zgłoś pismo do audytu

oferta audytu dla wydawców

Audyt dla Wydawców prasy w Polsce  najpierw realizowany był przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. W związku z rozwojem Polskich Badań Czytelnictwa począwszy od 2020 roku przejęliśmy rolę przeprowadzania audytów od ZKDP. Dzięki temu mamy możliwość znacznego rozwoju działu analityczno-badawczego spółki, szczególnie pod kątem zbierania danych na temat rozpowszechniania prasy w kraju.

badania prasy w programie

Dlaczego Wydawcy prasy decydują się na skorzystanie z takiej usługi? Przede wszystkim audyt ma na celu zwiększenie rzetelności wydawców pod kątem prawdziwości podawanych informacji na temat  rozpowszechniania tytułów prasowych i treści cyfrowych (w tym form ich rozpowszechniania). Poprzez korzystanie z usług audytu wydawca polepsza swój wizerunek jako zaufanego medium.

W celu promocji swojego tytułu prasowego wydawca ma możliwość umieszczenia logo potwierdzającego aktualny udział w audycie:

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metodologii i oprogramowania? Odwiedź te działy:

Większość tytułów prasowych poddawana jest kontroli Audytorów co najmniej raz na 3 lata. Wyjątek stanowią magazyny branżowe, które kontrolowane są raz w roku. Wydawca, który przystępuje do audytu po raz pierwszy poddawany jest Kontroli Wstępnej. Cena usługi audytorskiej uzależniona jest od częstotliwości wydawania pisma oraz jego zasięgu (badamy zarówno pisma ogólnopolskie, lokalne, jak i regionalne).

Jak wygląda kontrola wydawcy prasowego w praktyce? Specjalnie wyznaczony Audytor, posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania pracy, ma za zadanie zweryfikować prawdziwość danych, deklarowanych przez wydawcę na temat:

  • form jego rozpowszechniania;
  • struktury geograficznej.

Z tego względu Wydawca jest zobligowany do posiadania oraz udostępnienia odpowiedniej dokumentacji, przede wszystkim dotyczącej rozpowszechniania tytułów prasowych, ale także egzemplarzy okazowych wydań drukowanych, e-wydań i informacji na temat subskrypcji cyfrowych. Te informacje umożliwiają weryfikację rzetelności deklaracji składanych przez Wydawcę.

zalety udziału w audycie

wiarygodność

Reklamodawcy mogą mieć pewność, że prezentowane przez Wydawcę dane na temat rozpowszechniania pism są prawdziwe i weryfikowane.

Badania

Audytowani Wydawcy biorą tym samym udział w zbieraniu ogólnopolskich danych na temat prasy w Polsce i ich pisma są obecne w badaniach.

obsługa

Pracownicy PBC sprawują pieczę nad organizacją i przebiegiem audytu, od wyboru odpowiednich Audytorów po weryfikację poprawności danych.

archiwum

Zbierane podczas audytu dane nie giną – są przechowywane i dostępne w oprogramowaniu Teleskop, dzięki czemu można tworzyć analizy z długich okresów.

aktywne uczestnictwo

Wydawcy mają szanse wypowiadać się i wnosić swój wkład w tak istotne kwestie jak rodzaj zbieranych danych czy sposób ich prezentacji.

oprogramowanie

Dane z deklaracji Wydawców oraz wyniki audytu dostępne są w oprogramowaniu Teleskop, z którego korzystają nie tylko sami Wydawcy, ale także reklamodawcy.

promocja

Udział w audycie oznacza także bycie bardziej widocznym dla czytelników i reklamodawców – wielu z nich na bieżąco śledzi wyniki badań PBC.

przystępny panel

Łatwy w obsłudze panel pozwala na szybkie wprowadzanie nowych danych na temat rozpowszechniania pisma.

wydawcy korzystający z audytu

Wśród pism zgłaszanych do audytu znajdują się zarówno magazyny płatne, bezpłatne oraz branżowe. Audytujemy także tytuły prasowe o różnej częstotliwości ukazywania się, takie jak dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i pisma o rzadszej periodyczności. Każdy Wydawca, który jest zainteresowany udziałem w audycie może zgłosić swój tytuł do kontroli, niezależnie od zasięgu (ogólnopolski, regionalny, lokalny) czy częstotliwości ukazywania. Obecnie w audycie bierze udział kilkudziesięciu wydawców z całego kraju.

Poniżej prezentujemy listę wydawców, którzy aktualnie udostępniają swoje tytuły prasowe do badań. To dzięki efektywnej, wieloletniej współpracy z nimi możemy obecnie pochwalić się tak szeroką bazą informacji na temat prasy w Polsce!

zapraszamy do kontaktu!

Zachęcamy do współpracy zarówno wydawców, jak i inne podmioty, które na co dzień potrzebują danych związanych z nakładami pism i dystrybucją prasy w Polsce. Oferujemy zarówno dostęp do programu w ramach abonamentu, jak i opracowywanie raportów na zlecenie.

MASZ PYTANIA?