WYNIKI AUDYTU

PREZENTACJA WYNIKÓW AUDYTU

COROCZNE SPRAWDZONE INFORMACJE O PRASIE

Poniżej prezentujemy wyniki audytu tytułów prasowych. Prace audytorskie realizowane są nieprzerwanie od 1994 roku. Do 2019 roku za prawidłowy przebieg audytu dla Wydawców odpowiedzialny był Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, natomiast od 2020 roku funkcję tę przejęła spółka Polskie Badania Czytelnictwa.
dziennik logo z wykresami

Od 1994 roku Związek Kontroli Dystrybucji Prasy – organizacja non-profit zrzeszająca przedstawicieli wydawców, agencji reklamowych, ogłoszeniodawców oraz innych firm działających na rynku prasowym, zajmowała się dostarczaniem obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych. Od 2020 roku zadania i kompetencje Związku zostały przekazane spółce Polskie Badania Czytelnictwa, w tym gromadzenie i udostępnianie deklaracji o wysokości rozpowszechniania tytułów prasowych oraz organizacja audytu.

Audyt ma na celu weryfikację comiesięcznych deklaracji składanych przez wydawców i opiera się głównie na dokumentacji finansowej. Wybrane informacje ogłaszane są publicznie w oficjalnym komunikacie.

Szczegółowe wyniki dorocznego audytu tytułów prasowych dostępne są w oprogramowaniu Teleskop. Zachęcamy osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi prac audytorskich i ich efektów do zapoznania się z programem oraz metodologią i wskaźnikami, których używamy do zbierania informacji o rozpowszechnianiu prasy w Polsce.

Ze względu na to, że audyt dla Wydawców ma na celu przede wszystkim zwiększanie rzetelności i zaufania do wydawcy objętego audytem, dokładamy wszelkich starań, aby realizowane prace były przeprowadzanie z najwyższą dokładnością i profesjonalizmem. Audyty realizowane są co najmniej raz na 3 lata (wyjątek stanowią Magazyny Branżowe audytowane raz do roku), a Wydawca, który decyduje się poddać kontroli, przechodzi wstępny audyt zgłoszonych tytułów prasowych. Kontrolą prawdziwości podawanych przez Wydawców informacji zajmują się powołani specjalnie w tym celu Audytorzy, posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej funkcji. Wydawca zobligowany jest do udostępnienia dokumentacji potwierdzającej deklarowany nakład oraz zakres i rodzaj rozpowszechniania pisma wraz z podaniem struktury geograficznej.

Dzięki temu procesowi możemy co roku publikować rzetelne dane na temat sytuacji prasy w Polsce oraz regularnie uzupełniać dane z deklaracji Wydawców. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, jak i innymi wynikami naszych prac analityczno-badawczych związanych z prasą i reklamą prasową.