rozpowszechnianie dzienników

Dzienniki I – IV 2020 roku

Według najnowszych danych Polskich Badań Czytelnictwa, suma rozpowszechniania wszystkich dzienników w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku wynosiła 75 258 300 egzemplarzy! Tak duża liczba egzemplarzy została przekazana odbiorcom w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Wśród audytowanych dzienników znajdują się zarówno pisma płatne, jak i bezpłatne.
rozpowszechnianie dzienników

rozpowszechnianie dzienników drukowanych i e-wydań w 2020 roku

Suma wydań drukowanych*
%
Rozpowszechnianie e-wydań
%
Suma wydań drukowanych i e-wydań
I – IV 2020
71 034 563 94 4 223 737 6 75 258 300
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I – IV 2020 rok; sumy dla dzienników: rozpowszechnianie wydań drukowanych, rozpowszechnianie bezpłatne wydań drukowanych, egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem, rozpowszechnianie e-wydań.

Aż 94% wśród rozpowszechnionych dzienników stanowią wydania drukowane. Czytelnicy w okresie styczeń-kwiecień 2020 kupili lub otrzymali bezpłatnie 71 034 563 egzemplarzy drukowanych dzienników. W tym samym okresie odbiorcy zakupili 4 223 737 dzienników w wersji elektronicznej. Większy udział prasy drukowanej jest ogólną tendencją, dotyczącą nie tylko dzienników, ale warto podkreślić, że e-wydania cieszą się coraz większą popularnością.

MIESIĄCE
Prenumerata wydań drukowanych
Prenumerata
e-wydań
Styczeń 2020 3 614 800 790 680
Luty 2020 3 600 873 789 595
Marzec 2020 3 746 751 849 747
Kwiecień 2020 3 438 926 845 409
SUMA 14 401 350 3 275 431
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I – IV 2020 rok; sumy dla dzienników: prenumerata wydań drukowanych, prenumerata e-wydań.

Przyglądając się poszczególnym miesiącom 2020 roku można zauważyć, że prenumerata wydań drukowanych znacząco wzrosła w marcu br. i wynosiła 3 746 751 egzemplarzy. Dane w stosunku do stycznia br. wzrosły o 4%, czyli o 131 951 egzemplarzy. Jeśli chodzi o prenumeratę e-wydań to możemy zaobserwować tendencję wzrostową.

W pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 (marzec-kwiecień) była wyższa niż na początku roku. Prenumeratorzy e-wydań dzienników zakupili w marcu br. 849 747 egzemplarzy dzienników, a w kwietniu 845 409 egzemplarzy. Dane w marcu wzrosły o 59 067 egzemplarzy, czyli o 7,5% w porównaniu ze styczniem br.

Wzrasta więc liczba lojalnych czytelników dzienników, którzy korzystają z bardziej nowoczesnych sposobów czytania prasy. Zwróćmy uwagę, że marzec był pierwszym miesiącem pandemii w naszym kraju, wzrost prenumeraty w tym miesiącu może wskazywać na większe zainteresowanie stałym dostępem do świeżych informacji i artykułów publikowanych właśnie w takiej formie.

Prenumerata jest bardzo istotnym wskaźnikiem popularności prasy, ponieważ wskazuje na ten rodzaj czytelników, którym zależy na regularnym dostępie do treści określonych tytułów prasowych. Nie są to więc przypadkowe, okazjonalne zakupy, ale świadome i zaplanowane zainteresowanie konkretnymi dziennikami. To, że akurat ten rodzaj rozpowszechniania prasy wzrasta, wskazuje na to, że dzienniki zdobywają coraz więcej świadomych czytelników.