Wiadomości Rolnicze Polska

TYTUŁ: Wiadomości Rolnicze Polska

CZĘSTOTLIWOŚĆ: miesięcznik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Czasopismo to skierowane jest do rolników. Wydawane jest od 2004 roku i dystrybuowane na terenie całego kraju w ilości około 50 000 egzemplarzy. Posiada wersję internetową www.wrp.pl
Średnia objętość 32 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

350 mm wysokości

254 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: gazetowy

Środek: gazetowy
Cennik reklam -

KONTAKT

Plantpress Sp. z o.o.
ul. Lea 114 a
30-133 Kraków
www.plantpress.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Wiadomości Rolnicze Polska
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 51 176
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.