wydania cyfrowe dzienników

WYDANIA CYFROWE dzienników i półrocze 2020 roku

Według najnowszych danych Polskich Badań Czytelnictwa, suma sprzedaży e-wydań wszystkich kontrolowanych dzienników w I półroczu 2020 roku wynosiła 5 904 779! W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła aż o 551 187 czyli o ponad 10%!
wydania cyfrowe dzienników

sprzedaż wydań cyfrowych dzienników w 2019 i 2020 roku

MIESIĄCE
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
Styczeń 2020 179 903 790 680 970 583
Luty 2020 102 530 789 595 892 125
Marzec 2020 123 819 851 054 974 873
Kwiecień 2020 111 331 850 765 962 096
Maj 2020 75 403 891 928 967 331
Czerwiec 2020 235 223 902 548 1 137 771
SUMA 828 209 5 076 570 5 904 779
MIESIĄCE
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
Styczeń 2019 139 738 785 007 924 745
Luty 2019 146 721 731 387 878 108
Marzec 2019 193 955 780 260 974 215
Kwiecień 2019 78 797 757 406 836 203
Maj 2019 134 874 754 367 889 241
Czerwiec 2019 141 240 709 840 851 080
SUMA 835 325 4 518 267 5 353 592
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I – VI 2019, I – VI 2020 rok; sumy dla dzienników: sprzedaż egzemplarzowa e-wydań, prenumerata e-wydań, sprzedaż e-wydań.

Suma prenumeraty e-wydań w czerwcu 2020 roku wzrosła o ponad 14% (111 868 egzemplarzy) w stosunku do początku bieżącego roku. Natomiast w całym I półroczu tego roku w stosunku do I półrocza ubiegłego roku suma prenumeraty e-wydań wzrosła o ponad 12% (558 303 egzemplarzy)!

W przypadku prenumeraty cyfrowej dzienników tendencja wzrostowa utrzymuje się od początku roku i jest wyższa w każdym miesiącu 2020 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na wzrost zainteresowania cyklicznym otrzymywaniem prasy zwracaliśmy już uwagę w poprzednim raporcie dotyczącym wzrostu prenumeraty cyfrowej czasopism (patrz: raport lipiec 2020 – wydania cyfrowe czasopism). Trend ten dotyczy również prasy codziennej, w przypadku której stały czytelnik zawsze stanowił bardzo wartościowego odbiorcę. Regularna prenumerata buduję wiarygodność marki, co jest niezwykle cenne w przypadku prasy opiniotwórczej.

W efekcie wzrostu sprzedaży egzemplarzowej e-wydań w czerwcu 2020 roku oraz stałego wzrostu prenumeraty e-wydań, w końcu I półrocza bieżącego roku suma sprzedaży e-wydań dzienników wyniosła aż 1 137 771 egzemplarzy. Jest to liczba egzemplarzy e-wydań zakupiona przez czytelników w formie pojedynczych wydań oraz w postaci prenumeraty (minimalny cykl wydawniczy dla dziennika wynosi jeden miesiąc).

Tak wysoka wartość sumy miesięcznej sprzedaży e-wydań dla dzienników nie została odnotowana od wielu lat.