Technika Komunalna

TYTUŁ: Technika Komunalna

CZĘSTOTLIWOŚĆ: dwumiesięcznik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Sator Media Karol Wójtowicz
01-922 Warszawa
www.technika-komunalna.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Technika Komunalna
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 3 064
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.