Formularz wydawcy

Magazyn Ogólnopolski Zagroda

TYTUŁ: Magazyn Ogólnopolski Zagroda

CZĘSTOTLIWOŚĆ: Kwartalnik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU:

Czasopismo typu poradnik-informator, ukazuje się 5 razy w roku. Na rynku obecne od 1998 roku. Czasopismo bezpłatne częściowo kolportowane na imprezach odwiedzanych przez rolników a częściowo rozsyłane imiennie pocztą

Średnia objętość 72 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

295 mm wysokości

205 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: kreda 135 g

Środek: krea 115
Cennik reklam -

KONTAKT

OFI Krzysztof Gawrychowski
00-739 Warszawa
https://www.ezagroda.pl
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Dodatkowo raz w roku publikowany jest dodatek pt. Nawożenie. Zawartość: 1 - katalog dostępnych na rynku nawozów; 2 - teksty o nowych produktach na rynku; 3 - teksty naukowców i praktyków o wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych w codziennej praktyce