tutoriale pbc planner

INSTRUKCJA OBSŁUGI PBC PLANNER

Zachęcamy się do zapoznania się z instrukcją dotyczącą korzystania z oprogramowania PBC Planner. Instrukcja zawiera opis najczęściej używanych funkcji, rodzaje raportów i ich zastosowanie oraz poszczególne kroki przy ich tworzeniu. Szczegółowo opisano w instrukcji także jak wykonać i zoptymalizować media plan prasowy.

lista wszystkich tutoriali wideo oprogramowania PBC Planner

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą tutoriali do oprogramowania PBC Planner. Program pozwala na tworzenie raportów o czytelnictwie prasy, demografii czytelników oraz tworzenie i analizę mediaplanów. Lista tutoriali ułożona jest zgodnie z kolejnością poszczególnych modułów programu.

1. Czytelnictwo

W module Czytelnictwo dostępne są dane na temat czytelnictwa pism wszystkich periodyczności. Moduł daje także możliwość utworzenia grupy docelowej czytelników pism pod kątem ich cech demograficznych, w tym m.in. wieku, płci, wykonywanego zawodu, zarobków, miejsca zamieszkania czy zainteresowań.
gazeta codzienna
raport czytelnictwo pism
raport w pbc plannerze fale
raport grupa celowa
skomplikowana grupa celowa
raport wybór pism
dzielenie się grupami pism
duże raporty tutorial
wybieranie mediaplanu do kontaktów

2. współCzytelnictwo

Moduł Współczytelnictwo pozwala na porównanie czytelników różnych pism i zależności pomiędzy nimi. Dzięki temu możemy sprawdzić, które grupy docelowe czytelników pokrywają się ze sobą, a które różnią. Moduł umożliwia zaplanowanie optymalnej grupy docelowej pod kątem współczytelnictwa wybranych tytułów prasowych.
raport przechodzenie między raportami
raport współczytelnictwo

3. profil czytelnika

Profil czytelnika służy do weryfikacji cech demograficznych czytelników wybranych pism. Dzięki niemu możemy sprawdzić rozkład czytelników pisma pod kątem wieku, płci, zarobków i wielu innych zmiennych. W Profilu czytelnika możemy także porównać demografię czytelników różnych pism oraz zweryfikować zasięg, zarówno poszczególnych tytułów prasowych, jak i wybranych periodyczności.
profil czytelnika moduł w programie pbc planner
raport profil czytelnika część pierwsza
raport profil czytelnika część druga
tworzenie grupy docelowej

4. analiza w czasie

Raport tworzony w module Analiza w czasie zawiera dwie kategorie informacji: pierwszą jest procentowy udział wybranych grup (np. zawodowych) w skali całej populacji, a drugą jest procentowy udział tych grup wśród czytelników wybranych tytułów prasowych. Moduł pozwala na analizę zmian, jakie zachodziły w procentowym udziale wybranej grupy docelowej na przestrzeni wybranego przez użytkownika przedziału czasowego.
raport analiza w czasie tutorial

5. tabela przestawna

Moduł Tabela przestawna pozwala na utworzenie raportu, który mieści w sobie wszystkie pozostałe raporty tworzone w oprogramowaniu PBC Planner. Dzięki temu Tabela przestawna daje użytkownikowi największą swobodę działania podczas modyfikacji i analizy danych. Wykorzystanie tego modułu świetnie sprawdzi się m.in. podczas optymalizacji danych do media planu czy analizy demograficznej czytelników.
tworzenie raportu tabela przestawna w pbc planner
raport tabela przestawna
optymalny media plan
analiza demograficzna tutorial

5. media plan

Media Plan to najczęściej wykorzystywany moduł, ponieważ służy do tworzenia kampanii reklamowych prasie. Dlatego też tutoriale do tego modułu zawierają wszystkie kroki tworzenia i analizy raportu opisane w szczegółowy sposób. Do modułu Media Plan wykorzystywane są wskaźniki z eyetrackingowych badań reklamy, co pozwala planować kampanie na podstawie kontaktu czytelników z reklamą prasową.
tworzenie raportu media plan
eyetracking w reklamie
media plan wstęp tutorial
media plan emisje i ceny tutorial
media plan wskaźniki tutorial
media plan dodatkowe opcje tutorial
media plan kalendarz tutorial
lista emisyjna tutorial
media plan przykład tutorial

7. reklama

Raporty w module Reklama zawierają szczegółowe dane na temat kontaktu czytelników pism z reklamą prasową, w tym zauważalności reklamy, czasu kontaktu z reklamą czy liczby powrotów do reklamy prasowej. Moduł pozwala zweryfikować relacje pomiędzy czytelnikiem a reklamami w wybranych rodzajach pism.
zaangażowanie w reklamę

Dodatkowe materiały

Na naszym kanale znajduje się również pełne szkolenie z oprogramowania PBC Planner oraz krótki tutorial do oprogramowania Teleskop, zawierającego szczegółowe dane na temat dystrybucji pism. Dodatkowo polecamy zapoznanie się z Poradnikiem Mediaplanera oraz z raportami publikowanymi w dziale Aktualności!
Na naszym kanale znajduje się również:
szkolenie pbc planner
teleskop tutorial