Atrakcyjne formy prezentacji reklam w prasie

Atrakcyjne formy prezentacji reklam w prasie

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Newspaper Association of America (N=4 500) wynika, że – zdaniem czytelników gazet – najbardziej godne zaufania i wiarygodne są reklamy publikowane w gazetach (tego zdania było 40% badanych), dalej w czasopismach (30%), telewizji (23%), radio (18%) i Internecie (16%). Co więcej, badani stosunkowo rzadko wskazywali, że reklamy publikowane w gazecie mają charakter wścibski czy nachalny. Taki pogląd wyrażało tylko 19%, zaś odnośnie do reklam w Internecie – 41%, telewizji – 38%, radio – 25%, i czasopismach – 21% (źródło: naa.org).

Reklama w prasie jako najmniej dokuczliwa

Zalety reklamy w czasopismach

  1. Czytelnicy czasopism są lepiej wykształceni, mają wyższą siłę nabywczą i oglądają rzadziej telewizję w porównaniu z ogółem obywateli. Są to osoby wpływowe i opiniotwórcze.
  1. Przeciętna strona czasopisma jest oglądana 1,7 razy.
  2. Czasopisma to najbardziej „osobiste” medium. Tworzą z czytelnikami rodzaj prywatnych relacji.
  3. Czytelnicy wycinają i zachowują reklamy publikowane w czasopismach.
  4. Reklamy w czasopismach uznawane są za najbardziej wiarygodne i godne zaufania źródło informacji.

Wyniki czytelnictwa a wyniki oglądalności

Kanada

Polska, ale prasa (CPW) 15-75

Jakie jest źródło informacji na podstawie których polecamy coś innym

Przywołanie pamięcią ostatnio oglądanej reklamy

Pomoc, przy decyzji zakupu danego dobra

Podsuwanie pomysłów

Czasopisma a radio

Czasopisma a TV

Czasopisma a Internet

Najbardziej wpływowe źródła informacji przy zakupach akcesoriów odzieżowych

Podjęte działania

Inspiracyjna rola reklam w czasopismach

Efekt reklamy w dwóch źródłach

Reklamy w czasopismach a ROI