Rejestracja na konferencję

banner prasa dobrze widziana

„W świecie obfitującym w informacje bogactwo informacji oznacza niedostatek czegoś innego: brak tego, co informacja pochłania. Co pochłania informacja, jest raczej oczywiste: pochłania uwagę swoich odbiorców. Stąd bogactwo informacji powoduje niedostatek uwagi.”

Herbert Simon,
Informatyk i socjolog, laureat Nagrody Nobla

Nie niedostatek jest dziś problemem, lecz nadmiar: nadmiar bodźców, nadmiar możliwości.
O uwagę odbiorcy jednak coraz trudniej. Bez uwagi nie może być mowy o skutecznej reklamie, a bez pomiaru zaangażowania czytelnika nie może być mowy o efektywności kampanii.

Prasa wciąż jest jednak jednym z najbardziej angażujących kanałów komunikacji.
Z czego to wynika? Czy jest to kwestia zaufania do medium, więzi, którą wydawcy potrafią zbudować z czytelnikami, wysokiej jakości treści czy ze względu na charakter czynności, jaką jest czytanie prasy– wymagający skupienia, w otoczeniu pozbawionym bodźców rozpraszających uwagę?

Podczas konferencji online skoncentrujemy się na korzyściach biznesowych reklamy prasowej.
Eksperci z Polski, Wielkiej Brytanii i USA powiedzą w jaki sposób jakość treści wpływa na poziom uwagi i jakie to ma znaczenie w odniesieniu do efektywności kampanii reklamowej. Wyjaśnią w jakich kanałach medialnych uwaga osiąga najwyższą wartość, od czego zależy jej poziom oraz jaką rolę w procesie budowania uwagi odgrywa kontekst i jakościowe treści. Eksperci pokażą, w jakich sytuacjach i dlaczego reklama prasowa ma sens, jak reklamy w prasie są czytane i rozumiane oraz jak zaangażowanie czytelników wpływa na ich decyzje zakupowe.

REJESTRACJA

Rejestracja na to wydarzenie jest już niedostępna.

AGENDA
14:00-14:10
PRZYWITANIE I WPROWADZENIE DO KONFERENCJI

Do głównego tematu konferencji oraz zagadnień omawianych przez ekspertów wprowadzi słuchaczy Waldemar Izdebski – prezes zarządu Polskich Badań Czytelnictwa.

14:10-14:30
Backing British Journalism
Because journalism matters

Dziennikarstwo ma większe znaczenie dla większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej. 36 milionów ludzi dziennie pokłada zaufanie w tym, że brytyjskie media informacyjne, będą ich reprezentować, informować, dostarczać rozrywki, zabierać głos i poruszać kwestie, które są dla nich ważne.

Dziennikarstwo ma również znaczenie dla reklamodawców, ponieważ rosnąca liczba odbiorców umożliwia dotarcie do ludzi w całym kraju w budzący zaufanie, znaczący i empatyczny sposób, jak żadne inne medium. To właśnie z tego powodu marki informacyjne, we wszystkich swoich formach, są skuteczne w generowaniu pozytywnych korzyści biznesowych dla marek.

Podczas prelekcji wykorzystamy różne źródła prądów myślowych i spostrzeżeń, aby pokazać, dlaczego dziennikarstwo jest ważne dla społeczeństwa, ludzi i marek, podkreślając rolę, jaką pełni dziennikarstwo związane z markami informacyjnymi i jak może zwiększać efektywność dla reklamodawców.

Niki West, Newsworks

Niki West

Client Services & Strategy Director | Newsworks

Niki West dołączyła do Newsworks, organizacji marketingowej, która reprezentuje krajowe marki informacyjne w Wielkiej Brytanii, w maju 2017 r., aby nadzorować obsługę klientów i planowanie strategii. Jej głównym zadaniem jest budowanie coraz silniejszych relacji między Newsworks, reklamodawcami i społecznością agencji.

Przed pracą w Newsworks Niki pełniła wiele funkcji związanych z obsługą klienta i planowaniem w agencjach medialnych zarówno w Londynie, jak i Sydney w Australii, a ostatnio była partnerem zarządzającym w Havas Media, gdzie pomagała wielu klientom w budowaniu wyjątkowych marek i wykazała się prawdziwą pasją i innowacyjnym podejściem do obsługi klienta, osiągając nagradzane w branży wyniki.

14:35-14:55
UNLOCKING THE VALUE OF PUBLISHER AUDIENCES
AN INTRODUCTION TO PAMCO

Simon Redican, dyrektor generalny PAMCo opowie o badaniach czytelnictwa w Wielkiej Brytanii. Wyjaśni, w jaki sposób firma PAMCo wykorzystała najnowsze techniki integracji danych, aby połączyć różne źródła danych i uzyskać dane o zasięgu i częstotliwości w podziale na różne platformy, kanały dotarcia. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do unikalnych danych o zasięgu oferowanym przez różne kanały dotarcia, a wydawcy mogą jeszcze lepiej monetyzować dotarcie do czytelników w różnych kanałach.

Simon Redican, PAMCo

Simon Redican

Chief Executive | PAMCo

Simon Redican rozpoczął swoją karierę pracując w agencjach reklamowych – LRC, The Media Shop, Carat i Starcom MediaVest, gdzie pełnił funkcję Head of Planning. Przeszedł do działu sprzedaży, kierując sprzedażą w Classic FM, a następnie pracował jako strateg w News International w Times Media. Przed dołączeniem do PAMCo był Dyrektorem Zarządzającym w Radio Advertising Bureau i zasiadał w zarządzie J-ET, systemu handlu dla branży radiowej. Simon ma troje dzieci (Grace, Delphine, Tom) i jest zagorzałym kibicem najlepszego klubu piłkarskiego Liverpoolu – Evertonu. Poza pracą jest zapalonym historykiem i fanem gastronomii.

15:00-15:20
ATTENTION PAYS

W dzisiejszym krajobrazie medialnym uwaga jest niezwykle ważna. Jest więcej okazji i miejsc, w których możemy przyciągnąć uwagę konsumenta, jednak liczne badania pokazują, że ogólna uwaga poświęcana reklamom spada. Cyfrowe detoksykacje, ślepota banerowa i blokowanie reklam to symptomy przeciążonego ekosystemu reklamowego.

Wykorzystując połączenie danych ankietowych, modelowania ekonometrycznego i analizy neuromarketingowej, ta prezentacja odkrywa różnorodność mediów, jeśli chodzi o jakość uwagi i wyjątkową wartość reklamy drukowanej, w postaci niezakłóconej uwagi i zwrotu z inwestycji.

Anna Sampson, Magnetic

Anna Sampson

Insight and Strategy Director | Magnetic

Anna Sampson posiada 20 lat doświadczenia w praktycznej pracy nad rozwojem badań, od start-upów po duże agencje, zaczynała karierę jako kierownik ds. badań w Carat, zanim przeniosła się do Rise Communications, a następnie do MediaCom. Obecnie kieruje strategią rozwoju badań w Magnetic, brytyjskiej agencji marketingowej dla czasopism i jest dumna z opowiadania przekonujących historii za pomocą wszelkiego rodzaju badań, danych i dowodów.

15:25-15:45
CZYTELNIK-KONSUMENT:
JAK PRASA WPŁYWA NA DECYZJE ZAKUPOWE?

PBC zbadało zaangażowanie czytelników prasy oraz to, jak to zaangażowanie wpływa na ich decyzje zakupowe. Czytelnik prasy to świadomy konsument – wybiera konkretne tytuły prasowe, do których jest przywiązany. Ale czytelnicy prasy są nie tylko przywiązani do konkretnych tytułów i mają do nich emocjonalny stosunek, ale traktują je również jako źródło wiedzy, inspiracji i rzetelnych informacji. Ze względu na to silne przywiązanie czytelnicy prasy mają też pozytywny stosunek emocjonalny i duże zaufanie do treści reklamowych w swoich ulubionych pismach. Dlatego dla czytelnika-konsumenta reklamy prasowe są źródłem wartościowych informacji o produktach i usługach – traktuje on te komunikaty z większym zaufaniem i odbiera jako bardziej wartościowe, ze względu na to, ze ma z nimi kontakt w medium, do którego jest przywiązany. Wpływ prasy na decyzje zakupowe czytelnika-konsumenta jest więc bardzo znaczący.

Waldemar Izdebski, Polskie Badania Czytelnictwa

Waldemar Izdebski

Prezes Zarządu  | Polskie Badania Czytelnictwa

Od 2013 roku prezes spółki Polskie Badania Czytelnictwa, firmy zajmującej się badaniem prasy i reklamy prasowej w skali ogólnopolskiej, w tym zaawansowaną analizą danych, tworzeniem badań marketingowych, programów komputerowych i algorytmów obliczeniowych. Zarządzał transformacją spółki w obszar nowych technologii, w tym wdrożeniami rozwiązań z zakresu machine learningu do badań oraz wprowadzeniem innowacyjnych metod badań reklamy opartych o narzędzia takie, jak eye tracker i face reader. Wcześniej wieloletni dyrektor ds. marketingu oraz analityk danych. Posiada doświadczenie w zakresie badań konsumenckich i marki, data science oraz zarządzania business intelligence. Autor wielu publikacji w mediach na temat badań konsumenckich, prasy, badań czytelnictwa, łączenia i modelowania danych, badań reklamy prasowej. Związany z branżą badawczą od 1994, kiedy rozpoczął pracę jako analityk i badacz ilościowy mediów i reklamy. Ukończył studnia doktoranckie z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

15:50-16:10
BADANIA REKLAMY PRASOWEJ:
CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM!

PBC, za pomocą nowatorskich metod analizy danych, bada jak reklama w prasie oddziałuje na odbiorcę. W 2019 roku PBC wprowadziło badania eyetrackingowe, dzięki którym rynek uzyskał informacje o relacji czytelnika z reklamą prasową, a nie tylko z nośnikiem, jakim jest konkretne pismo. Zmieniło to w znaczącym stopniu metody planowania kampanii w tym medium oraz świadomość na temat zaangażowania czytelnika w reklamę prasową. Dzięki badaniom eyetrackingowym uzyskiwane są dane na temat liczby kontaktów z reklamą, czasu, jaki czytelnik spędził na konkretnej reklamie, czy efektywności kampanii reklamowej w prasie z uwzględnieniem realnych kontaktów z reklamą. Z badań wynika, że reklama prasowa nie tylko jest zauważana, ale jest też czytana i przede wszystkim: jest czytana ze zrozumieniem. To właśnie czytanie ze zrozumieniem jest bardzo ważnym elementem zaangażowania czytelnika w reklamę, mając ogromny wpływ na odbiór reklamy i tym samym na efektywność kampanii.

Piotr Góralewski, Polskie Badania Czytelnictwa

Piotr Góralewski

Data Scientist  | Polskie Badania Czytelnictwa

Data Scientist w spółce Polskie Badania Czytelnictwa i doktorant na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w tematyce przetwarzania języka naturalnego oraz widzenia i uczenia maszynowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego w dziale badań i rozwoju Samsung Electronics Polska. W toku studiów przez rok uczył się na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia) w ramach studenckiej wymiany międzynarodowej. Przez kilka lat działał również jako wolontariusz w fundacji pomagającej osobom z niepełnosprawnościami. Informatyką i naukami ścisłymi interesuje się od najmłodszych lat.

16:15-16:35
QUALITY CONTENT AND VALUE OF PROOF OF QUALITY CONTENT TO ADVERTISERS

Oszustwa związane z reklamą cyfrową (a także drukowaną) przybierają różne kształty i rozmiary. Podczas tej sesji omówimy, jak stały się tak ogromnym problemem, na kogo ma to największy wpływ i co można zrobić, aby nie marnować budżetów wydawanych na reklamę. Omówimy również przykłady niedawnych oszustw reklamowych i jak to wpływa budżety przeznaczane na reklamę.

Kevin Rehberg, Aliance for Audited Media

Kevin Rehberg
Vice President of Client Development | Aliance for Audited Media (AAM)

Kevin Rehberg ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z organizacjami zajmującymi się mediami informacyjnymi, przede wszystkim w pomaganiu samemu rynkowi branżowemu dzięki zweryfikowanym badaniom odbiorców. Pełniąc obecną rolę wiceprezesa ds. rozwoju klienta w firmie AAM, Kevin pomaga organizacjom zajmującym się mediami w zrozumieniu, w jaki sposób wykorzystać skontrolowane informacje, aby przekazać swoją historię jakości reklamodawcom, agencjom i społeczności. Opowiada się za opartą na wartościach przejrzystością wobec nabywców mediów, jako sposobem na oddzielenie renomowanych organizacji medialnych od reszty. Podkreślenie wzrostu liczby oszustw związanych z reklamami cyfrowymi i ich negatywnego wpływu na lokalne firmy medialne nadal jest priorytetem, ponieważ zasoby coraz częściej przechodzą z druku na media cyfrowe.

16:40-17:00
SESJA Q&A

To czas przewidziany na zadawanie pytań ekspertom. Zarówno uczestnicy konferencji, jak i eksperci będą mieli możliwość zadawania pytań, uszczegółowienia wybranych kwestii poruszanych podczas konferencji.

ORGANIZATOR
Logo PBC
PATRONI MEDIALNI
logo marketing przy kawie
logo media marketing
logo ooh magazine
logo press
PARTNERZY KONFERENCJI
logo aam
logo izba wydawców prasy
logo magnetic
logo newsworks
logo pamco
PARTNERZY – WYDAWCY PRASY
logo grupa wyborcza
wydawnictwo burda logo
logo gremi
logo dziennik gazeta prawna
logo gość niedzielny
logo auto motor i sport
logo mens health
logo womens health
logo polityka
logo auto świat
loho fakt
logo forbes
logo forbes women
logo komputer świat
logo newsweek
logo przegląd sportowy
logo rasp
logo vogue
logo bauer
logo super express
logo zwierciadło
PARTNERZY – DOMY MEDIOWE