Parametry mediaplanu prasowego

seria poradnik media plannera

W ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w nazewnictwie parametrów wykorzystywanych przy tworzeniu mediaplanów w PBC Plannerze. Aktualnie wszystkie wskaźniki posiadają spolszczone nazwy, natomiast ich metodologia nie uległa zmianie.

Wskaźniki w mediaplanie dzielą się na dwie główne grupy:

1. Wskaźniki na bazie badań czytelnictwa:

  • Liczba kontaktów z reklamą w kampanii (LKK)*
  • Liczba kontaktów z reklamą w piśmie (LKP)*
  • Czas kontaktu z reklamą w piśmie (CKP)*
  • CPM

UWAGA! LKP oraz CKP odnoszą się do średniego kontaktu JEDNEGO czytelnika z JEDNĄ reklamą. Suma kontaktów dla całej kampanii to wskaźnik LKK. Żeby zobaczyć wszystkie wskaźniki jakościowe w programie PBC Planner należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ekranie i oznaczyć wybrane wskaźniki.

*LKK to wcześniejsze adExposure, LKP to adReach, a CKP to adExposure Time

2. Wskaźniki na bazie badań reklamy:

  • OTS
  • Estymacja TG na populację
  • CPP
  • CPT

OTS1+ czyli, procent czytelników, którzy zobaczą reklamę w pismach wybranych w kampanii co najmniej jeden raz, jest głównym wskaźnikiem zasięgu czytelników prasy w kampanii. To na podstawie tego parametru wyliczane są koszty dotarcia oparte o badania czytelnictwa.

Koszty dotarcia także są posegregowane zgodnie z podziałem na badania reklamy oraz badania czytelnictwa. CPM to koszt dotarcia do kontaktów, natomiast CPP i CPT odnoszą się do kosztów dotarcia do osób. Podstawą CPM jest liczba kontaktów czytelników z pismem, natomiast podstawą dla CPP i CPT jest procent czytelników, którzy sięgają po wybrane egzemplarze pism.

Główną różnicą w badaniach reklamy i czytelnictwa jest metodologia i rodzaj stosowanych badań. W przypadku badań reklamy podstawą są badania eyetrackingowe, czyli weryfikacja tego, na co i jak długo patrzy respondent czytający pismo. Dzięki tym badaniom posiadamy wiedzę na temat czasu spędzonego na reklamie, jej zauważalności oraz liczbie fiksacji na elementach reklamy. Natomiast podstawą badań czytelnictwa są ankiety CAPI i CAWI przeprowadzane w skali ogólnopolskiej co miesiąc. Dzięki nim wiemy jaki procent czytelników sięga po konkretne tytuły prasowe oraz ile razy czytelnik wraca do jednego wydania pisma.

W celu zapoznania się ze kompletem szczegółowych definicji wskaźników PBC zachęcamy do odwiedzenia strony: