Przegląd

TYTUŁ: Przegląd

CZĘSTOTLIWOŚĆ: tygodnik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Tygodnik społeczno-kulturalny o profilu centrolewicowym. Kontynuuje tradycje ukazującego się wcześniej "Przeglądu Tygodniowego". Skupia wybitnych autorów o różnorodnych poglądach. Są wśród nich profesorowie Bronisław Łagowski, Ludwik Stomma, Jan Widacki oraz Tomasz Jastrun, Roman Kurkiewicz, Agnieszka Wolny-Hamkało, Edward Mikołajczyk. Pismo staje w obronie norm demokratycznych, praw kobiet, mniejszości oraz przeciwstawia się nietolerancji oraz ksenofobii. Opowiada się za rozdziałem kościoła od państwa i ograniczeniem roli Kościoła katolickiego w polskim życiu społecznym oraz za większą i silniejszą integracją z Unią Europejską.
Średnia objętość 68 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

285 mm wysokości

210 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: 100

Środek: 45
Cennik reklam Link do cennika

KONTAKT

Fundacja „Oratio Recta”
ul. Inżynierska 3 lok.7
03-410 Warszawa
tygodnikprzeglad.pl
SPRZEDANE ROCZNE EGZEMPLARZE
Przegląd
Średnia
Sprzedaż wydań drukowanych 13 751
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Społeczeństwo Polityka Historia Kultura Felietony i Komentarze Opinie Reportaże

EVENTY

Konferencja "Przełom Października 56"

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.