Planowanie grup celowych w prasie - część ogólna

seria poradnik media plannera

PBC Planner daje bardzo szeroki zakres możliwości, jeżeli chodzi o wybór, modyfikacje i porównywanie grup celowych czytelników prasy. W poniższym tekście skoncentrujemy się na zaprezentowaniu podstawowych funkcjonalności programu związanych z wyborem grupy celowej. Wybór grupy celowej odbywa się identycznie w raportach Czytelnictwo oraz Media Plan.

Kilka prostych kroków do utworzenia grupy celowej:

  1. Korzystamy z wyszukiwarki w prawym górnym rogu, w celu wyszukania zmiennych, które nas najbardziej interesują, wpisując np. „wiek”. Ewentualnie przeglądamy okienko ze zmiennymi klikając w „+” przy głównych kategoriach. Jeżeli chcemy utworzyć raport dla całości populacji to pomijamy ten krok w tworzeniu raportu klikając od razu przycisk „Dalej”.
  2. Po znalezieniu odpowiedniej zmiennej klikamy na nią i oznaczamy „i” albo „lub”. Wtedy zmienna przeniesie się automatycznie do grupy.
  3. Jeżeli chcemy zastosować kilka zmiennych wykonujemy analogiczną czynność. W zależności od tego, czy chcemy utworzyć dwie podgrupy, czy zawęzić grupę, najpierw musimy oznaczyć w drzewku dolnego okna odpowiedni poziom przeniesienia zmiennej. W tym celu klikamy albo na nazwę grupy albo na wcześniej wybraną zmienną. W celu weryfikacji poprawności wprowadzonych zmiennych możemy kliknąć na „>” przy wybranej zmiennej i zobaczyć które zmienne się zwiną – to będzie jedna podgrupa.
  4. Jeżeli chcemy usunąć zmienną oznaczamy ją i klikamy „Usuń”, natomiast jeżeli chcemy wyczyścić całe pole grupy celowej wystarczy kliknąć przycisk „Wyczyść”.
  5. W prawym dolnym rogu możemy zapisać grupę celową, którą utworzyliśmy, będzie ona wtedy dostępna w zakładce „Zmienne użytkownika”.
  6. Polecamy także nazwać utworzoną grupę celową. W tym celu wystarczy kliknąć w domyślną nazwę „Grupa 1” i wpisać własny tytuł.
  7. Warto także zwrócić uwagę na informację zamieszczoną na dolnym pasku. Tam znajdziemy liczbę respondentów przebadanych w wybranej grupie celowej. Liczba N nie powinna być niższa niż 100 osób.
grupy celowe w prasie