reklama prasowa

Grupa: Właściciele mikro i małych firm

badania reklamy prasowej

w skali ogólnopolskiej

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!

Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej, w skład której wchodzą właściciele mikro i małych firm zatrudniających pracowników (czyli raport nie uwzględnia osób samozatrudnionych). Do mikro firm zaliczają się  przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób i osiągające obroty do 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Natomiast w małych firmach pracuje od 10 do 49 osób i mogą one osiągać obroty do 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 10 mln euro. Właściciele tego typu przedsiębiorstw to grupa licząca w Polsce 526 431 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

grupa docelowa: właściciele mikro i małych firm

Reklama w magazynach

1. Sprawdź zasięg reklamy!
Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.

adReachAdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.

2. Zmierz efektywność reklamy!
AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

adExposureAdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii!
W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

realgrossimpression logoRealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

Jeżeli chcesz zaplanować kampanię reklamową w prasie przy pomocy prezentowanych przez nas danych, to serdecznie do tego zachęcamy! Prosimy, nie zapomnij tylko podać źródła danych. W tabelce znajdziesz wszystkie dane z powyższych wykresów.
Magazyny adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Angora 27 702 215 13 7 388 068
Tele Tydzień 26 996 106 14 8 525 493
Newsweek 17 049 356 10 5 224 351
Twój Styl 12 278 190 14 8 201 441
Polityka 11 028 198 11 6 167 824
Poradnik Domowy 11 001 200 12 7 128 034
Motor 10 684 319 34 19 377 288
Murator 10 277 540 11 6 151 890
Życie na Gorąco 9 957 75 13 7 179 274
Dobre Rady 9 694 213 12 7 119 038
To & Owo 9 162 105 31 18 361 548
Tina 8 626 195 12 7 100 485
Claudia 6 778 137 14 8 102 089
Wysokie Obcasy Extra 6 006 183 9 5 72 739
Przyjaciółka 5 984 71 11 6 73 165
Pani 5 660 215 12 7 74 730
Party Życie Gwiazd 5 577 116 13 8 80 780
Auto Świat 5 395 381 23 13 146 502
Forbes 5 343 375 12 7 75 587
Olivia 5 294 173 15 9 83 999

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: właściciele mikro i małych firm zatrudniających pracowników (bez samozatrudnionych), XII’2019-XI’2020, N=497.

.

grupa docelowa: właściciele mikro i małych firm

Reklama w dziennikach

W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia.
Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.
Dzienniki adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Gazeta Wyborcza Piątek 22 247 225 8 5 313 417
Fakt Czwartek 12 959 77 8 5 125 515
Dziennik Gazeta Prawna Piątek 11 991 606 10 7 109 832
Gazeta Pomorska Piątek 9 954 839 15 10 184 771
Super Express Piątek 9 520 87 6 4 77 345
Dziennik Bałtycki Piątek 8 429 510 11 7 251 138
Rzeczpospolita Piątek 7 017 320 6 4 49 385
Gazeta Krakowska Piątek 4 764 414 9 6 83 338
Nasze Miasto Czwartek 3 110 103 6 4 39 256
Gazeta Wrocławska Piątek 2 875 302 45 30 196 938
Przegląd Sportowy Poniedziałek 2 660 252 11 8 40 646
Express Ilustrowany Piątek 1 724 105 8 5 35 478
Puls Biznesu Piątek 1 493 274 4 3 6 963
Parkiet Gazeta Giełdy Piątek 1 220 498 5 3 8 444
Dziennik Łódzki Piątek 1 127 71 12 8 26 984
Kurier Poranny Piątek 822 466 16 11 21 415
Dziennik Zachodni Piątek 806 31 6 5 22 163
Nowości – Dziennik Toruński Piątek 712 153 5 3 12 021
Gazeta Współczesna Piątek 698 373 7 5 9 356
Głos Wielkopolski Piątek 436 30 7 5 6 636

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: właściciele mikro i małych firm zatrudniających pracowników (bez samozatrudnionych), XII’2019-XI’2020, N=497.

.