reklama prasowa

Grupa: Menadżerowie

badania reklamy prasowej

w skali ogólnopolskiej

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzyliśmy zakres danych w raportach dostępnych w naszej ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, dysponujemy bardzo szczegółowymi informacjami na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

zaplanuj własną kampanię reklamową w prasie!

Poniżej przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej, w skład której wchodzą: prezesi, dyrektorzy i menadżerowie w dużych firmach lub kierownicy średnich i małych zakładów pracy. Jest to grupa licząca 628 049 osób. Dane dotyczą jednej emisji w każdym tytule, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

grupa docelowa: menadżerowie

Reklama w magazynach

1. Sprawdź zasięg reklamy!
Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.

adReachAdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

Affinity to stopień dopasowania pisma do grupy docelowej. 100 oznacza że zasięg reklamy w grupie docelowej i w populacji są takie same, a <100 oznacza, że nasza grupa jest lepiej dopasowana do danego pisma.

2. Zmierz efektywność reklamy!
AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

adExposureAdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii!
W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

realgrossimpression logoRealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

Jeżeli chcesz zaplanować kampanię reklamową w prasie przy pomocy prezentowanych przez nas danych, to serdecznie do tego zachęcamy! Prosimy, nie zapomnij tylko podać źródła danych. W tabelce znajdziesz wszystkie dane z powyższych wykresów.
Magazyny adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Angora 28 472 185 14 8 487 765
Tele Tydzień 24 745 82 16 10 645 062
Newsweek 15 940 279 10 5 229 559
Życie na Gorąco 12 901 82 10 6 180 466
Polityka 12 756 192 13 7 223 338
To & Owo 11 098 107 22 13 345 926
Twój Styl 10 645 138 11 6 170 960
Wysokie Obcasy Extra 10 081 257 10 5 126 629
Claudia 8 152 139 13 7 112 289
Świat Wiedzy 7 345 157 10 7 95 370
Dobre Rady 6 996 129 10 6 92 774
Poradnik Domowy 6 985 106 10 6 70 597
Motor 6 835 171 16 9 159 230
Przyjaciółka 6 675 66 10 6 81 298
Moje Mieszkanie 6 189 190 18 11 145 542
National Geographic 5 549 304 20 10 122 353
Murator 5 345 236 11 6 86 784
Sieci 4 481 187 12 7 81 174
Viva 4 478 145 12 7 67 940
Zwierciadło 4 446 105 7 4 56 546

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Prezesi, dyrektorzy i menadżerowie w dużych firmach lub kierownicy średnich i małych zakładów pracy, N=593; XII’19-XI’20.

.

grupa docelowa: menadżerowie

Reklama w dziennikach

W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia.
Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.
Dzienniki adReach (l) Affinity adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Gazeta Wyborcza Piątek 21 026 178 7 5 283 386
Dziennik Gazeta Prawna Piątek 10 048 426 11 8 105 371
Fakt Czwartek 9 685 48 6 4 77 454
Gazeta Pomorska Piątek 9 570 676 9 6 118 388
Super Express Piątek 7 105 54 5 4 54 096
Rzeczpospolita Piątek 7 045 269 8 5 55 465
Dziennik Bałtycki Piątek 4 828 245 7 4 113 820
Express Bydgoski Piątek 4 485 571 11 7 84 997
Przegląd Sportowy Poniedziałek 3 531 280 11 8 46 522
Głos Wielkopolski Piątek 3 481 198 7 4 44 269
Puls Biznesu Piątek 3 358 516 7 5 33 424
Dziennik Zachodni Piątek 2 786 90 6 4 59 716
Express Ilustrowany Piątek 2 279 116 9 6 71 589
Głos-Dziennik Pomorza Piątek 2 116 212 6 4 20 179
Nasze Miasto Czwartek 1 845 51 2 2 20 643
Gazeta Wrocławska Piątek 1 606 141 19 13 46 920
Nowości – Dziennik Toruński Piątek 1 543 278 5 3 15 373
Dziennik Łódzki Piątek 1 341 71 10 7 25 512
Parkiet Gazeta Giełdy Piątek 916 314 3 2 3 268
Nowiny Piątek 845 109 7 4 14 939

*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: Prezesi, dyrektorzy i menadżerowie w dużych firmach lub kierownicy średnich i małych zakładów pracy, N=593; XII’19-XI’20.

.