TOTAL REACH 360°

TOTAL REACH 360° (CCS, DRUK+E-WYDANIA, WWW)
PREZENTACJA DANYCH ZA OKRES kwiecień 2023 – marzec 2024

 

Treści prasowe dystrybuowane są w wydaniach drukowanych, e-wydaniach i subskrypcjach cyfrowych oraz na stronach www. Wydawcy w zależności od przyjętej strategii i grup celowych wydają pisma w formie drukowanej lub drukowanej i w wybranych formach cyfrowych albo tylko w formie cyfrowej.
W tabeli poniżej prezentujemy łączny zasięg marek prasowych w głównych formach wydawania prasy.

Definicje prezentowanych wskaźników:
Zasięg (%) – Czytelnictwo Cyklu Sezonowego. Jest to wskaźnik szerokiego zasięgu uwzględniający specyfikę wydawania prasy i budowania zasięgu przez tytuły o różnej periodyczności. Liczony jest jako procent respondentów, którzy zetknęli się z tytułem (czytali lub przeglądali) co najmniej raz w okresie cyklu sezonowego, odpowiadającego tygodniowi w przypadku dzienników, czterokrotności periodyczności pisma w przypadku magazynów oraz miesiąc w przypadku internetu. Zasięg badany jest w populacji 15-75 lat.
Estymacja na populację oznacza średnią liczbę czytelników, którzy zetknęli się z marką prasową w cyklu sezonowym.
Affinity Index to tzw. wskaźnik dopasowania. Opisuje on stopień dopasowania danej marki prasowej do wybranej grupy docelowej. Affinity Index wyższy niż 100 oznacza ponadprzeciętne dopasowanie.
Zasięg CCS w postaci wyników procentowych, estymacja na populację oraz affinity index prezentowane są w tabeli z podziałem na formy czytania prasy:
Druk+E-wydania (wskaźnik uwzględnia także subskrypcje cyfrowe tytułu)
www wraz z możliwością podziału na czytanie na ekranie komputera (www PC) lub na urządzeniach mobilnych (www Mobile) (na podstawie danych PBI/Gemius)
Total Reach 360° jest łącznym zasięgiem marki prasowej w prezentowanych kanałach dystrybucji treści
Współczytelnictwo oznacza procent lub liczbę czytelników, którzy czytają dane pismo zarówno jako Wydanie Drukowane, E-wydanie lub Subskrypcje Cyfrową i jednocześnie korzystają ze strony internetowej tytułu prasowego

Analizując wyniki warto pamiętać, że po wydania drukowane, e-wydania i subskrypcje cyfrowe sięgają czytelnicy, którzy płacą za dostęp do treści. W serwisach internetowych tytułów prasowych treści są dostępne w większości za darmo.