Inżynier Budownictwa

TYTUŁ: Inżynier Budownictwa

CZĘSTOTLIWOŚĆ: miesięcznik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Miesięcznik poruszający szeroko pojęty obszar budownictwa. Ukazuje się od roku 2004. Zawarte w miesięczniku informacje, odpowiadają na potrzeby inżynierów w zakresie interpretacji regulacji prawnych w obszarze budownictwa, nowych technologii oraz wiadomości o pracach i działaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z ustawowym wskazaniem, dotyczącym konieczności stałego kształcenia się inżynierów, pismo od 12 lat jest znaczącym elementem takiego systemu i w oparciu o sygnały płynące od czytelników, a przede wszystkim bieżącej sytuacji na rynku zawodowym członków samorządu, z powodzeniem wypełnia swoją misję.
Średnia objętość 124 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

270 mm wysokości

198 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: Kreda Silk 200 g

Środek: Primapress 60 g
Cennik reklam -

KONTAKT

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
www.inzynierbudownictwa.pl
EGZEMPLARZE ROZPOWSZECHNIONE ROCZNIE
Inżynier Budownictwa
Średnia
Rozpowszechnianie płatne 306
Sprzedaż wydań drukowanych 294
Rozpowszechnianie bezpłatne 105 593
INFORMACJE WYDAWCY
DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Patronaty medialne, popularyzacja literatury fachowej, nauka na łamach miesięcznika języka niemieckiego oraz angielskiego

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.