Inżynier Budownictwa

TYTUŁ: Inżynier Budownictwa

CZĘSTOTLIWOŚĆ: miesięcznik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU:

Miesięcznik poruszający szeroko pojęty obszar budownictwa. Ukazuje się od roku 2004. Zawarte w miesięczniku informacje, odpowiadają na potrzeby inżynierów w zakresie interpretacji regulacji prawnych w obszarze budownictwa, nowych technologii oraz wiadomości o pracach i działaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z ustawowym wskazaniem, dotyczącym konieczności stałego kształcenia się inżynierów, pismo od 12 lat jest znaczącym elementem takiego systemu i w oparciu o sygnały płynące od czytelników, a przede wszystkim bieżącej sytuacji na rynku zawodowym członków samorządu, z powodzeniem wypełnia swoją misję.

Średnia objętość 124 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa 9.9 zł
Wymiary

270 mm wysokości

198 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: Kreda Silk 200 g

Środek: Primapress 60 g
Cennik reklam -

KONTAKT

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
00-867 Warszawa
www.inzynierbudownictwa.pl
ROZPOWSZECHNIANIE WYDANIA W KWARTALE SUMA: 318 827
-
Rozpowszechnianie Wydania 106 276
Sprzedaż wydania 318
Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania 105 958
Marka i jej treść w internecie
-
Strona internetowa www.inzynierbudownictwa.pl
INFORMACJE WYDAWCY
DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Patronaty medialne, popularyzacja literatury fachowej, nauka na łamach miesięcznika  języka niemieckiego oraz angielskiego

POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT: