Formularz wydawcy

Zawód:Architekt Wydanie Specjalne

TYTUŁ: Zawód:Architekt Wydanie Specjalne

OPIS TYTUŁU:

Z:A to niekwestionowany lider czasopism dla architektów, zarówno w wielkości nakładu i rozpowszechniania (ZKDP), jak i w wynikach czytelnictwa (BCMM Omnibud 2011-2017). Oficjalne czasopismo Izby Architektów RP – dystrybuowane imiennie do 100% architektów IARP (członków samorządu zawodowego) i innych odbiorców. Od 15 lat na rynku. Służy jako wsparcie merytoryczne, inspiracja do rozwoju oraz platforma debaty zawodowej. Porusza szerokie spektrum tematów: doświadczenia zawodowe, studia przypadków, prawo inwestycyjne, technika w architekturze, archikultura, rynek. Szczególną rolę pełni w przybliżaniu problemów technicznych, zawodowych i prawnych.

Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
00-139 Warszawa
https://www.izbaarchitektow.pl
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Z:A to jedyne wydawnictwo IARP o zasięgu ogólnopolskim. Niezależnie wydawane są publikacje okręgowe, pokonferencyjne i inne. Wyróżniające działy Z:A, to m.in: Ringi opinii (tematy trudne i kontrowersyjne), Defekty prawa inwestycyjnego (jedyna taka pozycja w czasopismach „dla architektów”), Stali felietoniści (pioniersko w swojej kategorii), Grupa Archisława (pierwszy archi-komiks w PL).

EVENTY

Tematyczne szkolenia zawodowe architektów (organizacja: IARP); Program edukacji młodzieży szkół ponadpodstawowych „Ksztatowanie przestrzeni” (organizacja: IARP).