DZIENNIKI OGÓLNOPOLSKIe - najbardziej scyfryzowany sektor prasy

Wyniki prasy za II kwartał 2022

inforMACJA PRASOWA

Prezentujemy liderów w kategorii dzienniki ogólnopolskie w II kwartale:

  • Top 3 dzienniki pod względem Sprzedaży Wydania Drukowanego:
    Fakt Gazeta Codzienna, Super Express, Gazeta Wyborcza
  • Top 3 tytuły pod względem Sprzedaży E-wydania:
    Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu
  • Top 3 dzienniki pod względem liczby użytkowników stron internetowych (RU wg PBI):
    Super Express (se.pl), Fakt (fakt.pl), Gazeta Wyborcza (wyborcza.pl)
ranking top 3 sprzedaży dzienników

Dziś prasa to nie tylko płatne lub bezpłatne dzienniki i magazyny drukowane. Niektórzy Wydawcy dystrybuują swoje treści także w postaci e-wydań czy subskrypcji cyfrowych oraz udostępniają je na stronach www czy mediach społecznościowych. Wydawcy dopasowują swoje strategie działania do posiadanych marek oraz oczekiwań różnorodnych grup odbiorców. Niektórzy decydują się na pozostanie wyłącznie przy wersjach drukowanych, inni przechodzą na wersje cyfrowe czy online, jest także spora grupa Wydawców, którzy łączą obie ścieżki rozwoju. Ta wielokanałowość medium jakim jest prasa zmienia podejście do badań nad rynkiem prasowym. Dlatego PBC aktualizuje wskaźniki i sposób prezentacji danych, aby dopasować je do nowoczesnych standardów rynku.

Dzienniki ogólnopolskie od lat budują równolegle swoją pozycję w sprzedaży wersji drukowanych i e-wydań a także udostępniając bezpłatne treści na stronach internetowych. Dziś prezentujemy rankingi we wszystkich tych kategoriach.

SPRZEDAŻ WYDANIA*

Tytuły o największej Sprzedaży Wydania (suma Sprzedaży Wydania Drukowanego i Sprzedaży E-wydania) w II kwartale zaprezentowano na Wykresie 1 i w Tabeli 1. Liderami sprzedaży są Fakt Gazeta Codzienna z wynikiem 140 529 egz.; potem Super Express z wynikiem 81 659 egz. a na 3 pozycji Gazeta Wyborcza z wynikiem 48 328 egz. Te same tytuły są liderami również wg parametru Sprzedaż Wydania Drukowanego.

ranking sprzedaży dzienników ogólnopolskich
Tytuł Sprzedaż Wydania Drukowanego
(średnia miesięczna)
Sprzedaż E-wydania
(średnia miesięczna)

Sprzedaż Wydania
(średnia miesięczna)

Fakt Gazeta Codzienna 140 286 243 140 529
Super Express 81 419 241 81 659
Gazeta Wyborcza 46 952 1 376 48 328
Rzeczpospolita 19 901 14 121 34 022
Dziennik Gazeta Prawna 13 896 16 740 30 636
Gazeta Podatkowa 16 646 4 494 21 140
Przegląd Sportowy 13 462 1 465 14 927
Puls Biznesu 3 085 10 185 13 270
Parkiet Gazeta Giełdy 1 446 2 172 3 618

SPRZEDAŻ E-WYDAŃ*

Liderami sprzedaży e-wydań raportowanych w audycie PBC są gazety prawno-biznesowe: Dziennik Gazeta Prawna 16 740 egz., Rzeczpospolita 14 121 egz. i Puls Biznesu 10 185 egz. Warto zwrócić uwagę, że w tym segmencie dzienników udział e-wydań jest bardzo wysoki: Puls Biznesu – 77%; Parkiet Gazeta Giełdy 60%, a Dziennik Gazeta Prawna 55%. Dane zaprezentowano na Wykresie 2 i w Tabeli 2.

ranking sprzedaży e-wydań dzienników
Tytuł

Sprzedaż E-wydania
(średnia miesięczna)

Udział Sprzedaży E-wydania
w Sprzedaży Wydania

Dziennik Gazeta Prawna 16 740 55%
Rzeczpospolita 14 121 42%
Puls Biznesu 10 185 77%
Gazeta Podatkowa 4 494 21%
Parkiet Gazeta Giełdy 2 172 60%
Przegląd Sportowy 1 465 10%
Gazeta Wyborcza 1 376 3%
Fakt Gazeta Codzienna 243 0%
Super Express 241 0%

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW STRON INTERNETOWYCH (RU WG PBI)**

Największą liczbę użytkowników mają strony z treściami informacyjno-rozrywkowymi: Super Express i Fakt. Nieco mniej Gazeta Wyborcza. Za nią jest Rzeczpospolita, Dziennika Gazeta Prawna oraz Przegląd Sportowy.

ranking dzienników po stronach www
Tytuł Domena

Użytkownicy
(RU wg PBI, średniomiesięcznie)

Super Express se.pl 10 448 460
Fakt Gazeta Codzienna fakt.pl 9 512 802
Gazeta Wyborcza wyborcza.pl 6 736 068
Rzeczpospolita rp.pl 3 368 952
Dziennik Gazeta Prawna gazetaprawna.pl 2 431 458
Przegląd Sportowy onet.przegladsportowy.pl 2 057 832
Puls Biznesu pb.pl 1 020 681
Parkiet Gazeta Giełdy parkiet.com 346 302

RYNEK PRASOWY: W II kwartale 2022 r. rozpowszechniono w sumie 38 314 239 egzemplarzy wszystkich dzienników objętych audytem PBC, w postaci drukowanej i e-wydań (cyfrowych replik wydań drukowanych), w tym e-wydań było aż 3 913 044 (10%).

Źródła: *Audyt PBC, Dane za okres IV-VI 2022; **Gemius/PBI, średnia liczba realnych użytkowników (RU) za okres IV-VI 2022.