tutoriale pbc planner

lista wszystkich tutoriali oprogramowania PBC Planner

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą tutoriali do oprogramowania PBC Planner. Program pozwala na tworzenie raportów o czytelnictwie prasy, demografii czytelników oraz tworzenie i analizę mediaplanów. Lista tutoriali ułożona jest zgodnie z kolejnością poszczególnych modułów programu.

1. Czytelnictwo

W module Czytelnictwo dostępne są dane na temat czytelnictwa pism wszystkich periodyczności. Moduł daje także możliwość utworzenia grupy docelowej czytelników pism pod kątem ich cech demograficznych, w tym m.in. wieku, płci, wykonywanego zawodu, zarobków, miejsca zamieszkania czy zainteresowań.
gazeta codzienna

2. współCzytelnictwo

Moduł Współczytelnictwo pozwala na porównanie czytelników różnych pism i zależności pomiędzy nimi. Dzięki temu możemy sprawdzić, które grupy docelowe czytelników pokrywają się ze sobą, a które różnią. Moduł umożliwia zaplanowanie optymalnej grupy docelowej pod kątem współczytelnictwa wybranych tytułów prasowych.

3. profil czytelnika

Profil czytelnika służy do weryfikacji cech demograficznych czytelników wybranych pism. Dzięki niemu możemy sprawdzić rozkład czytelników pisma pod kątem wieku, płci, zarobków i wielu innych zmiennych. W Profilu czytelnika możemy także porównać demografię czytelników różnych pism oraz zweryfikować zasięg, zarówno poszczególnych tytułów prasowych, jak i wybranych periodyczności.
profil czytelnika moduł w programie pbc planner

4. analiza w czasie

Raport tworzony w module Analiza w czasie zawiera dwie kategorie informacji: pierwszą jest procentowy udział wybranych grup (np. zawodowych) w skali całej populacji, a drugą jest procentowy udział tych grup wśród czytelników wybranych tytułów prasowych. Moduł pozwala na analizę zmian, jakie zachodziły w procentowym udziale wybranej grupy docelowej na przestrzeni wybranego przez użytkownika przedziału czasowego.

5. tabela przestawna

Moduł Tabela przestawna pozwala na utworzenie raportu, który mieści w sobie wszystkie pozostałe raporty tworzone w oprogramowaniu PBC Planner. Dzięki temu Tabela przestawna daje użytkownikowi największą swobodę działania podczas modyfikacji i analizy danych. Wykorzystanie tego modułu świetnie sprawdzi się m.in. podczas optymalizacji danych do media planu czy analizy demograficznej czytelników.
tworzenie raportu tabela przestawna w pbc planner

5. media plan

Media Plan to najczęściej wykorzystywany moduł, ponieważ służy do tworzenia kampanii reklamowych prasie. Dlatego też tutoriale do tego modułu zawierają wszystkie kroki tworzenia i analizy raportu opisane w szczegółowy sposób. Do modułu Media Plan wykorzystywane są wskaźniki z eyetrackingowych badań reklamy, co pozwala planować kampanie na podstawie kontaktu czytelników z reklamą prasową.
tworzenie raportu media plan

7. reklama

Raporty w module Reklama zawierają szczegółowe dane na temat kontaktu czytelników pism z reklamą prasową, w tym zauważalności reklamy, czasu kontaktu z reklamą czy liczby powrotów do reklamy prasowej. Moduł pozwala zweryfikować relacje pomiędzy czytelnikiem a reklamami w wybranych rodzajach pism.

Dodatkowe materiały

Na naszym kanale znajduje się również pełne szkolenie z oprogramowania PBC Planner oraz krótki tutorial do oprogramowania Teleskop, zawierającego szczegółowe dane na temat dystrybucji pism. Dodatkowo polecamy zapoznanie się z Poradnikiem Mediaplanera oraz z raportami publikowanymi w dziale Aktualności!
Na naszym kanale znajduje się również: