Rozpowszechnianie Tytułów Prasowych 2023

inforMACJA PRASOWA

Raport AUDYT PBC (dawniej ZKDP)

Przedstawiamy raport rozpowszechniania tytułów prasowych audytowanych w PBC w 2023 roku. W tym okresie rozdystrybuowano 317 727 193 egzemplarzy prasy drukowanej i cyfrowej. 94% stanowiła prasa płatna, a 6% prasa bezpłatna i dystrybucja promocyjna prasy.

Ważną zaletą prasy jest możliwość dotarcia do precyzyjnych grup celowych zainteresowanych konkretnymi tematami, dlatego publikujemy dane z podziałem na kategorie tematyczne.

wpis raport prasowy

Wykres 1. Liczba tytułów w Audycie PBC w 2023 r. w poszczególnych kategoriach tematycznych

rozpowszechnianie prasy

Audyt rozpowszechniania prasy jest od prawie 30 lat wiarygodnym źródłem informacji dla rynku reklamowego.  Idea, inspirowana francuskim biurem kontroli dystrybucji prasy DC (Diffusion Contrôle), narodziła się w 1994 roku. Pomysł ten odpowiadał na potrzeby polskiego rynku prasowego, bo jego istotnym źródłem finansowania są reklamy. Rzetelne informacje o rozpowszechnianiu umożliwiają bezpieczne inwestycje w promocję. Działalność audytowa pozwala na chronienie rynku prasowego i reklamowego w Polsce przed nieuczciwą konkurencją. Publikowane dane są punktem odniesienia, akceptowanym zarówno przez sprzedających jak i kupujących powierzchnie reklamowe w prasie. Projekt prowadzony był przez wiele lat przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Od stycznia 2020 r. działalność związaną z audytem tytułów prowadzi spółka Polskie Badania Czytelnictwa.

PBC należy do International Federation of Audit Bureau of Certification (IFABC). Federacja zrzesza biura kontroli nakładu i dystrybucji prasy z ponad 30 państw. Dzięki członkostwu PBC może obserwować i implementować w swoich rozwiązaniach trendy dominujące na światowym rynku mediów i reklamy, a także ma dostęp do danych o rynku mediowym i raportów organizacji światowych współpracujących z IFABC.

Pełny raport można pobrać poniżej: