wydania cyfrowe czasopism

WYDANIA CYFROWE CZASOPISM I – IV 2020 roku

Najnowsze dane Polskich Badań Czytelnictwa pokazują, że w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku sprzedano 591 tysięcy czasopism w wersji cyfrowej, w tym tygodników, dwutygodników, miesięczników i pism o rzadszej periodyczności. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sprzedaż e-wydań wzrosła aż o 224 268 czyli o ponad 60%!
wydania cyfrowe czasopism

sprzedaż wydań cyfrowych czasopism w 2019 i 2020 roku

MIESIĄCE
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
Styczeń 2020 5 147 108 260 113 407
Luty 2020 6 415 93 439 99 854
Marzec 2020 9 078 146 556 155 634
Kwiecień 2020 18 708 203 708 222 416
SUMA 39 348 551 963 591 311
MIESIĄCE
Sprzedaż egzemplarzowa
e-wydań
Prenumerata
e-wydań
Sprzedaż e-wydań
Styczeń 2019 3 867 93 972 97 839
Luty 2019 4 526 84 287 88 813
Marzec 2019 3 651 87 572 91 223
Kwiecień 2019 4 150 85 018 89 168
SUMA 16 194 350 849 367 043
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I – IV 2019, I – IV 2020 rok; sumy dla czasopism płatnych (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku): sprzedaż egzemplarzowa e-wydań, prenumerata e-wydań, sprzedaż e-wydań.

Patrząc na dane czasopism z bieżącego roku dla poszczególnych miesięcy, widoczny jest znaczący wzrost zarówno sprzedaży egzemplarzowej, jak i prenumeraty wydań cyfrowych w marcu, a następnie dalszy skokowy wzrost w kwietniu. Sprzedaż egzemplarzowa e-wydań wzrosła w marcu o 76% w stosunku do stycznia, następnie w kwietniu nastąpił kolejny wzrost o 106%. Ostatecznie porównując dane kwiecień-styczeń można mówić o prawie trzykrotnym wzroście sprzedaży egzemplarzowej e-wydań (o 263%)! Z kolei prenumerata e-wydań wzrosła w marcu o 35% w stosunku do stycznia, po czym w
kwietniu nastąpił kolejny wzrost o 39%. Ostatecznie porównując dane kwiecień-styczeń dla prenumeraty e-wydań widoczny jest wzrost o 88%!

Można więc z pewnością mówić o rosnącym zainteresowaniu czytelników cyfrowymi formami czasopism. Jest to wyraźna tendencja wzrostowa w porównaniu z zeszłym rokiem. Jednocześnie obserwowane są skokowe przyrosty danych w tym zakresie w marcu i kwietniu bieżącego roku, a więc w pierwszych miesiącach pandemii. Wzrosty te pokazują, że czytelnicy chętnie sięgają po te wygodne i łatwo dostępne formy wydań czasopism, zarówno w formie zakupu pojedynczych egzemplarzy, jak i zamawiania ulubionych periodyków na dłuższe okresy.

Zaobserwowano znaczące wzrosty sprzedaży e-wydań czasopism. Ponadto warto zwrócić uwagę na dwie inne kwestie wyłaniające się z wyżej przytoczonych danych. Po pierwsze są to znaczne różnice w popularności e-wydań w zależności od periodyczności pisma – tygodniki cieszą się pod tym względem ogromną popularnością (niemal 92% w ogólnej puli sprzedawanych czasopism), przewyższając tym samym inne czasopisma. Po drugie ciekawym elementem jest także różnica w rankingach pism tych samych periodyczności. W zależności od tego, czy w analizie uwzględnione są prenumeraty czy sprzedaż egzemplarzowa rankingi, zarówno tygodników, jak i miesięczników wyglądają inaczej, chociaż pozornie mogłoby się wydawać, że jeżeli pismo cieszy się dużą popularnością w kategorii prenumeraty, to powinno tak też być przy sprzedaży egzemplarzowej.

Te dwie kwestie mogą wskazywać na to, że czytelnicy wybierają chętniej prenumeraty w przypadku pism, które dostarczają świeże, bieżące informacje (stąd taka popularność np. tygodników opinii) oraz w przypadku tytułów prasowych, które dotyczą określonej tematyki, których czytelnik nie znalazłby w innych źródłach (stąd wysoka sprzedaż prenumerat miesięczników specjalistycznych).

Wysoka sprzedaż egzemplarzowa może natomiast świadczyć o tym, że konkretny tytuł prasowy zawierał wyjątkowo ciekawe treści, stąd czytelnicy decydowali się na zakup danego numeru, ale już nie na wykupienie stałego dostępu w formie prenumeraty. Jest to z pewnością inna grupa czytelników – podejmująca decyzje zakupowe z uwzględnieniem konkretnych treści, a nie tematyki czy charakteru danego pisma. Dlatego tak istotne jest odrębne spojrzenie na kategorie prenumeraty i sprzedaży egzemplarzowej – nie są to tylko teoretyczne podziały tytułów prasowych, ale także praktyczne informacje dla wydawców i reklamodawców na temat specyfiki pism i ich czytelników.