prasa angażuje!

Czytelnicy wielokrotnie wracają do pisma!

Jedną z wielkich zalet prasy jest to, że czytelnicy powracają do jednego wydania pisma wielokrotnie. W badaniach czytelnictwa PBC bada cyklicznie konsumpcję wszystkich periodyczności pism przez czytelników w Polsce.

Zgodnie z najnowszymi badaniami nt. liczby powrotów:

  • Ponad 90% czytelników wraca do pisma co najmniej 2 razy
  • Ponad 40% czytelników wraca do tygodników, miesięczników dwumiesięczników co najmniej 4 razy
  • 3% czytelników wraca do tygodników i miesięczników ponad 10 razy

Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykres przedstawiający liczbę powrotów do jednego wydania pisma z podziałem na periodyczności (dzienniki, tygodniki, miesięczniki i dwumiesięczniki):

liczba powrotow do pisma

Niezależnie od periodyczności pisma prawie każdy czytelnik ma kontakt z pismem minimum 2 razy. W przypadku magazynów prawie połowa czytelników ma nawet 4-krotny kontakt z jednym wydaniem pisma! Kilka procent czytelników prasy powraca do jednego wydania nawet 10 razy. Zwracamy uwagę, że przedstawione badania dotyczą zawsze kontaktu czytelnika z jednym wydaniem konkretnego pisma.

Wielokrotne powroty świadczą o wysokim zainteresowaniu, wysokim zaangażowaniu czytelników i wysokiej uwadze odbiorców prasy na czytanych treściach. Wielokrotne powroty to także wielokrotne kontakty z reklamą. To przewaga prasy nad innymi mediami. Ma to przełożenie na lepszy jakościowo i ilościowo odbiór treści reklamowych zamieszczonych w prasie. Wysokie zaangażowanie czytelników przekłada się wprost na większą szansę kontaktu z reklamą prasową.