Formularz wydawcy

Zawód:Architekt

TYTUŁ: Zawód:Architekt

CZĘSTOTLIWOŚĆ: Kwartalnik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU:

Z:A to niekwestionowany lider czasopism dla architektów, zarówno w wielkości nakładu i rozpowszechniania (ZKDP), jak i w wynikach czytelnictwa (BCMM Omnibud 2011-2017). Oficjalne czasopismo Izby Architektów RP – dystrybuowane imiennie do 100% architektów IARP (członków samorządu zawodowego) i innych odbiorców, w tym osób i instytucji decyzyjnych na szczeblu państwowym i samorządowym. Od 15 lat na rynku. Służy jako wsparcie merytoryczne, inspiracja do rozwoju oraz platforma debaty zawodowej. Porusza szerokie spektrum tematów: doświadczenia zawodowe, studia przypadków, prawo inwestycyjne, technika w architekturze, archikultura, rynek. Szczególną rolę pełni w przybliżaniu problemów technicznych, zawodowych i prawnych.

Średnia objętość 100 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

290 mm wysokości

215 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: kreda mat, 300 gram

Środek: kreda silk, 90 gram
Cennik reklam -

KONTAKT

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
00-139 Warszawa
https://www.izbaarchitektow.pl
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Z:A to jedyne wydawnictwo IARP o zasięgu ogólnopolskim. Niezależnie wydawane są publikacje okręgowe, pokonferencyjne i inne. Wyróżniające działy Z:A, to m.in: IARP Prawo Legislacja, Regeneracja, Architektura dostępna, Zagranica, Cyfryzacja.

EVENTY

Tematyczne szkolenia zawodowe architektów (organizacja: IARP); Program edukacji młodzieży szkół ponadpodstawowych „Ksztatowanie przestrzeni” (organizacja: IARP).

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Serwis IARP: www.izbaarchitektow.pl; Newslettery (ok. 13.500 odbiorców); E-wydanie Z:A_free od 2007 r. W efekcie Z:A zajmuje 1 miejsce w badaniach czytelnictwa w grupie uprawnionych (decyzyjnych) architektów IARP, m.in: czytam: 90,1%, czytam regularnie: 77,8%, top of mind: 44,7%.