Zawód:Architekt

TYTUŁ: Zawód:Architekt

CZĘSTOTLIWOŚĆ: dwumiesięcznik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Z:A to niekwestionowany lider czasopism dla architektów, zarówno w wielkości nakładu i rozpowszechniania (ZKDP), jak i w wynikach czytelnictwa (BCMM Omnibud 2011-2017). Oficjalne czasopismo Izby Architektów RP – dystrybuowane imiennie do 100% architektów IARP (członków samorządu zawodowego) i innych odbiorców. Od 10 lat na rynku. Służy jako wsparcie merytoryczne, inspiracja do rozwoju oraz platforma debaty zawodowej. Porusza szerokie spektrum tematów: doświadczenia zawodowe, studia przypadków, prawo inwestycyjne, technika w architekturze, archikultura, rynek. Szczególną rolę pełni w przybliżaniu problemów technicznych, zawodowych i prawnych.
Średnia objętość 124 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

290 mm wysokości

215 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: kreda mat, 200 gram

Środek: kreda silk, 115 gram
Cennik reklam Link do cennika

KONTAKT

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
www.izbaarchitektow.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Zawód:Architekt
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 12 979
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Z:A to jedyne wydawnictwo IARP o zasięgu ogólnopolskim. Niezależnie wydawane są publikacje okręgowe, pokonferencyjne i inne. Wyróżniające działy Z:A, to m.in: Ringi opinii (tematy trudne i kontrowersyjne), Defekty prawa inwestycyjnego (jedyna taka pozycja w czasopismach „dla architektów”), Stali felietoniści (pioniersko w swojej kategorii), Grupa Archisława (pierwszy archi-komiks w PL).

EVENTY

Wykład Gwiazdy Architektury na targach Budma (organizacja: IARP); Debata Architektoniczna na targach Budma (organizacja: IARP); Konkurs Z:A Award (organizacja: redakcja Z:A); Konkursy w serwisach społecznościowych (organizacja: red. Z:A); Tematyczne szkolenia zawodowe architektów (organizacja: IARP); Program edukacji młodzieży szkół ponadpodstawowych „Ksztatowanie przestrzeni” (organizacja: IARP).

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Portal www.zawod-architekt.pl; Komiks architektoniczny: www.grupaarchislawa.pl; Serwis IARP: www.izbaarchitektow.pl; Z:A_Newsletter (ok. 13.500 odbiorców); E-wydanie Z:A_free od 2007 r. (łącznie ponad 285.000 pobrań). W efekcie Z:A zajmuje 1 miejsce w badaniach czytelnictwa w grupie uprawnionych (decyzyjnych) architektów IARP, m.in: czytam: 90,1%, czytam regularnie: 77,8%, top of mind: 44,7%.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.