×

Rynek prasowy

Ogólnopolskie badanie czytelnictwa prasy.

Prezentacja danych za okres sierpień 2018 – styczeń 2019

Badanie realizowane jest metodą CAPI (face to face) – ankieter przeprowadza wywiad z respondentem przy użyciu komputera, na którym zapisywane są odpowiedzi.
Każdego miesiąca realizowanych jest około 1 700 wywiadów wśród respondentów w wieku od 15 do 75 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z czytelnictwem przeciętnego wydania badanych pism (CPW).
Wskaźnik CPW*
oznacza średni procent respondentów, którzy zetknęli się z przeciętnym wydaniem pisma (czytali je, bądź przeglądali).

Za realizację badania odpowiada Kantar Polska S.A.

Dzienniki

Ranking dzienników w podziale na województwa

Sorry, your browser does not support inline SVG.
Pobieranie danych...

Ogólnopolski ranking dzienników

Pobieranie danych...

Tygodniki

Pobieranie danych...

Dwutygodniki

Pobieranie danych...

Miesięczniki

Pobieranie danych...

Dwumiesięczniki

Pobieranie danych...
i

Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła, przykład:

Polskie Badania Czytelnictwa; sierpień 2018 – styczeń 2019; CPW; grupa celowa: osoby w wieku 15-75 lat, N=9 899, realizacja Kantar Polska S.A.

Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych i internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.