Materiały z webinaru

Intuicyjnie myśląc o prasie większość osób myśli tylko o prasie drukowanej, a dziś jest to tylko jedna z odmian prasy. W niektórych segmentach branża ta, ze względu na zmieniające się zwyczaje czytelnicze, od wielu lat ulega silnej transformacji technologicznej. Dotychczas w Polsce nie mieliśmy żadnej miary łączącej zasięgi prasy drukowanej i cyfrowej oraz miary pozwalającej porównać wyniki w czasie. Agencja badawcza Kantar Polska oraz spółka Polskie Badania Czytelnictwa zaprezentowały nowe wyniki badań, które wzorem rozwiązań stosowanych na świecie, pokazują prasę jako medium wielokanałowe oraz wykazują, że zasięg prasy w ostatniej dekadzie nie zmienił się za to zmieniają się platformy czytania prasy.

Renata Krzewska, Prezes Polskich Badań Czytelnictwa, definiuje prasę według ujęcia z prawa prasowego (Art. 7, DZ.U.2018.1914):

 „Prasa to medium masowego przekazu niezależnie od środków przekazu, ich rodzaju i formy.  Dlatego  jako tytuły prasowe zgłaszane są w rejestrach sądowych zarówno tytuły drukowane jak i cyfrowe. Wydawcy prowadzą swój biznes w postaci wydań drukowanych, e-wydań, subskrypcji cyfrowych czy stron www. Każda z tych form jest dzisiaj prasą i w zależności od strategii wydawcy wydają swoje tytuły we wszystkich tych formach lub tylko w wybranych.”
Renata Krzewska
Renata Krzewska
Prezes Zarządu PBC

Solidne interdyscyplinarne wykształcenie (techniczne, MBA, psychologiczne, studia doktoranckie z zarządzania strategicznego). Ponad 20 lat praktyki w budowaniu  i rozwoju biznesów medialnych (prasa, internet, radio, tv). W latach 2019-2021 Prezes ZKDP i osoba odpowiedzialna za  połączenie struktur ZKDP i PBC. Od 2022 roku Prezes PBC.

zasieg prasy w polsce

Według metodologii wypracowanej wspólnie z Kantar zasięg prasy w Polsce wynosi 85,0% z czego prasy drukowanej 50,2% a prasy cyfrowej czytanej na komputerach, telefonach czy tablecie 74,5%. Porównując zasięgi należy pamiętać przy analizie danych, że 95% prasy drukowanej to prasa płatna, a większość zasięgów w prasie cyfrowej pochodzi z treści niepłatnych.

Część czytelników synergicznie i jednocześnie korzysta z wydań drukowanych i cyfrowych ze względu na ich zupełnie odmienne wartości. Jednak dla aż 42% czytelników prasy drukowanej to druk stanowi podstawową, intencjonalną formę dostępu do treści. Jeden egzemplarz prasy drukowanej może być czytany przez kilka osób w gospodarstwie domowym, w pracy czy miejscach publicznych.

zasieg prasy z podziałem na platformy

Otrzymane wyniki dotyczące zasięgów prasy porównano w czasie do wyników prasy drukowanej dziesięć lat temu i uzyskano podobną wysokość wskaźnika CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego). Zasięg prasy drukowanej w 2013 r. wynosił 85,4% wobec 85,0% obecnie.

Izabella Anuszewska, Client Director w Kantar Polska podsumowuje:

„Na przestrzeni ostatniej dekady zasięg prasy niemal się nie zmienił. Zmieniły się za to nośniki czytelnictwa”.

Zmiany te dotyczą w szczególności tematyki związanej z bieżącymi informacjami. Cyfryzacja w branży prasowej dotyczy w największym stopniu segmentu dzienników, dzienników regionalnych i tygodników opinii.

Z przeprowadzonych badań wynika, że prasę drukowaną czytają chętniej kobiety a prasę cyfrową mężczyźni. Udziały w czytelnictwie według płci: prasa drukowana –  kobiety 60%, mężczyźni 36%; prasa cyfrowa –  kobiety 36%, mężczyźni 64%.

IA5
Izabella Anuszewska
Client Director, Kantar Polska

Z wykształcenia matematyczka i psycholożka (UW), doktor socjologii (IFiS PAN). Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w MillwardBrown SMG/KRC. Obecnie jest dyrektorem pionu badawczego w Kantar Polska SA. Od początku zaangażowana w rozwój standardowych trackingowych badań medialnych (w tym  badania czytelnictwa PBC).

Jest członkiem Global Readership Advisory Panel, uczestniczka i prelegentka na wielu konferencja branżowych, międzynarodowych sympozjach (Print and Digital Research Forum), autorka publikacji naukowych i fachowych oraz wykładów.

Pobierz prezentację:
Pobierz infografiki:
Pobierz informację prasową: