Formularz wydawcy

Zawód:Architekt Wydanie Specjalne

TYTUŁ: Zawód:Architekt Wydanie Specjalne

CZĘSTOTLIWOŚĆ: Dwumiesięcznik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU:

Z:A to niekwestionowany lider czasopism dla architektów, zarówno w wielkości nakładu i rozpowszechniania (ZKDP), jak i w wynikach czytelnictwa (BCMM Omnibud 2011-2017). Oficjalne czasopismo Izby Architektów RP – dystrybuowane imiennie do 100% architektów IARP (członków samorządu zawodowego) i innych odbiorców. Od 10 lat na rynku. Służy jako wsparcie merytoryczne, inspiracja do rozwoju oraz platforma debaty zawodowej. Porusza szerokie spektrum tematów: doświadczenia zawodowe, studia przypadków, prawo inwestycyjne, technika w architekturze, archikultura, rynek. Szczególną rolę pełni w przybliżaniu problemów technicznych, zawodowych i prawnych.

Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam Link do cennika

KONTAKT

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
00-139 Warszawa
https://www.izbaarchitektow.pl
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Z:A to jedyne wydawnictwo IARP o zasięgu ogólnopolskim. Niezależnie wydawane są publikacje okręgowe, pokonferencyjne i inne. Wyróżniające działy Z:A, to m.in: Ringi opinii (tematy trudne i kontrowersyjne), Defekty prawa inwestycyjnego (jedyna taka pozycja w czasopismach „dla architektów”), Stali felietoniści (pioniersko w swojej kategorii), Grupa Archisława (pierwszy archi-komiks w PL).

EVENTY

Wykład Gwiazdy Architektury na targach Budma (organizacja: IARP); Debata Architektoniczna na targach Budma (organizacja: IARP); Konkurs Z:A Award (organizacja: redakcja Z:A); Konkursy w serwisach społecznościowych (organizacja: red. Z:A); Tematyczne szkolenia zawodowe architektów (organizacja: IARP); Program edukacji młodzieży szkół ponadpodstawowych „Ksztatowanie przestrzeni” (organizacja: IARP).

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Portal www.zawod-architekt.pl; Komiks architektoniczny: www.grupaarchislawa.pl; Serwis IARP: www.izbaarchitektow.pl; Z:A_Newsletter (ok. 13.500 odbiorców); E-wydanie Z:A_free od 2007 r. (łącznie ponad 285.000 pobrań). W efekcie Z:A zajmuje 1 miejsce w badaniach czytelnictwa w grupie uprawnionych (decyzyjnych) architektów IARP, m.in: czytam: 90,1%, czytam regularnie: 77,8%, top of mind: 44,7%.