rodzaje pism w badaniach PBC

Badania PBC obejmują bardzo różnorodne rodzaje i kategorie prasy wydawanej w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z podziałem tytułów prasowych na obszary, kategorie tematyczne i periodyczności. Grupowanie pism ułatwia analizę rynku prasowego i planowanie prasy. Grupy pism umożliwiają także bliższe zapoznanie się z aktualną sytuacją rynku prasowego tym osobom, które dopiero zaczynają swoją pracę zawodową w tej branży.

rodzaje pism ikona

Aktualnie PBC bada 136 tytułów prasowych oraz 51 wydawców prasy. Badania PBC dzielą się na audyt (dane dotyczące rozpowszechniania tytułów prasowych) oraz badania czytelnictwa (badania określające zasięg pism w populacji 15-75 lat). Nie wszystkie tytuły prasowe, ze względu na swoją specyfikę, są obecne w obydwu badaniach. Warto dlatego przy planowaniu prasy zapoznać się z pismami obecnymi w obu pomiarach.

Pisma dzielą się na dzienniki i magazyny. Podstawową kategorią w podziale prasy jest periodyczność pisma. W PBC posiadamy pisma wszystkich periodyczności: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i tytuły rzadkie.  Periodyczność pisma wpływa na sprzedaż oraz sposób jego czytania (m.in. liczbę powrotów do treści oraz wskaźniki uwagi).

Bardzo ważnym elementem jest także obszar wydawniczy. W tym przypadku występuje podział na pisma ogólnopolskie, regionalne i lokalne. Lokalne pismo będzie bardziej precyzyjnie docierało do osób zamieszkujących określony region, natomiast ogólnopolskie pisma docierają do wszystkich regionów kraju.

Dodatkowo w badaniach występuje bardzo różnorodny podział na kategorie tematyczne pism. PBC bada zarówno pisma B2B jak i B2C. Kategoria pisma wpływa nie tylko na tematykę poruszaną w artykułach, ale również na grupę czytelników danego tytułu prasowego.

Poniżej prezentujemy rodzaje i kategorie prasy w badaniach PBC:

audyt i czytelnictwo
obszar dystrybucji
rodzaje dzienników
periodyczność pism
rodzaje magazynów b2c
rodzaje magazynów b2b

Zamieszczamy także tabelkę uwzględniającą wszystkie wyżej wymienione podziały w formie pliku Excel, dla tych, którzy chcieliby stworzyć własne analizy: