WYNIKI PRASY 2022 R.

Największe segmenty pod względem sumy średniego rozpowszechniania to magazyny poradniczo-rozrywkowe, telewizyjne i kobiece poradnikowe

PBC podsumowało rozpowszechnianie tytułów prasowych w 2022 r. Łącznie rozdystrybuowano 375 185 813 egzemplarzy prasy w tym aż 20 265 416 E-wydań, 41% rozpowszechnionych egzemplarzy prasy to dzienniki a 59% magazyny. Jedną z największych zalet prasy jest możliwość dotarcia do precyzyjnych grup odbiorców, dlatego PBC, aby ułatwić reklamodawcom orientację w bogatej ofercie rynku prasowego, publikuje wyniki z podziałem na kategorie tematyczne.

Wyniki w poszczególnych kategoriach zestawiono używając wskaźnika dla tytułów płatnych suma średniej Sprzedaży Wydania a dla tytułów bezpłatnych suma średniego Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania.

DEFINICJE

Średnia obliczana jest następująco: dla periodyczności rzadszych niż Dzienniki dodając wszystkie dane dla wszystkich Wydań w 2022 r i dzieląc otrzymaną Sumę przez Liczbę Wydań w 2022 r; dla Dzienników dodając wszystkie dane dla wszystkich Wydań z danego dnia tygodnia w danym miesiącu i dzieląc otrzymaną Sumę przez Liczbę Wydań dla danego dnia tygodnia w tym miesiącu, a następnie obliczając dla 2022 r. średnią arytmetyczną ze wszystkich dni tygodnia dla miesięcy wchodzących w skład 2022 r.

Suma oznacza wartość, którą oblicza się dodając wszystkie średnie Sprzedaży Wydania (dla tytułów płatnych) lub Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania (dla tytułów bezpłatnych) dla wszystkich tytułów w segmencie tematycznym.

Największymi kategoriami pod względem sumy średniego rozpowszechniania są:
  • magazyny poradniczo-rozrywkowe – w kategorii jest 12 tytułów płatnych, suma średnich ze Sprzedaży Wydania wyniosła 1 507 110 egz.
  • magazyny telewizyjne – w kategorii jest 12 tytułów (10 płatnych i dwa bezpłatne), suma średnich ze Sprzedaży Wydania wyniosła 1 366 314 egz. oraz dodatkowo w tym segmencie rozpowszechnianych było 327 359 egz. wydań bezpłatnych,
  • magazyny kobiece poradnikowe – w kategorii jest 16 tytułów płatnych, suma średnich ze Sprzedaży Wydania wyniosła 1 165 716 egz.
Największymi kategoriami pod względem liczby wydawanych tytułów w Audycie PBC są:
  • dzienniki regionalne – w kategorii są 23 tytuły (22 płatne i 1 bezpłatny), suma średnich ze Sprzedaży Wydania wyniosła 126 264 egz. oraz dodatkowo średnie rozpowszechnianie bezpłatne wyniosło 43 792 egz. na wydanie,
  • magazyny dla dzieci – w kategorii jest 19 tytułów płatnych, suma średnich ze Sprzedaży Wydania wyniosła 446 516 egz.,
  • magazyny kobiece poradnikowe – w kategorii jest 16 tytułów płatnych, suma średnich ze Sprzedaży Wydania wyniosła 1 165 716 egz.

Najwięcej E-wydań sprzedawanych jest w kategorii magazynów opinii (suma średnich ze Sprzedaży E-Wydania wyniosła 50 930 egz.) oraz dzienników ogólnopolskich (suma średnich ze Sprzedaży E-Wydania wyniosła 50 104 egz.)

Tabela: Zestawienie sumy średnich dla rozpowszechniania płatnego i bezpłatnego prasy w 2022 r. w kategoriach tematycznych

Źródło danych: Audyt PBC, Dane za okres I-XII 2022

Pobierz raport: