reklama prasowa

Grupa: Specjaliści w biznesie

badania reklamy prasowej

w skali ogólnopolskiej

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!

Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej “specjaliści w biznesie“. W skład tej grupy wchodzą wszystkie osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie wyższe i pracują w sferze biznesu. Są to np. księgowi, specjaliści ds. marketingu czy ekonomiści. Jest to grupa licząca w Polsce 1 007 366 osób. Dane opracowane dla grupy docelowej dotyczą jednej emisji w każdym tytule prasowym, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

grupa docelowa: specjaliści w biznesie

Reklama w magazynach

1. Sprawdź zasięg reklamy!
Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.

adReachAdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.

2. Zmierz efektywność reklamy!
AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

adExposureAdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii!
W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

realgrossimpression logoRealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

Jeżeli chcesz zaplanować kampanię reklamową w prasie przy pomocy prezentowanych przez nas danych, to serdecznie do tego zachęcamy! Prosimy, nie zapomnij tylko podać źródła danych. W tabelce znajdziesz wszystkie dane z powyższych wykresów.
Magazyny adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Tele Tydzień 52 741 109 19 12 1 522 499
Twój Styl 41 160 333 11 6 557 397
Angora 30 790 125 14 8 600 781
Polityka 30 373 286 15 8 648 744
Newsweek 22 874 249 13 7 395 999
Claudia 19 781 210 14 8 364 772
To & Owo 16 177 97 20 12 477 749
Przyjaciółka 15 517 96 11 6 220 984
Zwierciadło 15 174 223 11 6 232 656
Wysokie Obcasy Extra 14 731 234 9 5 181 651
Życie na Gorąco 13 199 52 11 6 278 751
Świat Wiedzy 12 557 167 13 8 157 595
Party Życie Gwiazd 11 009 120 11 7 188 019
Świat Kobiety 10 857 138 12 7 160 033
Pani 10 806 214 8 5 127 102
Olivia 10 217 174 13 8 165 455
Forbes 10 138 372 13 7 138 468
Z Życia Wzięte 9 972 80 12 8 153 289
Super TV 9 079 192 18 11 272 232
Chwila dla Ciebie 8 486 41 11 6 162 776

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Specjaliści w biznesie, XII’2019-XI’2020, N=951.

.

grupa docelowa: specjaliści w biznesie

Reklama w dziennikach

W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia.
Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.
Dzienniki adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Gazeta Wyborcza Piątek 34 657 183 8 5 471 712
Fakt Czwartek 26 489 82 9 6 299 926
Super Express Piątek 18 140 86 9 6 214 160
Rzeczpospolita Piątek 15 017 357 6 4 93 397
Nasze Miasto Czwartek 13 856 240 9 6 273 614
Dziennik Gazeta Prawna Piątek 13 771 364 8 5 114 044
Gazeta Lubuska Sobota 3 791 22 15 10 101 744
Puls Biznesu Piątek 3 720 356 7 5 39 186
Dziennik Zachodni Piątek 3 181 64 6 4 75 814
Głos Wielkopolski Piątek 2 999 106 8 5 56 919
Echo Dnia Piątek 2 452 73 18 13 99 746
Express Ilustrowany Piątek 2 125 68 12 8 59 258
Gazeta Krakowska Piątek 1 919 87 8 5 41 751
Głos-Dziennik Pomorza Piątek 1 749 109 8 6 24 252
Dziennik Łódzki Piątek 1 438 47 9 6 24 661
Dziennik Bałtycki Piątek 1 253 40 8 6 26 504
Parkiet Gazeta Giełdy Piątek 1 226 262 5 3 9 334
Przegląd Sportowy Poniedziałek 1 050 52 8 6 12 127
Kurier Lubelski Piątek 790 117 8 5 12 143
Express Bydgoski Piątek 763 61 8 6 11 890

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Specjaliści w biznesie, XII’2019-XI’2020, N=951.

.