SAMPLING W PRASIE

Sampling w prasie – skuteczna metoda promocji sprzedaży

Sampling jest podstawowym źródłem informacji o nowym produkcie, a także zwiększa zainteresowanie daną reklamą. Światowe badania dowodzą, że próbki zwiększają świadomość marki i podnoszą sprzedaż.

Reklama w prasie angażuje odbiorcę o wiele bardziej niż w innych mediach. Czytelnicy dłużej spoglądają na reklamy, zauważają więcej elementów, a także dokładniej czytają jej treść. Niewątpliwym atutem prasy jest możliwość dystrybucji bezpłatnych próbek. Potencjalni klienci mogą wypróbować produkt, poznać jego cechy, a następnie zadecydować o chęci jego posiadania.

Sampling w badaniach światowych 

Według raportu Nielsena, opisującego światowe postawy konsumentów, co trzeci respondent wymienia próbki produktów, jako jedno z pięciu najważniejszych źródeł informacji o nowym produkcie. Badani wskazywali także na informacje uzyskane od znajomych, reklamy w telewizji, bezpośredni kontakt w sklepie oraz samodzielne poszukiwanie informacji w Internecie. Najczęściej na znaczenie próbek w informowaniu o produkcie wskazywali badani w Ameryce Północnej i Europie.

Skuteczność lokowania próbek produktów w czasopismach

Badania Starch przeprowadzone na rynku kanadyjskim wśród czytelników Rider’s Digest dowiodły, że 4 na 5 czytelników skorzystało z zamieszczonej w piśmie próbki (szamponu). Blisko co drugi (45%) czytelnik pisma jest skłonny zakupić produkt, zaś 2 na 3 czytelników chciałoby otrzymywać próbki w kolejnych wydaniach magazynu.

Wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii (IPC Innovator) w grupie tysiąca czytelników pisma „Marie Claire” wykazały, że 2 na 3 czytelników skorzystało z zamieszczonej próbki, a ich skłonność do zakupu produktu znacząco wzrosła. Aż 42% czytelników przyznało, że sampling zwiększa ich zainteresowanie daną reklamą.

Przed podjęciem decyzji o zakupie danego produktu, dla większości konsumentów bardzo ważna jest możliwość wypróbowania go. Idealnym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z darmowych próbek. Najchętniej po bezpłatne dodatki sięgają kobiety.

Próbki dołączane do czasopism są odbierane przez czytelników, jako wyraz szacunku producenta do klienta. Możliwość osobistego przetestowania produktu przed jego zakupem jest największą wartością reklamy. Należy jednak pamiętać o dokładnym zaplanowaniu akcji samplingowej. Dokonanie odpowiedniego doboru pism do grupy docelowej i przygotowanie ciekawej komunikacji wraz z ekspozycją walorów produktu.