trendy w branży prasowej: komunikacja z czytelnikami

pisma branżowe i bezpłatne – case studies
Pisma branżowe i bezpłatne mają swoją osobną kategorię w badaniach prasy przeprowadzanych przez PBC. Stało się tak ze względu na specyfikę tej kategorii pism – duża liczba bezpłatnej dystrybucji sprawia, że posiadają one rozbudowane wskaźniki dotyczące rozpowszechniania wydań. Są to też pisma, która dobrze oddają specyfikę prasy: precyzyjne dotarcie do określonej grupy docelowej oraz podtrzymywanie bliskiej relacji z czytelnikami. Obecnie pandemia zmieniła prasę, wyznaczając nowe trendy i pokazując nowe możliwości kontaktu z czytelnikiem. Stąd postanowiliśmy zapytać samych wydawców pism branżowych i bezpłatnych o to, jak obecnie wygląda ich relacja z czytelnikami i jakie działania podejmują, aby ją rozwijać w tej odmienionej przez pandemię rzeczywistości.
dystrybucja pism branżowych i bezpłatnych

jak prasa dociera do czytelników?

Specyfika pism branżowych opiera się na tym, że jest to prasa dedykowana konkretnej grupie odbiorców (np. ściśle określonej grupie zawodowej), w przeciwieństwie do pism specjalistycznych, których specyfika opiera się na poruszaniu konkretnego tematu (np. zainteresowań). Natomiast pisma bezpłatne często są rozpowszechnione zgodnie z określoną lokalizacją – np. w danym regionie lub w określonych miejscach, gdzie czytelnicy będący grupą docelową mogą mieć do niej łatwy dostęp. Innym rodzajem dystrybucji pism bezpłatnych jest także dołączanie wydań do innych pism, powiązanych podobną grupą docelową.

W przypadku pism branżowych i bezpłatnych z powodu pandemii formy rozpowszechniania “z ręki do ręki” zastąpiły inne kanały dystrybucji oraz nowe sposoby dotarcia do konsumenta. Wydawcy koncentrują się na precyzyjnym dotarciu do czytelnika poprzez dystrybucję prenumerat, a swoje pisma kierują do konkretnych osób i na konkretne adresy. Ponadto pisma rozpowszechniane są w określonych miejscach (takich jak sklepy, hurtownie, przedsiębiorstwa czy określone lokalizacje w przypadku pism o tematyce lokalnej).

Ważnym wskaźnikiem jest także dystrybucja bezimienna do odbiorców indywidualnych czyli dotarcie pism do konkretnej grupy odbiorców. W tym przypadku pismo skierowane jest nie do danej osoby, ale do ściśle określonej kategorii odbiorców lub rozpowszechnione na wybranym obszarze.

Pandemia wyznaczyła także nowe trendy jeżeli chodzi o kanały komunikacji, ukierunkowując dystrybucję bardziej na kanały online, takie jak dostępy cyfrowe czy e-wydania. Pisma dystrybuowane wcześniej na targach czy eventach stacjonarnych można obecnie spotkać także w miejscach wyznaczonych po określonej lokalizacji, takich jak sklepy czy zakłady pracy. Także promocja prasy i poszukiwanie nowych czytelników stało się o wiele bardziej wielowymiarowe – wielu Wydawców decyduje się na aktywny udział w działaniach takich jak organizacja seminariów, eventów online czy produkcja nagrań video dedykowanych do swojej grupy czytelników.

czytelnicy prasy drukowanej i e-wydań
pisma bezpłatne
 • Dystrybucja adresowa imienna do odbiorców indywidualnych 2019/2020 – wzrost o 12%
pisma branżowe bezpłatne
 • Udział dystrybucji adresowej imiennej do odbiorców indywidualnych w ogólnej puli rozpowszechniania 2020 – 50%
 • Dystrybucja adresowa do odbiorców hurtowych (np. sklepy, firmy, hurtownie) – wzrost o  27%
pisma branżowe płatne
 • Udział prenumeraty drukowanej w ogólnej puli sprzedaży 2020 – 96%
 • Udział dystrybucji adresowej imiennej do odbiorców indywidualnych w ogólnej puli rozpowszechniania 2020 – 69%
 • Dystrybucja bezimienna do odbiorców indywidualnych 2019/2020 (do konkretnej grupy odbiorców) – wzrost o 94%
 • Dystrybucja z nośników/miejsc ekspozycyjnych 2019/2020 – wzrost o 12,5%
ludzie czytający prasę branżową

 Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt PBC, pisma branżowe i bezpłatne”; 2019 – 2020.

relacje wydawców pism branżowych i bezpłatnych

innowacje w komunikacji z czytelnikami

Fundacja inicjatyw młodzieżowych

Koncept Magazyn akademicki

magazyn koncept logo

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych jest Wydawcą bezpłatnego pisma Koncept skierowanego głównie do studentów. W związku z pandemią Wydawca był zmuszony całkowicie wstrzymać druk, ponieważ magazyn był dystrybuowany na uczelniach, a bez studentów w ich murach kolportaż nie miałby najmniejszego uzasadnienia.

Magazyn akademicki „Koncept” jeszcze przed pandemią równolegle z wydaniami papierowymi ukazywał się w formie e-wydań. Obecnie wszelkie działania promocyjne Wydawca prowadzi w social mediach. Są to takie działania jak:

 • wdrożenie nowej wersji strony www, bardziej przyjaznej czytelnikom;
 • założenie konta na Instagramie;
 • regularne prowadzenie fanpage’y na Instagramie i Facebooku;
 • korzystanie z płatnych kampanii w mediach społecznościowych przy każdej publikacji nowego numeru w celu zwiększenia dotarcia i budowania świadomości marki;
 • cykliczna wysyłka newslettera.

Koncept jest pismem nie tylko skierowanym do młodych odbiorców, ale także tworzonym przez młode osoby, dlatego autorzy działań komunikacyjnych doskonale wiedzą z własnego doświadczenia, jakie akcje i sposoby dotarcia do czytelników będą odbierane przez nich pozytywnie. Przykładowo wysyłka newslettera odbywa się regularnie raz w miesiącu, tak, aby nie obciążać czytelników nadmierną liczbą komunikatów, przekazując jednocześnie w odpowiednich odstępach czasowych najbardziej wartościowe informacje.

Ze względu na wyżej opisane działania, szczególnie w przypadku darmowych gazet/portali walutą stają się dane osobowe – aby przeczytać cały artykuł, należy np. podać adres e-mail. Bezpośrednie dane kontaktowe do czytelników, obecnych lub potencjalnych, pozwalają na bardziej intensywną i precyzyjną komunikację.

Wydawnictwo zajmowało się eventami stacjonarnymi tylko w przypadku innego projektu fundacji – Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Ponadto co roku naczelny/naczelna gazety prowadzi warsztaty dziennikarskie, co świetnie wpisuje się zarówno w działalność Wydawnictwa z jednej strony, jak i oczekiwania i specyfikę czytelników pisma z drugiej. Obecnie wszystkie szkolenia prowadzone przez Wydawcę odbywają się w trybie online, podobnie jak kolegia redakcji.

W ostatnim czasie, aby urozmaicić kontent, Wydawca zaczął prowadzić transmisje na żywo na fanpage’u magazynu Koncept. Transmisje polegają na tym, że autor publikacji zaprasza gościa i pogłębia z nim podczas wywiadu tematykę swojego artykułu, a odbiorcy mają możliwość zadawania pytań i wchodzenia w interakcję.

Fischer Trading Group Sp. z o.o.

Ogólnopolskie pismo rynku FMCG „Hurt & Detal”

logo tytułu prasowego hurt detal

Miesięcznik Hurt & Detal jest bezpłatnym pismem branżowym o tematyce handlowej. Specyfiką tej kategorii pism jest cykliczne docieranie do stałej grupy docelowej za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucyjnych. Miesięcznik Hurt & Detal dociera do właścicieli sklepów spożywczo-przemysłowych oraz hurtowni spożywczych na terenie całego kraju. Ponadto pismo dostarczane jest do firm producenckich, handlowych i usługowych sektora FMCG.

Pismo dostarczane jest do czytelników bezpłatnie, czyli odbiorca nie ponosi jakichkolwiek kosztów. Hurt & Detal jest naturalnym kanałem informacyjnym pomiędzy producentami sektora FMCG a Kupcami. Pełni ono rolę przedstawiciela handlowego, przekazując aktualne informacje o nowych produktach, kategoriach produktowych, czy wydarzeniach. Na łamach czasopisma przekazywana jest również wiedza ekspercka zapewniająca wzrost rentowności biznesu handlowego.

Promocja miesięcznika Hurt & Detal oraz całego Wydawnictwa odbywa się poprzez wydarzenia skierowane do czytelników, w których mogą oni aktywnie brać udział. Przykładem jest konferencja „Akademia Trade Marketingu” – skierowana do właścicieli sklepów detalicznych. To bezpłatne wydarzenie pełni rolę edukacyjną: Kupcy uzyskują wiedzę na temat efektywnego prowadzenia biznesu oraz nowinek technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są bardzo przydatne w ich codziennej pracy. Promocja, to również treści zamieszczane w samym czasopiśmie oraz inne wydarzenia i eventy realizowane cyklicznie przez Wydawnictwo.

Wysyłka imienna jest wciąż głównym kanałem dotarcia do czytelników. W zakresie nowych sposobów dotarcia Wydawca wykorzystuje e-wydanie w formie mailingu do wybranych czytelników oraz do odbiorców komercyjnych. Każde wydanie jest również dostępne dla czytelników na stronie internetowej czasopisma www.hurtidetal.pl.

Wydawnictwo jest organizatorem cyklicznych ogólnopolskich konkursów produktowych sektora FMCG: „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” (konkurs dla Kupców) oraz „Złote Innowacje FMCG & Retail” (konkurs konsumencki). Jest również organizatorem konferencji „Innovation Day” (największe wydarzenie poświęcone innowacyjności w sektorze FMCG i Retailu), „Akademia Trade Marketingu” (dla właścicieli sklepów), „Nowoczesny Trade Marketing & Retail” (dla sektora FMCG i handlu) oraz „Kongresu Eksportu Spożywczego”. Zaplanowane stacjonarne wydarzenia w roku 2020 zostały zrealizowane w formule zdalnej. W roku 2021 Wydawca planuje powrócić do stacjonarnej formuły, powiększając ją o streaming online dla osób, które wybiorą zdalną formę uczestnictwa.

Źródło: SpożywczaTV

Dopełnieniem oferty dla czytelników jest przekaz telewizyjny. Wydawca skoncentrował się w tym kanale komunikacji na rozwoju telewizji internetowej, tworząc własny kanał na YouTube – SPOŻYWCZA TV. Stworzył też własne studio telewizyjne, w którym nagrywane są programy skierowane do czytelników pisma – związane z sektorem spożywczym – a do którego zapraszani są ważni i ciekawi dla czytelników Hurt & Detal goście.

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Zawód:Architekt

wydawnictwo iarp logo

Od 2007 roku dwumiesięcznik Zawód: Architekt dociera pocztą do wszystkich aktywnych zawodowo uprawnionych architektów w Polsce. Taki sposób dystrybucji magazynu w dobie pandemii, w czasach zamknięcia w domach i biurach, sprawdził się doskonale. W trudnych czasach pandemii Wydawcy udało się utrzymać dwumiesięcznik w niezmienionym kształcie, objętości i częstotliwości ukazywania się. Należy też wziąć pod uwagę to, że na co dzień architekci to grupa bardzo zajęta, możliwość dostarczenia lektury bezpośrednio do ich biur sprawia więc, że sięgają po Zawód: Architekt bardzo często. Specyfiką pisma jest również to, że jego wydawca – Izba Architektów RP – jest zobowiązana do jego publikowania w ramach swojej misji edukacyjnej.

Czytelnicy Zawód: Architekt to grupa o szczególnych i wyróżniających się cechach, to osoby stowarzyszone w Izbie Architektów RP. W swojej działalności zawodowej opracowują i osobiście podpisują projekty do realizacji, sprawują nadzory autorskie czy podejmują wiążące decyzje materiałowe i technologiczne, dlatego wpływają na decyzje inwestorów. Posiadają przy tym wyższe wykształcenie, potrzebę wysokiej jakości i estetyki produktów. Większość z nich osiąga dochody powyżej średniej krajowej. To sprawia, że czytelnicy Zawód: Architekt to bardzo jasno określona grupa, wyróżniająca się na tle czytelników innych pism. Każdy numer poświęcony jest tematowi przewodniemu, który na 116 stronach rozpatrywany jest wieloaspektowo. Są więc artykuły poświęcone działalności samorządu, zagadnieniom związanym z kwestiami prawnymi i praktycznymi wykonywania zawodu architekta, a także rozmowy z architektami czy felietony. Treści ubrane są w nową, przejrzystą i dostosowaną do architektonicznego odbiorcy szatę graficzną.

Ze względu na darmową dystrybucję wśród członków Wydawca nie wprowadzał standardowych akcji promocyjnych. Idąc w kierunku ścieżki edukacyjnej obejmował natomiast patronatem Zawód: Architekt wiele architektonicznych wydarzeń. Jednym z nich jest Forum Młodych Architektów, które ma na celu m.in. dyskusję o przyszłości zawodu projektanta czy rozpoznanie problemów i potrzeb młodszych członków IARR.

Każdy numer pisma Zawód: Architekt zapowiadany jest wcześniej mailingowo – Wydawca wysyła newsletter z informacją, jakie treści i jakich autorów mogą się spodziewać jego czytelnicy. Każdy z artykułów jest także dostępny na stronie internetowej magazynu. Dodatkowo, co drugi miesiąc, wśród architektów IARP dystrybuowany jest newsletter Z:A_powiedzi – z informacjami ze świata architektury. To sprawia, że Wydawca ma stały kontakt ze swoimi członkami, co jest nie do przeceniania w dobie pandemii i w tzw. nowej normalności „po” niej, kiedy wiele osób doceniło pracę zdalną i świat wirtualny.

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

wieści rolnicze

wydawnictwo pow logo

Wydawnictwo Południowa Oficyna Wydawnicza dystrybuuje miesięcznik Wieści rolnicze na terenie całej Polski. Zainteresowanie bezpłatnym pismem branżowym wśród odbiorców – rolników w zasadzie nie spadło w okresie pandemii COVID-19. Wynika to między innymi ze zróżnicowanej sieci kolportażu, w której istotną rolę pełnią banki spółdzielcze, oddziały ARiMR czy nieduże sklepy. Bezspornie zwiększyła się w tym czasie liczba prenumerat tradycyjnych, wysyłanych imiennie do odbiorców.

Jedną z najważniejszych akcji realizowanych od połowy 2020 roku było uruchomienie przez Wydawnictwo platformy informacyjnej Videosfera Agro promującej innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne w rolnictwie oraz promującej rolników w szczególny sposób sięgających po nowatorskie technologie. Na specjalnej stronie internetowej są zamieszczane systematycznie filmy na temat innowacji w rolnictwie. Do tej pory znalazło się tam ich około pięćdziesięciu, a najlepsze z nich miały oglądalność sięgająca kilkuset tysięcy odtworzeń. Videosfera Agro – platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski – jest realizowana ze środków europejskich w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wydawnictwo organizuje ponadto seminaria online adresowane do rolników. W najbliższym czasie odbędzie się organizowana wspólnie z Krajowym  Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych konferencja „Zielony ład w rolnictwie – co czeka producentów rzepaku?”

nagrania branży rolniczej
Źródło: Videosfera Agro

Atomedia Sp. z o.o.

branża dziecięca

czasopismo branża dziecięca logo

W pogoni za wielkimi liczbami, określającymi nakłady magazynów prasowych, pisma branżowe mogą być łatwo pominięte, a  trzeba pamiętać, że pisma branżowe, opierające się na sprzedaży wydań papierowych, są maksymalnie skoncentrowane na dotarciu do ściśle określonej grupy docelowej, trafiając dokładnie do tych czytelników/odbiorców, do których mają trafić. To samo dotyczy także e-wydań. Tak właśnie jest w przypadku pisma Branża dziecięca, gdzie zdecydowaną większość czytelników stanowią właściciele sklepów i hurtowni z zabawkami i artykułami dziecięcymi. Z jednego egzemplarza pisma korzysta najczęściej więcej osób, dlatego w ponad połowie przypadków trafia on dodatkowo do kierownika, menedżera i sprzedawców.

Branża dziecięca jako czasopismo branżowe jest swoistym łącznikiem między dostawcami zabawek, wózków, fotelików i innych produktów dla najmłodszych a właścicielami i osobami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie sklepów. Wydawca poprzez publikacje w piśmie informuje o nowych produktach na rynku czy o ciekawych akcjach promocyjnych prowadzonych przez producentów i dystrybutorów. Na łamach pisma publikowane są ponadto rekomendacje dla czytelników dotyczące zabawek i artykułów dla dzieci, które powinni mieć na półkach w swoich sklepach: nowości i hity sprzedażowe, nagrodzone w różnych konkursach czy prezentowane na branżowych targach.

W roku pandemicznym, kiedy odwołane zostały wszystkie stacjonarne imprezy branżowe, jak targi, konferencje, pokazy nowości, zamknęła się także możliwość bezpośredniej dystrybucji magazynów branżowych wśród uczestników tych spotkań. Trudno było to czymkolwiek zastąpić, dlatego Wydawca skupił się na dotarciu do nowych czytelników. Lockdown i zamknięcie stacjonarnych punktów handlu spowodował przeniesienie działalności większości sklepów do internetu, przez co łatwiej było wyszukać potencjalnych nowych odbiorców magazynu Branża Dziecięca wykorzystując dodatkowe kanały komunikacji online.

MaxROY.com Sp. z o.o.

Sprawny. Marketing

wydawnictwo maxroy logo

Pomimo trudności związanych z przedłużającym się lockdown i ograniczeniami w działalności galerii handlowych, w których mieści się znaczna część punktów odpowiedzialnych za dystrybucję stacjonarną, Wydawcy pisma sprawny.marketing udało się zwiększyć liczbę prenumeratorów. Aby wyjść naprzeciw czytelnikom, Wydawca wprowadził promocyjną cenę magazynu. Wpływ na wzrost sprzedaży miał też charakter pisma – sprawny.marketing porusza tematykę szeroko rozumianego marketingu, a publikowane w nim artykuły są mocno poradnikowe, dzięki czemu treści zawarte w magazynie są niezwykle przydatne w dobie masowego przechodzenia do online’u, z którym mamy do czynienia w ostatnim czasie.

Wydawca korzysta także z możliwości płatnych kampanii online, spośród których najbardziej efektywna okazała się kampania leadowa przeprowadzona na Facebooku. Zainteresowani odbiorcy mogli pobrać darmową, cyfrową wersję archiwalnego wydania magazynu, jednocześnie otrzymując możliwość zakupu przedostatniego numeru (14) w obniżonej cenie. Akcja wygenerowała duże zasięgi i pozwoliła zebrać sporo leadów. Z kolei w trakcie trwającej w dniach 20-23 kwietnia konferencji I Love Marketing TOP 20 #ilovemkt każdy uczestnik, któremu udało się dodzwonić do studia, otrzymał darmową prenumeratę magazynu.

Poza tradycyjną wysyłką do prenumeratorów oraz dystrybucją stacjonarną przez punkty sprzedaży takich firm jak Pol Perfect (Empik), RUCH S.A czy Garmond Press, Wydawca dociera do potencjalnych odbiorców poprzez świadczenia patronackie nad różnego typu wydarzeniami branżowymi – wysyłka magazynu do uczestników eventu, przekazanie egzemplarzy magazynu dla organizatora wydarzenia na rzecz konkursów itp.

kalendarium szkoleń marketingowych
konferencja i love marketing

Wydawca magazynu sprawny.marketing, jest także organizatorem licznych szkoleń z zakresu marketingu oraz konferencji I Love Marketing. Od początku pandemii i związanych z nią ograniczeń, wydarzenia te zostały przeniesione do online’u. Ostatnie wydarzenie I Love Marketing TOP 20 #ilovemkt wyznaczyło nowy standard organizacji konferencji w formie online. Sam sposób dotarcia zarówno do czytelników, jak i uczestników eventów, się nie zmienił. Wydawca koncentruje się na kreatywnej komunikacji poszczególnych produktów i kładzie nacisk na ich wyróżniki. Na szczególną uwagę zasługiwał nowy sposób promocji konferencji – w formie tiktoków prelegentek i prelegentów. Ta innowacyjna formuła, z wykorzystaniem znanych w branży twarzy, przyniosła duży zasięg i pozytywne reakcje odbiorców.

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Promedia Sp. z o.o.

hotelarz

promedia logo

Miesięcznik Hotelarz poświęcony jest branży która bardzo mocno odczuła skutki pandemii COVID19 i jako pierwsza została poddana częściowemu lub całkowitemu zamknięciu. Przez cały ten czas Wydawca koncentrował się na przekazywaniu swoim czytelnikom wiarygodnych informacji dotyczących branży hotelarsko-turystycznej. Wydawca nieprzerwanie realizuje misję zaangażowanego dziennikarstwa, dostarczając 7 dni w tygodniu poprzez portal e-Hotelarz.pl i media społecznościowe najnowszych, pogłębionych, opartych na wielu źródłach informacji, a także wydając papierowe wydanie Hotelarza, zawsze pełne rzetelnych i wiarygodnych wiadomości i porad.

Główną drogą dotarcia Wydawcy do czytelników jest niezmiennie prenumerata w formie papierowej oraz e-wydania. Część nakładu wysyłana jest w ramach wysyłki rotacyjnej do baz byłych, oraz potencjalnych prenumeratorów. Stały kontakt z czytelnikami utrzymywany jest również za pośrednictwem social mediów, strony internetowej, oraz newsletterów branżowych. Redakcja Hotelarza w roku ubiegłym z powodzeniem dokonała także transformacji modelu konferencji i zorganizowała 2 konferencje hybrydowe – z panelistami dyskutującymi na scenie i transmisją online, którą w jakości HD obejrzało kilkuset uczestników. Sposób dotarcia do czytelnika zmienił się o tyle że pandemia wymusiła jeszcze silniejsze rozróżnienie roli portalu i pisma. Czasopismo wyraźnie podąża w kierunku tekstów narzędziowych, doradczych, aspekt newsowy wypełnia właśnie portal.

Kryzys i dynamicznie zmieniająca się sytuacja spowodował znacznie większe zainteresowanie prowadzonym przez redakcję portalem branżowym, który zaczął pełnić rolę agregatora najważniejszych oficjalnych i nieoficjalnych informacji dotyczących branży hotelarskiej.

Wydawca organizuje także wydarzenia z cyklu Hotel Trends, które są rokrocznie największymi spotkaniami hotelarskiego Top Managementu w regionie CEE. W okresie pandemii Wydawcy udało się z powodzeniem dokonać transformacji wydarzeń w model hybrydowy. Zorganizowana w połowie maja 2020 roku konferencja Hotel Trends – Future of The Hospitality Industry, była pierwszą w Polsce konferencją całkowicie hybrydową, zrealizowaną z panelistami zgromadzonymi w studiu nagrań i transmisją online do uczestników. Była ona streamowana w systemie PPV w jakości HD do kilkuset uczestników poprzez specjalnie zbudowaną na jej potrzeby platformę, umożliwiającą wirtualne wycieczki po stoiskach partnerów itp.

wydawnictwo gospodarcze

wiadomości handlowe

wiadomości kosmetyczne

wydawnictwo gospodarcze logo

Wydawnictwo Gospodarcze wydaje w formie papierowej i elektronicznej nieodpłatne branżowe pisma Wiadomości Handlowe i Wiadomości Kosmetyczne.

Wiadomości Handlowe są fachowym tytułem prasy handlowej. Miesięcznik w bezpośredniej dystrybucji imiennej oraz hurtowej dociera do właścicieli, zarządów, managerów i kierowników wszystkich formatów sklepów, stacji paliw, hurtowni w Polsce oraz do producentów, dystrybutorów i dostawców usług dla branży FMCG. Dzięki treściom o charakterze poradnikowym, edukacyjnym i informacyjnym Wiadomości Handlowe są opiniotwórczym tytułem prasy handlowej, który ma kluczowy wpływ na decyzje zakupowe w sklepach spożywczych w Polsce.

Wiadomości Kosmetyczne to czasopismo B2B. Tytuł w bezpośredniej dystrybucji imiennej oraz przez wiodących dystrybutorów hurtowych, dociera do sklepów kosmetycznych w całej Polsce. Otrzymują je również właściciele, zarządy i managerowie firm kosmetycznych. Tytuł stanowi  narzędzie pracy osób decydujących o zakupie kosmetyków do drogerii oraz jest wsparciem dla sił sprzedaży producentów i dystrybutorów.

Czytelnicy obu tytułów uzyskują dostęp do unikalnej i najnowszej wiedzy o rynku oraz gwarancję bycia na bieżąco .

Oba tytuły wydawane są również w formie e-wydań, które niosą za sobą szereg korzyści, a w nich są m.in.:

 • nieograniczony dostęp do fachowej wiedzy – e-wydania to ogrom merytorycznej wiedzy, praktycznych porad i najnowszych informacji z rynku;
 • gwarancję dostępności i wygodę– Czytelnicy otrzymują co miesiąc na skrzynkę pocztową e-wydanie od razu po publikacji;
 • nowoczesną i funkcjonalną formę – e-wydanie dostępne jest w formacie dostosowanym do urządzeń mobilnych i laptopów, które pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji przy zachowaniu pełnego komfortu.

Wydawnictwo Gospodarcze maksymalnie wykorzystuje potencjał marketingowy do promocji tytułów. Prócz uznanych pism Wydawnictwo w swoim portfolio dysponuje dwoma portalami branżowymi wiadomoscihandlowe.pl i wiadomoscikosmetyczne.pl, na których intensywnie promuje oba tytuły. Dodatkowo e-wydania są dostępne do pobrania na stronie whmarket.pl gdzie odbywa się proces obsługi klienta. Wydawnictwo Gospodarcze wykorzystuje pełen zakres możliwości promocyjnych począwszy od marketingowych kampanii e-mailingowych, banerów na portalach internetowych, powiadomień web push, pop-upów, po promocje za pośrednictwem kanałów w social mediach. Promocja tytułów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej odbywa się również podczas wydarzeń organizowanych przez Wydawnictwo (Kongresy, Webinaria).

Wydarzenia stacjonarne organizowane przez Wydawnictwo od wielu lat są miejscem spotkań, merytorycznych dyskusji i platformą do budowania relacji biznesowych. W tych szczególnych okolicznościach Wydawnictwo jeszcze bardziej czuje się zobowiązane do wspierania firm w nawiązywaniu kontaktów. Priorytetem w tych działaniach jest łączenie branży FMCG oraz dostarczanie cennej wiedzy o rynku. W dobie pandemii najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników Kongresu. Z tego względu Konferencje organizowane są w nowoczesnej formule online. Ponadto w portfolio Wydawnictwa pojawiły się cykliczne Webinaria z cyklu WH Fokus.

Jak pokazują powyższe przykłady działań Wydawców, koncentrują się oni jeszcze bardziej na precyzyjnym dotarciu do swojej grupy docelowej, wykorzystując przy tym zaletę współczesnej wielowymiarowości mediów. Ich działania oparte są o specyfikę czytelników konkretnego pisma – przykładowo pismo studenckie daje możliwość aktywnego brania udziału w dyskusji poprzez spotkania online z autorami publikacji, ponieważ studenci będą grupą chętną do interakcji i wyrażania własnego zdania. Natomiast pismo rolnicze publikuje nagrania na temat nowych technologii w rolnictwie, ponieważ jego odbiorcy będą zainteresowani nie tylko teoretycznym przedstawieniem nowych rozwiązań technologicznych, ale chcą także zobaczyć ich praktyczne zastosowanie. Są to więc działania nie tylko nowoczesne, wykorzystujące potencjał jaki dają nowe rozwiązania komunikacyjne, ale też precyzyjnie dopasowane do grupy docelowej konkretnego tytułu prasowego.
Obrazuje to także proces rozwoju prasy jaki zachodzi na rynku czyli przejście z jednego kanału komunikacji, na jednoczesne zastosowanie wielu różnych kanałów – druku, publikacji cyfrowych, streamingu z kontaktem na żywo z czytelnikami, konferencji i wydarzeń tematycznych, podcastów czy nagrań video. Odpowiednie dopasowanie kanałów komunikacji do swoich czytelników pozwala nie tylko uatrakcyjnić materiał, ale także dotrzeć do większej liczby czytelników i dostosować się do aktualnych trendów.