słownik wskaźników AUDYTU

WSKAŹNIKI DO AUDYTU

SŁOWNIK POJĘĆ DLA ANALIZ

Zachęcamy do zapoznania się ze słownikiem pojęć dla modułu analiz programu Teleskop online. Słownik zawiera listę Wskaźników wraz z ich definicjami. Jest to spis wszystkich Wskaźników publikowanych w programie, obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku. Lista została podzielona tak, aby wyszczególnić konkretne rodzaje tytułów: Dzienniki i Magazyny Płatne, Dzienniki i Magazyny Bezpłatne oraz Magazyny Branżowe. Pełny katalog kontrolowanych Wskaźników (publikowanych i niepublikowanych) wraz z wymaganiami dla Wydawców zawiera załącznik 4 do Regulaminu kontroli rozpowszechniania prasy – Wskaźniki i Statystyki oraz zakres ich publikacji (link poniżej). Poniżej znajdują się też linki umożliwiające skorzystanie z programu online, zapoznanie się z metodologią Audytu dla Wydawców oraz ściągnięcie archiwalnego słownika w formacie PDF.

DZIENNIKI I MAGAZYNY PŁATNE

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Sprzedaż Wydania Drukowanego i Sprzedaż E-wydania.

Sprzedaż Wydania Drukowanego stanowi Sumę Wskaźników: Sprzedaż Pojedynczych Egzemplarzy Wydania Drukowanego, Prenumerata Wydania Drukowanego i Sprzedaż Wielu Egzemplarzy Wydania Drukowanego.

pojedyncze egzemplarze Wydania Drukowanego Sprzedane Odbiorcy przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolporterów, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej odpowiedniej mutacji cenowej Wydania Drukowanego.

Egzemplarze Sprzedane Odbiorcy przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolporterów oraz Sprzedane przez Wydawcę pracodawcy i/lub organizacji dla powiązanych z nimi w określony sposób Odbiorców, na podstawie zamówienia na minimum jeden Cykl Wydawniczy, po cenie nie niższej niż 20% Cen Egzemplarzowych Wydania Drukowanego. W przypadku prenumeraty pojedynczych egzemplarzy prowadzonej wyłącznie przez Wydawcę wykazywana jest również prenumerata autoodnawialna, dla której nie jest wymagane zachowanie Cyklu Wydawniczego.

egzemplarze zakupione przez osobę trzecią od Wydawcy bezpośrednio lub za jego wiedzą przez inny podmiot, w tym Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej odpowiedniej mutacji cenowej Wydania Drukowanego, następnie dostarczone i udostępnione bezpłatnie Odbiorcy.

egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie oraz egzemplarze, dla których nie zostały spełnione wymagania dla Sprzedaży Wydania Drukowanego.

Sprzedaż E-wydania stanowi Sumę Wskaźników: Sprzedaż Pojedynczych Egzemplarzy E-wydania i Prenumerata E-wydania.

pojedyncze egzemplarze E-wydania Sprzedane i udostępnione Odbiorcy przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej odpowiedniej mutacji cenowej Wydania Drukowanego.

Egzemplarze Sprzedane i udostępnione, przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, Odbiorcy oraz pracodawcy i/lub organizacji dla powiązanych z nimi w określony sposób Odbiorców, na podstawie zamówienia na minimum jeden Cykl Wydawniczy, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej Wydań Drukowanych. W przypadku prenumeraty pojedynczych egzemplarzy prowadzonej wyłącznie przez Wydawcę wykazywana jest również prenumerata autoodnawialna, dla której nie jest wymagane zachowanie Cyklu Wydawniczego.

pojedyncze egzemplarze E-wydania bezpłatnie dostarczone Znanemu Odbiorcy oraz egzemplarze
E-wydania, dla których nie zostały spełnione wymagania dla Sprzedaży E-wydania.

Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych stanowi Sumę Wskaźników: Sprzedaż Detalicznych Subskrypcji Cyfrowych i Sprzedaż Hurtowych Subskrypcji Cyfrowych.

Subskrypcje Cyfrowe Sprzedane przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% od Cennika w liczbie nie większej niż dziewięć Subskrypcji zakupionych przez jednego płatnika w danym dniu.

Subskrypcje Cyfrowe Sprzedane przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% od Cennika w liczbie większej niż dziewięć Subskrypcji zakupionych przez jednego płatnika w danym dniu.

Subskrypcje Cyfrowe Sprzedane przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 1 grosz, z zachowaniem zasady, że jedna subskrypcja jest przeznaczona dla unikalnego Odbiorcy.

DZIENNIKI I MAGAZYNY BEZPŁATNE

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania Drukowanego
i Rozpowszechnianie Bezpłatne E-wydania.

Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania Drukowanego stanowi Sumę niepublikowanych Wskaźników: Adresowa Wysyłka Imienna, Dystrybucja przez Odbiorców Hurtowych, Dostęp Publiczny (Miejsca Ekspozycyjne, Gazeciarze, Hostessy, Targi, Eventy),  Indywidualne Doręczenie Bezimienne (wg określonego klucza), Dołączenie do Innego Tytułu i Doręczenie Wielu Egzemplarzy.

pojedyncze egzemplarze E-wydania bezpłatnie dostarczone Znanemu Odbiorcy.

MAGAZYNY BRANŻOWE

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Rozpowszechnianie Wydania Drukowanego i Rozpowszechnianie
E-wydania.

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Sprzedaż Wydania Drukowanego i Sprzedaż E-wydania.

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania Drukowanego i Rozpowszechnianie Bezpłatne E-wydania.

Nakład to liczba wydrukowanych egzemplarzy Wydania Kontrolowanego Tytułu Prasowego opatrzonego tą samą datą wydawniczą oraz tym samym Numerem Wydania.

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Sprzedaż Wydania Drukowanego i Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania Drukowanego.

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Sprzedaż Pojedynczych Egzemplarzy Wydania Drukowanego, Prenumerata Wydania Drukowanego i Sprzedaż Wielu Egzemplarzy Wydania Drukowanego.

pojedyncze egzemplarze Wydania Drukowanego Sprzedane Odbiorcy przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolporterów, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej odpowiedniej mutacji cenowej Wydania Drukowanego.

Egzemplarze Sprzedane Odbiorcy przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolporterów oraz Sprzedane przez Wydawcę pracodawcy i/lub organizacji dla powiązanych z nimi w określony sposób Odbiorców, na podstawie zamówienia na minimum jeden Cykl Wydawniczy, po cenie nie niższej niż 20% Cen Egzemplarzowych Wydania Drukowanego. W przypadku prenumeraty pojedynczych egzemplarzy prowadzonej wyłącznie przez Wydawcę wykazywana jest również prenumerata autoodnawialna, dla której nie jest wymagane zachowanie Cyklu Wydawniczego.

egzemplarze zakupione przez osobę trzecią od Wydawcy bezpośrednio lub za jego wiedzą przez inny podmiot, w tym Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej odpowiedniej mutacji cenowej Wydania Drukowanego, następnie dostarczone i udostępnione bezpłatnie Odbiorcy.

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Adresowa Wysyłka Imienna, Dystrybucja przez Odbiorców Hurtowych, Dostęp Publiczny (Miejsca Ekspozycyjne, Gazeciarze, Hostessy, Targi, Eventy),  Indywidualne Doręczenie Bezimienne (wg określonego klucza), Dołączenie do Innego Tytułu i Doręczenie Wielu Egzemplarzy.

pojedyncze egzemplarze bezpłatnie wysłane przez operatorów pocztowych do Znanego Odbiorcy.

egzemplarze rozpowszechnione w formie przesyłek adresowych do odbiorcy hurtowego, w celu dalszej dystrybucji.

egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie, udostępniane publicznie.

egzemplarze dostarczane bezpłatnie do Odbiorcy w formie przesyłek/dostaw na wybranym obszarze lub do wybranej grupy Odbiorców.

egzemplarze dołączone do innego Kontrolowanego Tytułu Prasowego oraz innego niekontrolowanego Tytułu Prasowego.

egzemplarze wysłane/dostarczone zidentyfikowanemu odbiorcy w liczbie nie większej niż pięćdziesiąt egzemplarzy.

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Sprzedaż E-wydania i Rozpowszechnianie Bezpłatne
E-wydania.

stanowi zsumowane dane dla Wskaźników: Sprzedaż Pojedynczych Egzemplarzy E-wydania i Prenumerata E-wydania.

pojedyncze egzemplarze E-wydania Sprzedane i udostępnione Odbiorcy przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej odpowiedniej mutacji cenowej Wydania Drukowanego.

Egzemplarze Sprzedane i udostępnione, przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, Odbiorcy oraz pracodawcy i/lub organizacji dla powiązanych z nimi w określony sposób Odbiorców, na podstawie zamówienia na minimum jeden Cykl Wydawniczy, po cenie nie niższej niż 20% Ceny Egzemplarzowej Wydań Drukowanych. W przypadku prenumeraty pojedynczych egzemplarzy prowadzonej wyłącznie przez Wydawcę wykazywana jest również prenumerata autoodnawialna, dla której nie jest wymagane zachowanie Cyklu Wydawniczego.

pojedyncze egzemplarze E-wydania bezpłatnie dostarczone Znanemu Odbiorcy oraz egzemplarze
E-wydania, dla których nie zostały spełnione wymagania dla Sprzedaży E-wydania.

Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych stanowi Sumę Wskaźników: Sprzedaż Detalicznych Subskrypcji Cyfrowych i Sprzedaż Hurtowych Subskrypcji Cyfrowych.

Subskrypcje Cyfrowe Sprzedane przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% od Cennika w liczbie nie większej niż dziewięć Subskrypcji zakupionych przez jednego płatnika w danym dniu.

Subskrypcje Cyfrowe Sprzedane przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 20% od Cennika w liczbie większej niż dziewięć Subskrypcji zakupionych przez jednego płatnika w danym dniu.

Subskrypcje Cyfrowe Sprzedane przez Wydawcę lub za pośrednictwem Kolportera, po cenie nie niższej niż 1 grosz, z zachowaniem zasady, że jedna subskrypcja jest przeznaczona dla unikalnego Odbiorcy.