Magazyn Ogólnopolski Zagroda

TYTUŁ: Magazyn Ogólnopolski Zagroda

CZĘSTOTLIWOŚĆ: kwartalnik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Czasopismo typu poradnik-informator, ukazuje się 5 razy w roku. Na rynku obecne od 1998 roku. Czasopismo bezpłatne częściowo kolportowane na imprezach odwiedzanych przez rolników a częściowo rozsyłane imiennie pocztą
Średnia objętość 72 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

295 mm wysokości

205 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: kreda 135 g

Środek: krea 115
Cennik reklam -

KONTAKT

OFI Krzysztof Gawrychowski
ul. Stępińska 6/8/4
00-739 Warszawa
www.ezagroda.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Magazyn Ogólnopolski Zagroda
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 304
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Dodatkowo raz w roku publikowany jest dodatek pt. Nawożenie. Zawartość: 1 - katalog dostępnych na rynku nawozów; 2 - teksty o nowych produktach na rynku; 3 - teksty naukowców i praktyków o wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych w codziennej praktyce

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.