Kim są ci, którzy nas LECZĄ?

Raport „Cechy demograficzne, zachowania konsumenckie i zainteresowania pracowników służby zdrowia.”

Prezentujemy raport dotyczący pracowników służby zdrowia, który koncentruje się na tym, kim są lekarze, pielęgniarki, położone i inni specjaliści z tej grupy zawodowej. W raporcie znajdują się informacje na temat demografii, ale także poglądy respondentów, na temat oceny swojej sytuacji życiowej czy spojrzenia na przyszłość. Ze względu na obecną trudną sytuację, szczególnie dla osób związanych ze służbą zdrowia, niektóre z przedstawionych analiz właśnie ulegają znacznym przekształceniom – w momencie, kiedy będzie można już z perspektywy spojrzeć obecny kryzys, będziemy mogli dzięki zebranym analizom zweryfikować także jego skutki.

Kobiety w służbie zdrowia

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490, pielęgniarki i położne N=199

Struktura wieku pracowników
służby zdrowia

Dwie trzecie pielęgniarek jest w wieku 40-59 lat. Lekarze są młodsi – 2/3 z nich jest wieku 30-49 lat. Najmłodszą grupą są inni specjaliści i technicy.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490, pielęgniarki i położne N=199.

1/3 lekarzy pracuje na własny rachunek lub jako firma

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490, pielęgniarki i położne N=199

Struktura zarobków na rękę

Bardzo wysokie zarobki lekarzy to stereotyp. Ta grupa zawodowa jest bardzo rozwarstwiona: co piąty lekarz zarabia ponad 8 tys. na rękę, ale 16% poniżej 3 tys.. Pielęgniarki to osoby o bardzo niskim uposażeniu, 60% z nich zarabia do 3 tys..

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490, pielęgniarki i położne N=199.

Ocena bieżącej sytuacji materialnej

Pielęgniarki oraz inni specjaliści i technicy oceniają swoją obecną sytuacje materialną podobnie jak statystyczny Polak. 2/3 lekarzy jest zadowolonych z obecnej sytuacji materialnej.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490, pielęgniarki i położne N=199.

Jaka przyszłość?

Lekarze lepiej niż statystyczny Polak postrzegają przyszłość materialną swojej rodziny. Natomiast pozytywne nastroje wśród pielęgniarek i położnych są zdecydowanie poniżej średniej.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490, pielęgniarki i położne N=199.

Lekarze znają języki obce

25% lekarzy zna dobrze lub biegle jeden, a 41% dwa i więcej języków obcych. To kilkukrotnie wyższy poziom znajomości języków niż średnia wśród Polaków.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490.

Co kupują lekarze?

29% lekarzy kupiło smartfon, a co czwarty lekarz kupił drobny sprzęt agd. Są to dane na temat kupna lub zamiaru zakupu w dóbr trwałego użytku w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197.

Co kupują pielęgniarki i położne?

20% pielęgniarek i położnych kupiło drobny sprzęt agd, a 17% duży sprzęt agd. Odnosi się to do kupna lub zamiaru zakupu w ciągu 6 miesięcy dóbr trwałego użytku.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat: pielęgniarki i położne N=199.

Z jakich dóbr kultury korzystają pracownicy służby zdrowa?

Pracownicy służby zdrowia zdecydowanie częściej niż ogół Polaków korzystają z dóbr kultury.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat:  lekarze N= 197; inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490, pielęgniarki i położne N=199.

Co czytają lekarze w prasie i w Internecie?

Lekarzami są głównie kobiety stąd nie dziwi zainteresowaniem modą i urodą. Jednak najczęściej czytają o zdrowym trybie życia i o zdrowiu duszy.

Źródło:VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat: lekarze N= 197;

UWAGA: wybrano zainteresowania które najbardziej różnią tę grupę zawodową od ogółu populacji Polski.

Co czytają pielęgniarki i położne
w prasie i w Internecie?

Pielęgniarki dbają o zdrowy tryb życia i urodę, ale także interesują się informacjami lokalnymi czy problemami społecznymi.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat: pielęgniarki i położne N=199;

UWAGA: wybrano zainteresowania które najbardziej różnią ta grupę zawodową od ogółu populacji Polski.

Co czytają inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia?

Specjaliści inni niż lekarze a także technicy w służbie zdrowia szczególnie interesują się tym, co dzieje się w ich regionie. 44% z nich czyta wiadomości lokalne w prasie i w internecie.

Źródło: VIII’18-XII’19; tg. osoby pracujące na pełny lub niepełny etat: inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia N=490;

UWAGA: wybrano zainteresowania które najbardziej różnią ta grupę zawodową od ogółu populacji Polski.

Czytelnictwo prasy wśród pracowników służby zdrowia

W ramach analizy grupy pracowników służby zdrowia, przyjrzeliśmy się także temu, jaką prasę czytają i tematyce, która cieszy się największym zainteresowaniem dla tej grupy:

Czytelnictwo dzienników regionalnych

Czytelnictwo dzienników regionalnych wśród pracowników służby zdrowia zainteresowanych wiadomościami lokalnymi.

Źródło: VIII’ 18 – XII’19; tg. Lekarze lub pielęgniarki i położone lub inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia: zainteresowani wiadomościami lokalnymi w prasie i Internecie; CDT magazyn; N = 653.

Czytelnictwo dzienników ogólnopolskich

Czytelnictwo dzienników ogólnopolskich wśród pracowników służby zdrowia zainteresowanych polityką oraz ważnymi problemami społecznymi.

Źródło: VIII’ 18 – XII’19; tg. Lekarze lub pielęgniarki i położone lub inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia: zainteresowani polityką i problemami społecznymi; CPW; N = 671.

Czytelnictwo tygodników opinii

Czytelnictwo tygodników opinii wśród pracowników służby zdrowia zainteresowanych polityką oraz ważnymi problemami społecznymi.

Źródło: VIII’ 18 – XII’19; tg. Lekarze lub pielęgniarki i położone lub inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia: zainteresowani polityką i problemami społecznymi;  CPW; N = 671.

Czytelnictwo magazynów

Czytelnictwo magazynów wśród pracowników służby zdrowia zainteresowanych modą oraz urodą i pielęgnacją ciała.

Źródło: VIII’ 18 – XII’19; tg. Lekarze lub pielęgniarki i położone lub inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia: zainteresowani modą w prasie i Internecie; CPW; N = 714.

Czytelnictwo magazynów o zdrowiu

Czytelnictwo magazynów o zdrowiu wśród pracowników służby zdrowia zainteresowanych zdrowym trybem życia i medycyną.

Źródło: VIII’ 18 – XII’19; tg. Lekarze lub pielęgniarki i położone lub inni specjaliści i technicy w służbie zdrowia: zainteresowani zdrowym trybem życia, dietą, medycyną, farmaceutykami w prasie i Internecie;  CPW; N = 684.