czytelnictwo

CZYTELNICTWO PRZECIĘTNEGO WYDANIA (CPW, DRUK+E-WYDANIA)
Prezentacja danych za okres STYCZeń 2023 – GRUDZIeń 2023

 

Wskaźnik CPW oznacza średni procent respondentów, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).
Wskaźnik Estymacja na populację oznacza średnią liczbę czytelników, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).

Dzienniki

Ranking dzienników w podziale na województwa
Sorry, your browser does not support inline SVG.
Pobieranie danych...

Ranking Dzienników Ogólnopolskich

Pobieranie danych...
Tygodniki
Pobieranie danych...
Dwutygodniki
Pobieranie danych...
Miesięczniki
Pobieranie danych...
i
Licencja - wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła, przykład: Polskie Badania Czytelnictwa; styczeń 2023 - grudzień 2023; CPW; grupa celowa: osoby w wieku 15-75 lat, realizacja: Kantar Polska, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.