Wyniki prasy za I kwartał 2022

SILNE MARKI, RÓŻNORODNE STRATEGIE TYTUŁÓW

inforMACJA PRASOWA

Dziś prasa to nie tylko płatne lub bezpłatne dzienniki i magazyny drukowane. Niektórzy Wydawcy dystrybuują swoje treści także w postaci e-wydań czy subskrypcji cyfrowych oraz udostępniają je na stronach www czy mediach społecznościowych. Wydawcy dopasowują swoje strategie działania do posiadanych marek oraz oczekiwań różnorodnych grup odbiorców. Niektórzy decydują się na pozostanie wyłącznie przy wersjach drukowanych, inni przechodzą na wersje cyfrowe czy online, jest także spora grupa Wydawców, którzy łączą obie ścieżki rozwoju. Ta wielokanałowość medium jakim jest prasa zmienia podejście do badań nad rynkiem prasowym. Dlatego PBC aktualizuje wskaźniki dopasowując je do nowoczesnych standardów rynku.

Według Audytu PBC wydania drukowane ma 198 tytułów, z czego 124 tytuły ukazują się wyłącznie w wersji drukowanej a aż 40% (76 tytułów) deklaruje także sprzedaż e-wydań (repliki wydania drukowanego). Subskrypcje cyfrowe, nie będące repliką wydania drukowanego, raportują 2 tytuły. Tytuły te także mają rozpowszechnianie w postaci e-wydań. Treści prasowe na stronach internetowych, obecnych w wynikach Polskich Badań Internetu, ma 98 tytułów.

struktura audytowanych tytułów prasowych

Kategorie oraz audytowane wskaźniki prasowe zostały uporządkowane w 2022 roku, aby móc zobrazować różnorodność i bogactwo form prowadzenia biznesu w tej branży, a także oddać aktualną specyfikę rynku. PBC agreguje dane od Wydawców oraz audytuje rozpowszechnianie w postaci wydań drukowanych, e-wydań i subskrypcji cyfrowych dzięki czemu reklamodawcy i domy mediowe otrzymują wiarygodne dane o dystrybucji prasy. Prowadzi także badania czytelnictwa tytułów prasowych. Dodatkowo w raportach Prasa Plus-Siła Marki, aby pokazać pozycję marek we wszystkich kanałach dystrybucji treści, w danych o tytułach uwzględniane są wskaźniki pochodzące z Polskich Badań Internetu. Pokazujemy liczbę użytkowników (ru) oraz liczbę odsłon (pv) stron internetowych. Zbieramy także dane o wielkości profili Wydawców w mediach społecznościowych. Obecnie jest to Facebook, w danych za II kwartał rozszerzymy dane o inne platformy.

ROZPOWSZECHNIANIE PRASY JAKO MEDIUM WIELOKANAŁOWEGO

Liczba rozpowszechnianych egzemplarzy (wydań drukowanych i e-wydań) oraz subskrypcji cyfrowych1

Przez pierwsze trzy miesiące 2022 r. rozpowszechniono w sumie  97 114 666 egzemplarzy tytułów w postaci drukowanej i e-wydań (cyfrowych replik wydań drukowanych), w tym e-wydań było aż  4 581 317. Subskrypcji cyfrowych (wydań nie będących repliką wydania drukowanego) było sprzedanych 6 556.
E-wydania i subskrypcje cyfrowe raportowały tylko tytuły płatne.

Średniomiesięcznie w I kwartale było to 32 371 555 rozpowszechnionych egzemplarzy, w tym 1 527 106 e-wydań. Subskrypcji cyfrowych rozpowszechniono 2 185. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że e-wydania stanowią już 9,9% sprzedaży Dzienników.

W tabeli przedstawiono wyniki dla poszczególnych kategorii tytułów.

Tabela: Główne wskaźniki rozpowszechniania prasy, dane średniomiesięczne za I kw. 2022 r.
Tytuły Płatne
Dzienniki Sprzedaż Wydania 13 046 631 (w tym e-wydania 1 285 358)
Magazyny Sprzedaż Wydania 17 412 711 (w tym e-wydania 241 601)
Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych 2 185
Magazyny Branżowe Rozpowszechnianie Wydania 461 293 (w tym e-wydania 147)
Tytuły Bezpłatne
Dzienniki Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania 193 767
Magazyny i Magazyny Branżowe Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania 1 257 153

Liczba użytkowników stron internetowych prasy (ru wg PBI)2 

21 838 572

Liczba polubień marek prasowych na Facebooku3

9 580 967

Przez wiele lat cyfryzacji tytuły prasowe zbudowały bardzo dużą liczbę użytkowników stron internetowych, w marcu było to  21 838 572 ru wg PBI. Jest to aż 73% zasięgu wśród internautów w Polsce.  Marki prasowe mają także  silne profile w mediach społecznościowych.

Prasę charakteryzuje nie tylko różnorodność kanałów dotarcia do odbiorców, ale również to, że jeden sprzedany egzemplarz tytułu drukowanego generuje wiele kontaktów czytelnika z reklamą. Wpływa na to liczba osób czytających jedno wydanie oraz wielokrotny powrót do czasopisma przez jednego czytelnika.

Bieżące dane dotyczące rozpowszechniania w poszczególnych tytułów w różnych kanałach dystrybucji publikujemy na stronie https://www.pbc.pl/rynek-sprzedazy/

KATEGORIE TYTUŁÓW

PBC audytuje 198 tytułów. Tytuły dzielą się na kategorie:

  • Tytuły płatne i bezpłatne: wśród audytowanych tytułów płatnych są 34 dzienniki, 128 magazynów oraz 19 magazynów branżowych. Wśród tytułów bezpłatnych jest jeden dziennik, 3 magazyny i 13 tytułów branżowych.
  • Tytuły według częstotliwości: audytowanych jest 35 dzienników, 17 dwutygodników, 29 tygodników, 98 miesięczników oraz 19 tytułów rzadkich.
  • Tytuły według obszarów ukazywania się: audytowanych jest 166 tytułów ogólnopolskich, 26 tytułów regionalnych i 6 tytułów lokalnych.
prasa płatna w audycie
prasa bezpłatna w audycie
prasa według periodyczności
prasa według obszarów

Źródła: ¹ Audyt PBC, Dane za okres I-III 2022; ²Gemius/PBI, łączna liczba realnych użytkowników (ru) za marzec 2022; ³Facebook, suma polubień na dzień 31 marca 2022.