porządkujemy wskaźniki prasowe

inforMACJA PRASOWA

Od 01.01.2022 roku uchwalono szereg zmian w Regulaminie Kontroli Rozpowszechniania Prasy. Uproszczono metodologię  i ilość zbieranych danych a także dopasowano je do aktualnych potrzeb rynkowych. Przy wprowadzaniu zmian były uwzględniane oczekiwania wydawców, domów mediowych i reklamodawców.

informacja prasowa o nowych wskaźnikach audytu

PBC stworzyło zgrupowane i bardziej czytelne wskaźniki, koncentrując się na głównych rodzajach dystrybucji prasy: dla tytułów płatnych na sprzedaży i dystrybucji promocyjnej a dla tytułów bezpłatnych i branżowych na rozpowszechnianiu. Nie są już publikowane dane o nakładach (dla Magazynów i Dzienników) i cenach tytułów. Dla większości tytułów (z wyjątkiem Magazynów Branżowych) dane są publikowane jako średnie i sumy miesięczne, bez podziału na poszczególne wydania.

Główne korzyści z wprowadzonych zmian w audycie to:

 • uproszczona forma raportowania, dostosowana do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych
 • proste i zrozumiałe parametry, przydatne w pracy analityków mediowych, reklamodawców i wydawców
 • wiarygodne i audytowane dane o rozpowszechnianiu prasy w Polsce
logo nakład kontrolowany prasy

Nadrzędnym celem przeprowadzania audytu prasy, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, jest wiarygodność danych dostarczanych reklamodawcom. Niezależnie zbierane i weryfikowane dane na temat sprzedaży i rozpowszechniania tytułów prasowych pozwalają na rzetelną analizę rynku i podejmowanie bezpiecznych decyzji biznesowych. Dzięki wiarygodnym danym reklamodawcy otrzymują rzetelne raporty z efektywności prowadzonych kampanii reklamowych a  wydawcy, mają wiedzę o rynku, konkurencji oraz pozycji swoich pism na rynku.

PBC, jako członek międzynarodowej organizacji IFABC zrzeszającej biura audytujące media z całego świata, stosuje międzynarodowe standardy audytu prasy. Dzięki temu PBC gromadzi i rozpowszechnia rzetelne dane w nowoczesnej formie. Członkostwo w IFABC daje również możliwość konsultacji i czerpania wzorców z najbardziej skutecznych metod zastosowanych w analogicznych przedsiębiorstwach zrzeszonych w federacji, w tym firm ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Obecne zmiany również były inspirowane analogicznymi krokami zachodzącymi na największych rynkach w ostatnich latach. Ze względu na dużą dynamikę rozwoju rynku mediowego oraz zmieniającą się branżę prasową zmiany w badaniach wprowadzane są cyklicznie na całym świecie.

Aktualny wykaz głównych wskaźników stosowanych w audycie PBC:

DLA TYTUŁÓW PŁATNYCH

 • w Dziennikach i Magazynach
  • Sprzedaż Wydania (suma Sprzedaży Wydania Drukowanego i Sprzedaży E-wydania)
  • Dystrybucja Promocyjna Wydania Drukowanego i Dystrybucja Promocyjna E-wydania
  • Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych i Dystrybucja Promocyjna Subskrypcji Cyfrowych (dane niesumowane z drukiem i e-wydaniami)
 • w Magazynach Branżowych
  • Rozpowszechnianie Wydania (suma Sprzedaży Wydania stanowiącej sumę Sprzedaży Wydania Drukowanego i Sprzedaży E-wydania oraz Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania stanowiącego sumę Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania Drukowanego i Rozpowszechniania Bezpłatnego E-wydania)
  • Sprzedaż Subskrypcji Cyfrowych i Dystrybucja Promocyjna Subskrypcji Cyfrowych (dane nie sumowane z drukiem i e-wydaniami)

W tytułach płatnych zmieniono progi cenowe przy zaliczaniu sprzedaży do poszczególnych, audytowanych kategorii: rozpowszechnianie powyżej progu kwalifikowane jest jako sprzedaż, poniżej jako dystrybucja promocyjna. Ustalono próg cenowy dla wydania drukowanego i e-wydania na poziomie 20% ceny okładkowej, a dla subskrypcji cyfrowych – 20% ceny od cennika.

DLA TYTUŁÓW BEZPŁATNYCH

  • Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania (suma Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania Drukowanego i Rozpowszechniania Bezpłatnego E-wydania)

W raportach Dzienników zmianie uległa także średnia: wcześniej była stosowana średnia ważona liczbą wydań, a obecnie jest to średnia wyliczona ze średnich dla poszczególnych dni tygodnia.

Zmieniono także częstotliwość publikowania danych dla Dzienników i Magazynów: dane są publikowane co kwartał dla poszczególnych miesięcy danego kwartału. Dane dla Magazynów Branżowych nadal publikowane są w cyklu miesięcznym. Raporty za I kwartał będą dostępne 27 maja 2022 r.

Ze względu na gruntowne zmiany w raportowaniu dane  za 2022 r są nieporównywalne do danych za poprzednie lata. Nieporównywalność dotyczy wyłącznie pierwszego momentu po wprowadzeniu zmiany, potem już dane będzie można porównywać pomiędzy okresami publikacji.

NOWE WSKAŹNIKI W 30 MINUT!

W ramach promocji nowych wskaźników audytu PBC organizuje bezpłatne, otwarte szkolenie online. Szkolenie odbędzie się 3 czerwca o godz. 11:00-11:30.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz znajdujący się pod poniższym linkiem:

wizualizacje nowych wskaźników

nowe wskaźniki audytu dla prasy
nowe wskaźnik audytu magazyny branżowe