zmiany w badaniach reklamy prasowej

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat zmian, jakie zaszły w badaniach prasy i reklamy. Nowe badania koncentrują się na pomiarze zaangażowania czytelnika w reklamę prasową. Jest to zupełnie nowa jakość danych, pozwalająca na pomiar kontaktu czytelnika z reklamą. Wcześniej to dane czytelnictwa służyły do planowania i oceny efektywności kampanii reklamowych. Po wdrożonych zmianach dane dotyczą kontaktu czytelników konkretnie z reklamą prasową, a nie z pismem. Więcej informacji na temat metodologii, inspiracji i zalet nowych badań znajduje się w materiale poniżej.

Pomysł na wdrożenie tak daleko idących zmian był po części podyktowany obserwacjami rodzimego rynku i analizą potrzeb naszych Klientów, a po części był inspirowany rozwiązaniami wprowadzonymi na innych rynkach, między innymi amerykańskim, brytyjskim czy norweskim. W krajach przodujących w analityce prasowej takie rozwiązania od lat znajdują swoje zastosowanie, pozwalając na mierzenie efektywności kampanii reklamowych w prasie, a nie tylko na dostarczanie danych na temat sprzedaży i czytelnictwa.

nowe spojrzenie na reklamę prasową

Kontakt czytelnika z reklamą

Nowe badania to także zupełnie inne spojrzenie na kontakt czytelnika z reklamą prasową – wcześniej, kiedy badany był kontakt czytelnika z pismem, efektywność mierzona była tylko w chwili zakupu, a jedno wydanie równało się jednemu kontaktowi z reklamą. Było to jednak nieprecyzyjne i nie oddawało do końca specyfiki reklamy prasowej czyli liczby powrotów czytelnika do treści prasowych. Bazując na badaniach eyetrackingowych możemy zmierzyć kontakt czytelnika z reklamą. Badania te dowodzą, że jedno wydanie pisma, a co za tym idzie reklamy w nim zawarte, to wiele kontaktów z czytelnikiem. Jak to możliwe? Dzieje się tak dlatego, ponieważ czytelnicy wracają do jednego wydania pisma wielokrotnie – czytelnicy prasy są odbiorcami zaangażowanymi, którzy ze skupieniem analizują treści zawarte w piśmie. Stąd jeden czytelnik może mieć nawet kilkanaście kontaktów z jedną reklamą!

nowa struktura badań prasy

Sprzedaż prasy, czytelnicy i reklama

Wprowadzenie badania Zaangażowanie w Reklamę wymagało nowego sposobu modelowania danych. W tym momencie badania Polskich Badań Czytelnictwa dzielą się na trzy rodzaje:

  • badania reklamy prasowej, czyli eyetrackingowy pomiar kontaktu wzrokowego czytelnika z reklamą; to dzięki nim mamy informacje na temat czasu kontaktu z reklamą czy liczby kontaktów z reklamą;
  • badania czytelnictwa prasy, które poza danymi na temat liczby czytelników danego pisma posiadają także bardzo rozbudowany moduł demograficzny; to z tego badania pochodzą informacje na temat zarobków, kariery zawodowej, wieku czy zainteresowań czytelników prasy;
  • badania sprzedaży prasy, które służą do modelowania wyników; szczegółowe dane na temat sprzedaży pism pozwalają z o wiele większą szczegółowością oszacować ostateczne wyniki badań.

Wyniki wszystkich badań dostępne są w oprogramowaniu PBC Planner. Program podzielony jest na moduły, co pozwala wybrać temat przygotowanego raportu oraz elastycznie opracować raport tak, aby spełniał potrzeby konkretnej kampanii czy analizy czytelników pism.

dane uzyskane z badań eyetrackingowych

Efekty badań reklamy prasowej

Nowe wskaźniki, powstałe na bazie badań reklamy prasowej, zostały oparte o reakcje czytelników, dlatego możemy wśród nich wyróżnić: adReach, adExposure, adExposure Time oraz realGross Impression. Odnoszą się one odpowiednio do: zauważalności reklamy, która w przypadku prasy wynosi aż 86%, koncentracji uwagi, czyli wielokrotnych spojrzeń na reklamę, skupienia, czyli łącznego czasu, jaki czytelnik spędził na reklamie oraz intensywności kampanii, czyli sumie wszystkich kontaktów czytelników z reklamą prasową. Wyniki badań eyetrackingowych dla prasy wskazują, że średni czas kontaktu z reklamą to 630 ms. Jest to czas pozwalający na zwrócenie uwagi przez czytelnika na materiał reklamowy, świadome przetworzenie informacji oraz zapamiętanie przekazu zawartego w reklamie prasowej!

Dzięki badaniom eyetrackingowym jesteśmy też w stanie zapoznać się ze specyfiką reklamy prasowej, czyli tym, co wyróżnia ten rodzaj reklamy od innych. Po pierwsze reklama w prasie żyje tak długo, jak wydanie pisma, w którym została umieszczona. Po drugie podczas jednego kontaktu z pismem czytelnik ma wiele kontaktów z reklamą. Te dwa czynniki sprawiają, że liczba kontaktów z reklamą prasową jest większa niż w przypadku innych typów reklamy. Trzecim elementem jest to, że reklama prasowa jest oglądana z większą uwagą i skupieniem, ponieważ przyciąga większą liczbę spojrzeń i ma dłuższy czas ekspozycji. To sprawia, że reklamę prasową cechuje wysoka jakość kontaktu z czytelnikiem.

Z praktycznym zastosowaniem nowych wskaźników można zapoznać się w  raportach stworzonych dla poszczególnych grup docelowych!
reklama prasowa dla kobiet 20-39 lat infografika
reklama prasowa
reklama prasowa raport o menadżerach
reklama prasowa do właścicieli firm
reklama prasowa specjaliści raport
zalety nowego badania reklamy prasowej

Zaangażowanie w Reklamę

Badanie Zaangażowanie w Reklamę pozwoliło zebrać szczegółowe informacje na temat kontaktów czytelników prasy z materiałami reklamowymi. Był to ogromny skok jeżeli chodzi o szczegółowość badań i zakres pozyskiwanych informacji. Głównymi zaletami badania są wiarygodność, badanie samej reklamy a nie nośnika, wykazanie wysokiej jakości kontaktu z reklamą w prasie oraz dużej intensywności kampanii. Badania eyetrackingowe pozwalają tym samym na tworzenie mediaplanów i analiz prasowych opartych o kontakt czytelników z reklamą prasową a nie pismem. Dzięki temu odbiorcy danych mogą pracować na podstawie bardziej konkretnych i szczegółowych wskaźników.