TYGODNIKI OPINII – SEGMENT ROSNĄCYCH E-WYDAŃ I SUBSKRYPCJI CYFROWYCH

Wyniki prasy za II kwartał 2022 – tygodniki opinii

inforMACJA PRASOWA

Prezentujemy liderów w kategorii tygodniki opinii w II kwartale:

  • Top 3 tytuły pod względem Sprzedaży Wydania (suma Sprzedaży Wydania Drukowanego + Sprzedaży E-wydania):
    Polityka, Gość Niedzielny, Newsweek Polska
  • Top 3 tytuły pod względem Sprzedaży Wydania Drukowanego:
    Gość Niedzielny, Polityka, Newsweek Polska
  • Top 3 tytuły pod względem Sprzedaży E-wydania:
    Polityka, Newsweek Polska, Tygodnik do Rzeczy
top sprzedaży tygodników opinii

Strategie wydawców prasowych są różnorodne. Niektórzy wydawcy wzmacniają swoje pozycje dystrybuując swoje treści w postaci płatnych e-wydań i subskrypcji cyfrowych, inni zostają tylko przy wydaniach drukowanych. Tytuły dopasowują swoje strategie działania do posiadanych marek oraz oczekiwań różnorodnych grup odbiorców. Dlatego PBC aktualizuje wskaźniki i sposób prezentacji danych, aby dopasować je do nowoczesnych standardów rynku.

W II kwartale Sprzedaż Wydania Drukowanego tygodników opinii spadła w stosunku do I kwartału o 3,1%, ale Sprzedaż E-wydania wzrosła o 3,6%. Sprzedaż Wydania (suma Sprzedaży Wydania Drukowanego i Sprzedaży E-wydania) zmieniła się nieznacznie – spadek o 2%, natomiast ciągle zmienia się sposób dotarcia do czytelników. Prasa jako medium wielokanałowe posiada wiele różnorodnych ścieżek dotarcia do czytelników. Na przykładzie zmian w udziale druku i e-wydań dla tygodników w II kwartale, widać wyraźnie, że prasa aktywnie dostosowuje kanały do trendów czytelniczych i pomimo tego, że jeden kanał spada, to inny wzrasta. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz bieżącego roku (2020-2022),  według danych dla pierwszego półrocza, w tygodnikach opinii suma e-wydań urosła aż o 39%, z 931 096 do 1 292 503 egz. Dlatego zmiany na rynku prasowym najlepiej rozpatrywać z perspektywy marki, a nie pojedynczego kanału i w dłuższej perspektywie, bo branża jest w trakcie transformacji cyfrowej. Należy też zaznaczyć, że wszystkie marki, obok treści płatnych udostępniają także treści bezpłatne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Wyniki dla II kwartału 2022

Liderem Sprzedaży Wydania (łącznie Sprzedaż Wydania Drukowanego i Sprzedaż E-wydania) była Polityka z wynikiem 88 496 egz., drugie miejsce miał Gość Niedzielny z wynikiem 78 182 egz., trzecią pozycję miał Newsweek Polska z wynikiem 63 074 egz.

Liderem w Sprzedaży Wydania Drukowanego był Gość Niedzielny z wynikiem 77 962 egz. (katolicki tygodnik w znacznej części dystrybuowany podczas mszy świętych). Drugą pozycję miała Polityka z wynikiem 64 005 egz., trzecią Newsweek Polska z wynikiem 52 814 egz.

E-wydania w największej liczbie ma Polityka – 24 490 egz., Newsweek Polska – 10 260 egz. oraz Tygodnik do Rzeczy – 6 922 egz.

Dodatkowo Polityka ma także Subskrypcje Cyfrowe w liczbie 1 063, a Tygodnik Powszechny w liczbie 1 041 (średnia miesięczna).

Sprzedaż Wydania Drukowanego Tygodnika Angora (tytuł z przedrukami) wynosiła w II kwartale 164 762 egz.

sprzedaż tygodników opiniii
Tabela: Wyniki tygodników opinii w 1 i 2 kwartale 2022 r.
Kwartały 1 kwartał 2022 2 kwartał 2022
Sprzedaż Wydania Drukowanego Sprzedaż
E-wydania
Sprzedaż Wydania Sprzedaż Wydania Drukowanego Sprzedaż
E-wydania
Sprzedaż Wydania
TYGODNIKI OPINII
Polityka 67 793 24 050 91 844 64 005 24 490 88 496
Gość Niedzielny 82 243 231 82 474 77 962 220220 78 182
Newsweek Polska 55 730 9 891 65 620 52 814 10 260 63 074
Sieci 27 179 4 903 32 081 26 247 4 733 30 980
Tygodnik do Rzeczy 24 705 6 951 31 656 22 908 6 922 29 830
Tygodnik Powszechny 21 546 1 767 23 313 20 041 3 203 23 244
Gazeta Polska 18 253 1 578 19 831 18 055 1 534 19 590
Przegląd 13 052 13 052 12 436 12 436
Średnia 38 669 7 215 44 955 37 109 7 389 43 556
Suma 3 905 546 634 909 4 540 455 3 785 148 657 594 4 442 742
Zmiana 2 kw. /1 kw. -3,1% 3,6% -2,2%
TYGODNIK Z PRZEDRUKAMI
Tygodnik Angora 173 461 173 461 164 762 164 762

Źródło: Audyt PBC, dane za okres IV-VI 2022, średnie na wydanie oraz sumy.

RYNEK PRASOWY: W II kwartale 2022 r. rozpowszechniono w sumie 93 675 919 egzemplarzy wszystkich tytułów objętych audytem PBC, w postaci drukowanej i e-wydań (cyfrowych replik wydań drukowanych), w tym e-wydań było aż 4 971 320.

Źródło: Audyt PBC, dane za okres IV-VI 2022, suma z kwartału dla: Sprzedaży Wydania Drukowanego, Sprzedaży E-wydania, Dystrybucji Promocyjnej Wydania Drukowanego, Dystrybucji Promocyjnej E-wydania i Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania.

Bieżące dane dotyczące rozpowszechniania w poszczególnych tytułów w różnych kanałach dystrybucji publikujemy na stronie https://www.pbc.pl/wyniki-prasa-plus/