kontakty z reklamą

Ogólnopolskie badaniE “Zaangażowanie w reklamę”
Prezentacja danych za okres styczeń 2023 – grudzień 2023

Badanie PBC “Zaangażowanie w reklamę” złożone jest z trzech pomiarów oraz z trzech rodzajów danych. Badanie łączy dane czytelnicze, zbierane metodą CAPI i CAWI, dane audytu PBC (dawniej Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) o sprzedaży egzemplarzowej tytułów oraz wyniki pasywnego pomiaru reklamy prasowej.

Reklama prasowa mierzona jest za pomocą eyetrackera, który precyzyjnie śledzi ruchy gałki ocznej czytelnika podczas lektury tytułów prasowych. To oznacza, że wskaźniki w mediaplanie informują o reklamie, a nie o nośniku reklamy.

Poniżej prezentujemy dane dla reklam prasowych w dwóch wskaźnikach w podziale na periodyczności oraz grupy celowe:
Liczba kontaktów z reklamą w piśmie (LKP) liczba kontaktów czytelnika z jedną reklamą w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą.

Czas kontaktu z reklamą w piśmie (CKP) – określa ile sekund czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wiele kontaktów czytelnika z wydaniem.

Szczegóły badania “Zaangażowanie w reklamę”:
Metodologia badania,
Wskaźniki mediaplannerskie.

Dzienniki

Wyniki w podziale na województwa
Sorry, your browser does not support inline SVG.
Pobieranie danych...

Dzienniki Ogólnopolskie

Pobieranie danych...
Tygodniki
Pobieranie danych...
Dwutygodniki
Pobieranie danych...
Miesięczniki
Pobieranie danych...
i
Licencja - wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła, przykład: Polskie Badania Czytelnictwa; listopad 2022 - październik 2023; Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”; grupa celowa: osoby w wieku 15-75 lat, realizacja: Kantar Polska, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, ARC Rynek i Opinia. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.