Formularz wydawcy

Technika Komunalna

TYTUŁ: Technika Komunalna

CZĘSTOTLIWOŚĆ: Dwumiesięcznik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Sator Media Karol Wójtowicz
01-922 Warszawa
https://www.technika-komunalna.pl
POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT: