rozdzielczość ekranów 4K umożliwia wyświetlanie pisma i grafik najwyższej jakości. Pliki pdf badanych pism są specjalnie przygotowane przez zespół PBC. Rozkładówki przegląda się dokładnie tak, jak prawdziwą gazetę.

Zaletą badania eyetrackingowego jest pomiar pasywny – uczestnicy badania nie spodziewają się, że śledzimy ich zainteresowanie materiałem reklamowym. Nie są zachęcani do zwracania uwagi na reklamy, zatem nasz pomiar jest najbliższy czytaniu w naturalnych warunkach. Ponadto, te treści reklamowe, które najbardziej przykuły uwagę czytelnika podlegają dodatkowej analizie. Możemy w czasie rzeczywistym przetworzyć dane i po zakończeniu czytania zapytać respondenta, w jaki sposób reklama wpłynęła na jego postrzeganie danej marki produktu.

Korzystanie z metod eyetrackinowych umożliwia pomiar skupienia uwagi czytelnika na treściach reklamowych, obliczenie czasu spędzonego na reklamie oraz liczby kontaktów z materiałem reklamowym. Nowe wskaźniki opracowane przez PBC odzwierciedlają skuteczność reklamy w prasie. Liczba kontaktów z reklamą w piśmie (LKP) jest miarą kontaktów z jedną reklamą, czyli liczby spojrzeń statystycznego czytelnika skupionych w obrębie reklamy. Wreszcie Czas kontaktu z reklamą w piśmie (CKP) informuje nas o czasie, jak długo statystyczny użytkownik oglądał dany materiał reklamowy.

PBC metodą eyetrackingu przebadano 68 tytułów prasowych i aż 4567 reklam. W zrealizowanych czterech falach badania, udział wzięło 1784 czytelników. W naszej bazie danych znajdują się informacje o reklamowanych produktach, markach i branżach, także z podziałem na typ i rozmiar reklamy. Wszystkie dane dostępne są w module Reklama i Mediaplan programu PBC Planner.

Dzięki nowemu pomiarowi reklam w prasie, mediaplannerzy mogą szybciej i dokładniej dopasować propozycje mediaplanu dla klienta, a także pokazać rzeczywistą liczbę kontaktów z reklamą w prasie. . Ta miara wyróżnia prasę od innych mediów, gdzie jedna emisja to jeden kontakt a w prasie jeden czytelnik może mieć w jednym egzemplarzu wiele kontaktów z reklamą.

Zobacz aktualne wyniki: