raport dekada kobiet

„POLKI-CZYTELNICZKI PRASY W LATACH 2009-2019.”

Prezentujemy raport z okazji Dnia Kobiet. Dane zostały opracowane przez nasz Zespół specjalnie z tej okazji na podstawie badań zbieranych przez Polskie Badania Czytelnictwa. W raporcie znajdują się interesujące wnioski na temat tego, jak zmieniły się nie tylko czytelniczki prasy, ale i kobiety w ogóle – co myślą, jak patrzą na przyszłość i jakie jest ich obecne położenie.

Kobiety pracują do 59 roku życia

W 2009 r. tylko co piąta kobieta w wieku 55-59 lat pracowała w pełnym wymiarze godzin, teraz już 62%. Wzrost zatrudnienia nastąpił także wśród kobiet 50-54 lata: do 73% w 2019 r. Obecnie większość kobiet pracuje do 59 roku życia.

wzrost zatrudnienia w grupie 50+

W latach 2009-2019 największy wzrost zatrudnienia nastąpił wśród kobiet 50-64 lat i mężczyzn 55-64 lat. Wśród młodszych grup wzrost zatrudnienia jest kilku procentowy.

liczebność kobiet na rynku pracy

Zmienia się struktura wieku Polaków, jako społeczeństwo starzejemy się. Stąd w liczbach bezwzględnych kobiet w wieku 50-54 pracuje mniej niż 10 lat temu, ale kobiet w wieku 55-59 pracuje o 400 tys. więcej. Na rynku pracy najliczniejsi są mężczyźni w wieku 25-44 lat, ale w pozostałych grupach kobiety są równie licznie reprezentowane jak mężczyźni.

Rośnie poczucie zamożności wśród kobiet

Poczucie zamożności jest dzisiaj dużo bardziej powszechne niż dekadę temu we wszystkich grupach wiekowych za wyjątkiem nastolatek. Najbardziej wzrosło ono wśród 40 i 50 letnich kobiet. Polska bardzo powoli przestaje być krajem podzielonym na młode kobiety zadowolone z sytuacji materialnej i nieco starsze – wykluczone.

Kobiety czują się zamożne rzadziej od mężczyzn

Kobiety nadal rzadziej niż mężczyźni bardzo dobrze oceniają sytuację materialną swojej rodziny. Co więcej ta różnica pogłębiła się w ciągu dekady.

nastroje na przyszłość? bez zmian

Lepsze oceny aktualnej sytuacji materialnej nie przekładają się na wzrost optymizmu co do przyszłej sytuacji materialnej. Procent kobiet i mężczyzn optymistycznie patrzących w przyszłość nie zmienił się i wynosi ok. 25%.

Słabnie optymizm młodych kobiet

Średnio 24% kobiet optymistycznie patrzy w przyszłość. Ale to uczucie spada drastycznie wraz z wiekiem. Co trzecia 20- i 30-latka i tylko 10% sześćdziesięciolatek uważa, że sytuacja materialna ich rodziny będzie w przyszłości lepsza. Kobiety 55+ czują się wykluczone z przyszłości. Z drugiej strony widać duży spadek pozytywnych oczekiwań co do przyszłości wśród nastolatek.

Kobiety są lepiej wykształcone

Niemal we wszystkich grupach wiekowych kobiety częściej niż mężczyźni mają dyplom wyższej uczelni, studia podyplomowe lub doktorat. Przewaga w wykształceniu wyższym widoczna jest zwłaszcza wśród 30-letnich kobiet. Czy wykształcenie przekłada się na pozycję zawodową i zarobki?

Kobiety RZADZIEJ PIASTUJĄ NAJWYŻSZE STANOWISKA

Co dwudziesta kobieta i blisko co dziesiąty mężczyzna kieruje pracą osób, które są przełożonymi innych osób. Ta dysproporcja utrzymuje się także wśród 30-latków, a to w tej grupie przewaga w wykształceniu kobiet nad mężczyznami jest największa. Wyższe wykształcenie nie likwiduje różnic w pozycji zawodowej między kobietami i mężczyznami.

Wysokie kompetencje nie niwelują RÓŻNIC W OBSADZANIU WYSOKICH STANOWISK

Kobiety w porównaniu z mężczyznami rzadziej zostają menadżerami, także wtedy gdy mają wysokie wykształcenie i sprawnie posługują się językiem angielskim. To potwierdza, że stereotyp, a nie tylko kompetencje mają wpływ na status zawodowy kobiet; dotyczy to także młodych.

Czy kobiety nie awansują ze względu na dzieci?

Wychowanie dzieci jest jednym z kluczowych kontrargumentów przeciwników opinii o dyskryminacji zawodowej kobiet. Dane empiryczne pokazują, że kobiety o wysokich kompetencjach niezależnie w jakim wieku wychowują dzieci, rzadziej kierują pracą kierowników w porównaniu z mężczyznami.

Domowe obowiązki

Zmywarka do naczyń, to tanie dobro trwałe, które pokazuje stosunek do pracy kobiet. W 2019 r. co druga kobieta w wieku 30-49 lat posiadała w gospodarstwie domowym zmywarkę, to trzykrotnie częściej niż w 2009 r. Poziom wyposażenia w to dobro istotnie spada poczynając od gospodarstw kobiet 50+.

Niski optymizm nastolatek

Wzrost poczucia zamożności rodziny nastąpił od drugiego półrocza 2016 r. Najmocniej wśród kobiet 20-49 lat, minimalnie wśród nastolatek. W 2019 r. nastolatki najrzadziej widziały pozytywnie aktualną sytuację materialną swojej rodziny.

Optymizm kobiet w grupie wiekowej 20-49

W ciągu dekady spadł z 35% do 25% odsetek nastolatek, które uważają, że w przyszłości sytuacja materialna ich rodziny będzie lepsza. Najgorsze nastroje były w 2016 r. W ciągu ostatniego półtora roku mocno wzrosło pozytywne nastawienie kobiet w grupie wiekowej 20-49 lat. W 2019 r. była to najbardziej pozytywnie nastawiona do przyszłości grupa kobiet.

Wnioski

  1. Wzrost zatrudnienia w Polsce wynika głównie z tego, że osoby powyżej 50 lat coraz częściej pracują; największe zmiany dotyczą kobiet.
  2. Kobiety czują się coraz częściej zamożne (25% z nich), jednak dysproporcja w stosunku do mężczyzn pogłębia się.
  3. Pozytywne oczekiwania wobec materialnej przyszłości mają młode kobiety; nastroje nastolatek i starszych kobiet rzadziej są pozytywne.
  4. Kobiety są lepiej wykształcone i mają wyższe kompetencje niż mężczyźni, ale nie przekłada się to na ich pozycję zawodową.

Czytelniczki prasy i adresatki reklam

W ramach analizy czytelnictwa prasy przyjrzeliśmy się dokładnie temu, co czytają:
  • Kobiety zatrudnione w pełnym wymiarze godzin, zamożne lub deklarujące że starcza na wszystkie wydatki
  • Pracujące kobiety w grupie wiekowej 20-59 lat, optymistycznie patrzące w przyszłość materialną rodziny
  • Kobiety zatrudnione na pełny etat, znające biegle lub dobrze język angielski, z wykształceniem co najmniej magisterskim

Gdzie zamożne kobiety zobaczą reklamy?

170 tys. zamożnych kobiet zobaczy reklamę w Twoim Stylu, a 93 tys. w Claudii.

 

Źródło: I-XII’19, wskaźnik adReach – zasięg reklamy wyrażony w liczbie osób, tg. – N=2787 tj. 8,9% populacji 15-75; pisma: miesięczniki.

Gdzie optymistki zobaczą reklamy?

Blisko 180 tys. optymistek zobaczy reklamę w Twoim Stylu, a 86 tys. w Avanti.

 

Źródło: I-XII’19, wskaźnik adReach – zasięg reklamy wyrażony w liczbie osób, tg. – N=2392 tj. 7,6% populacji 15-75; pisma: miesięczniki.

Gdzie wykształcone kobiety zobaczą reklamy?

Kobiety dobrze wykształcone w miesięcznikach oglądają reklamy w Twoim Stylu (93 tys.), a dalej w Claudii, Olivii, Wysokich Obcasach Extra i Pani.

 

Źródło: I-XII’19, wskaźnik adReach – zasięg reklamy wyrażony w liczbie osób, tg. – N=945 tj. 3% populacji 15-75; pisma: miesięczniki.

Gdzie reklamy zobaczą kobiety znające języki obce?

Kobiety znające języki obce w miesięcznikach oglądają reklamy w Twoim Stylu (163 tys.), a dalej w Claudii, Avanti, Zwierciadle i Olivii.

 

Źródło: I-XII’19, wskaźnik adReach – zasięg reklamy wyrażony w liczbie osób, tg. – N=2433 tj. 7,8% populacji 15-75; pisma: miesięczniki.