czytelnictwo

Ogólnopolskie badania czytelnictwa prasy.
Prezentacja danych za okres LIPIEC 2022 – CZERWIEC 2023

Badanie realizowane jest metodą CAPI i CAWI.
Badanie CAPI – ankieter przeprowadza bezpośredni wywiad z respondentem przy użyciu komputera, na którym zapisywane są odpowiedzi.
Badanie CAWI – ankieta internetowa.

Każdego miesiąca realizowanych jest około 2000 wywiadów wśród respondentów w wieku od 15 do 75 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z czytelnictwem przeciętnego wydania badanych pism (CPW).

Wskaźnik CPW oznacza średni procent respondentów, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).
Wskaźnik Estymacja na populację oznacza średnią liczbę czytelników, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).

Ogólnopolskie badania czytelnictwa prasy.
Prezentacja danych za okres LIPIEC 2022 – CZERWIEC 2023

Badanie realizowane jest metodą CAPI i CAWI.
Badanie CAPI – ankieter przeprowadza bezpośredni wywiad z respondentem przy użyciu komputera, na którym zapisywane są odpowiedzi.
Badanie CAWI – ankieta internetowa.

Każdego miesiąca realizowanych jest około 2000 wywiadów wśród respondentów w wieku od 15 do 75 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z czytelnictwem przeciętnego wydania badanych pism (CPW).

Wskaźnik CPW oznacza średni procent respondentów, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).
Wskaźnik Estymacja na populację oznacza średnią liczbę czytelników, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).

Dzienniki

Ranking dzienników w podziale na województwa
Sorry, your browser does not support inline SVG.
Pobieranie danych...

Ranking Dzienników Ogólnopolskich

Pobieranie danych...
Tygodniki
Pobieranie danych...
Dwutygodniki
Pobieranie danych...
Miesięczniki
Pobieranie danych...
i
Licencja - wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła, przykład: Polskie Badania Czytelnictwa; lipiec 2022 - czerwiec 2023; CPW; grupa celowa: osoby w wieku 15-75 lat, realizacja: Kantar Polska, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.