Rozpowszechnianie Tytułów Prasowych I kw. 2024

inforMACJA PRASOWA

Raport AUDYT PBC (dawniej ZKDP)

Przedstawiamy raport rozpowszechniania tytułów prasowych audytowanych w PBC w 2023 roku. W tym okresie rozdystrybuowano 74 048 092 egzemplarzy prasy drukowanej i cyfrowej. 94,73% stanowiła prasa płatna, a 5,27% prasa bezpłatna i dystrybucja promocyjna prasy.

Ważną zaletą prasy jest możliwość dotarcia do precyzyjnych grup celowych zainteresowanych konkretnymi tematami, dlatego publikujemy dane z podziałem na kategorie tematyczne.

Wykres 1. Liczba tytułów w Audycie PBC w I kw. 2024 r. w poszczególnych kategoriach tematycznych

Audyt rozpowszechniania prasy jest od prawie 30 lat wiarygodnym źródłem informacji dla rynku reklamowego.  Idea, inspirowana francuskim biurem kontroli dystrybucji prasy DC (Diffusion Contrôle), narodziła się w 1994 roku. Pomysł ten odpowiadał na potrzeby polskiego rynku prasowego, bo jego istotnym źródłem finansowania są reklamy. Rzetelne informacje o rozpowszechnianiu umożliwiają bezpieczne inwestycje w promocję. Działalność audytowa pozwala na chronienie rynku prasowego i reklamowego w Polsce przed nieuczciwą konkurencją. Publikowane dane są punktem odniesienia, akceptowanym zarówno przez sprzedających jak i kupujących powierzchnie reklamowe w prasie. Projekt prowadzony był przez wiele lat przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Od stycznia 2020 r. działalność związaną z audytem tytułów prowadzi spółka Polskie Badania Czytelnictwa.

PBC należy do International Federation of Audit Bureau of Certification (IFABC). Federacja zrzesza biura kontroli nakładu i dystrybucji prasy z ponad 30 państw. Dzięki członkostwu PBC może obserwować i implementować w swoich rozwiązaniach trendy dominujące na światowym rynku mediów i reklamy, a także ma dostęp do danych o rynku mediowym i raportów organizacji światowych współpracujących z IFABC.

Pełny raport można pobrać poniżej: