reklama prasowa

Grupa: Zamożni mężczyźni

badania reklamy prasowej

w skali ogólnopolskiej

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!

Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej zamożnych mężczyzn. Poziom dochodów obliczany jest na gospodarstwo domowe (czyli włącznie z zarobkami innych domowników), a nie na jedną osobę, co pozwala lepiej zorientować się w sytuacji finansowej konsumenta. W grupie docelowej uwzględnione zostały osoby o dochodach na gospodarstwo domowe powyżej 8 tys. złotych na rękę. Jest to grupa licząca w Polsce 1 234 497 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

grupa docelowa: zamożni mężczyźni

Reklama w magazynach

1. Sprawdź zasięg reklamy!
Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.

adReachAdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.

2. Zmierz efektywność reklamy!
AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

adExposureAdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii!
W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

realgrossimpression logoRealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

Jeżeli chcesz zaplanować kampanię reklamową w prasie przy pomocy prezentowanych przez nas danych, to serdecznie do tego zachęcamy! Prosimy, nie zapomnij tylko podać źródła danych. W tabelce znajdziesz wszystkie dane z powyższych wykresów.
Magazyny adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Tele Tydzień 61 961 104 17 10 1 455 757
Angora 49 775 165 12 6 731 786
To & Owo 40 742 200 28 16 1 227 962
Newsweek 39 857 354 10 6 546 881
Polityka 31 196 239 12 6 549 119
Motor 21 241 271 16 9 427 817
Murator 19 878 446 14 8 312 646
Świat Wiedzy 19 189 209 11 7 241 915
Z Życia Wzięte 14 100 92 13 8 210 539
National. Geographic. Traveler 13 853 376 14 7 189 754
Tele Świat 13 652 103 18 11 285 087
Wysokie Obcasy Extra 12 522 163 10 6 149 808
Focus 12 083 268 15 10 192 913
Chwila dla Ciebie 11 957 47 10 6 178 528
Sieci 10 446 222 12 7 179 611
Forbes 10 202 306 10 5 115 646
National Geographic 9 095 253 16 8 162 631
Życie na Gorąco 9 077 29 10 5 155 914
Gość Niedzielny 8 497 58 18 10 224 985
Mam Ogród 8 385 115 17 11 146 865

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: mężczyźni o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=1165.

.

grupa docelowa: zamożni mężczyźni

Reklama w dziennikach

W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia.
Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.
Dzienniki adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Gazeta Wyborcza Piątek 56 296 242 9 6 759 433
Fakt Czwartek 34 870 88 8 6 358 795
Super Express Piątek 26 347 102 9 6 322 585
Dziennik Gazeta Prawna Piątek 14 886 321 8 6 130 265
Rzeczpospolita Piątek 13 099 254 5 3 67 914
Gazeta Krakowska Piątek 8 498 315 12 8 232 824
Dziennik Bałtycki Piątek 8 244 213 8 6 194 651
Gazeta Pomorska Piątek 8 056 290 9 6 98 230
Dziennik Zachodni Piątek 7 709 126 10 7 201 317
Nasze Miasto Czwartek 6 016 85 8 5 99 320
Gazeta Lubuska Sobota 5 683 207 10 7 104 359
Dziennik Polski Piątek 5 410 277 17 11 155 543
Przegląd Sportowy Poniedziałek 5 269 213 11 8 73 439
Głos-Dziennik Pomorza Piątek 5 235 266 9 6 74 807
Puls Biznesu Piątek 4 804 376 7 5 39 789
Dziennik Łódzki Piątek 3 700 100 16 11 107 556
Express Ilustrowany Piątek 2 918 76 6 4 82 978
Głos Wielkopolski Piątek 2 255 65 7 5 40 890
Nowiny Piątek 2 088 136 9 5 50 232
Echo Dnia Piątek 1 668 40 10 7 37 073

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: mężczyźni o dochodach gospodarstwa powyżej 8 tys., XII’2019-XI’2020, N=1165.

.