Rejestracja na konferencję

„W świecie obfitującym w informacje bogactwo informacji oznacza niedostatek czegoś innego: brak tego, co informacja pochłania. Co pochłania informacja, jest raczej oczywiste: pochłania uwagę swoich odbiorców. Stąd bogactwo informacji powoduje niedostatek uwagi.”

Herbert Simon,
Informatyk i socjolog, laureat Nagrody Nobla

Nie niedostatek jest dziś problemem, lecz nadmiar: nadmiar bodźców, nadmiar możliwości.
O uwagę odbiorcy jednak coraz trudniej. Bez uwagi nie może być mowy o skutecznej reklamie, a bez pomiaru zaangażowania czytelnika nie może być mowy o efektywności kampanii.

Prasa wciąż jest jednak jednym z najbardziej angażujących kanałów komunikacji.
Z czego to wynika? Czy jest to kwestia zaufania do medium, więzi, którą wydawcy potrafią zbudować z czytelnikami, wysokiej jakości treści czy ze względu na charakter czynności, jaką jest czytanie prasy– wymagający skupienia, w otoczeniu pozbawionym bodźców rozpraszających uwagę?

Podczas konferencji online skoncentrujemy się na korzyściach biznesowych reklamy prasowej.
Eksperci z Polski, Wielkiej Brytanii i USA powiedzą w jaki sposób jakość treści wpływa na poziom uwagi i jakie to ma znaczenie w odniesieniu do efektywności kampanii reklamowej. Wyjaśnią w jakich kanałach medialnych uwaga osiąga najwyższą wartość, od czego zależy jej poziom oraz jaką rolę w procesie budowania uwagi odgrywa kontekst i jakościowe treści. Eksperci pokażą, w jakich sytuacjach i dlaczego reklama prasowa ma sens, jak reklamy w prasie są czytane i rozumiane oraz jak zaangażowanie czytelników wpływa na ich decyzje zakupowe.

REJESTRACJA

Rejestracja na to wydarzenie jest już niedostępna.

AGENDA
14:00-14:10
PRZYWITANIE I WPROWADZENIE DO KONFERENCJI

Do głównego tematu konferencji oraz zagadnień omawianych przez ekspertów wprowadzi słuchaczy Waldemar Izdebski – prezes zarządu Polskich Badań Czytelnictwa.

14:10-14:30
Backing British Journalism
Because journalism matters

Dziennikarstwo ma większe znaczenie dla większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej. 36 milionów ludzi dziennie pokłada zaufanie w tym, że brytyjskie media informacyjne, będą ich reprezentować, informować, dostarczać rozrywki, zabierać głos i poruszać kwestie, które są dla nich ważne.

Dziennikarstwo ma również znaczenie dla reklamodawców, ponieważ rosnąca liczba odbiorców umożliwia dotarcie do ludzi w całym kraju w budzący zaufanie, znaczący i empatyczny sposób, jak żadne inne medium. To właśnie z tego powodu marki informacyjne, we wszystkich swoich formach, są skuteczne w generowaniu pozytywnych korzyści biznesowych dla marek.

Podczas prelekcji wykorzystamy różne źródła prądów myślowych i spostrzeżeń, aby pokazać, dlaczego dziennikarstwo jest ważne dla społeczeństwa, ludzi i marek, podkreślając rolę, jaką pełni dziennikarstwo związane z markami informacyjnymi i jak może zwiększać efektywność dla reklamodawców.

Niki West, Newsworks

Niki West

Client Services & Strategy Director | Newsworks

Niki West dołączyła do Newsworks, organizacji marketingowej, która reprezentuje krajowe marki informacyjne w Wielkiej Brytanii, w maju 2017 r., aby nadzorować obsługę klientów i planowanie strategii. Jej głównym zadaniem jest budowanie coraz silniejszych relacji między Newsworks, reklamodawcami i społecznością agencji.

Przed pracą w Newsworks Niki pełniła wiele funkcji związanych z obsługą klienta i planowaniem w agencjach medialnych zarówno w Londynie, jak i Sydney w Australii, a ostatnio była partnerem zarządzającym w Havas Media, gdzie pomagała wielu klientom w budowaniu wyjątkowych marek i wykazała się prawdziwą pasją i innowacyjnym podejściem do obsługi klienta, osiągając nagradzane w branży wyniki.

14:35-14:55
UNLOCKING THE VALUE OF PUBLISHER AUDIENCES
AN INTRODUCTION TO PAMCO

Simon Redican, dyrektor generalny PAMCo opowie o badaniach czytelnictwa w Wielkiej Brytanii. Wyjaśni, w jaki sposób firma PAMCo wykorzystała najnowsze techniki integracji danych, aby połączyć różne źródła danych i uzyskać dane o zasięgu i częstotliwości w podziale na różne platformy, kanały dotarcia. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do unikalnych danych o zasięgu oferowanym przez różne kanały dotarcia, a wydawcy mogą jeszcze lepiej monetyzować dotarcie do czytelników w różnych kanałach.

Simon Redican, PAMCo

Simon Redican

Chief Executive | PAMCo

Simon Redican rozpoczął swoją karierę pracując w agencjach reklamowych – LRC, The Media Shop, Carat i Starcom MediaVest, gdzie pełnił funkcję Head of Planning. Przeszedł do działu sprzedaży, kierując sprzedażą w Classic FM, a następnie pracował jako strateg w News International w Times Media. Przed dołączeniem do PAMCo był Dyrektorem Zarządzającym w Radio Advertising Bureau i zasiadał w zarządzie J-ET, systemu handlu dla branży radiowej. Simon ma troje dzieci (Grace, Delphine, Tom) i jest zagorzałym kibicem najlepszego klubu piłkarskiego Liverpoolu – Evertonu. Poza pracą jest zapalonym historykiem i fanem gastronomii.

15:00-15:20
ATTENTION PAYS

W dzisiejszym krajobrazie medialnym uwaga jest niezwykle ważna. Jest więcej okazji i miejsc, w których możemy przyciągnąć uwagę konsumenta, jednak liczne badania pokazują, że ogólna uwaga poświęcana reklamom spada. Cyfrowe detoksykacje, ślepota banerowa i blokowanie reklam to symptomy przeciążonego ekosystemu reklamowego.

Wykorzystując połączenie danych ankietowych, modelowania ekonometrycznego i analizy neuromarketingowej, ta prezentacja odkrywa różnorodność mediów, jeśli chodzi o jakość uwagi i wyjątkową wartość reklamy drukowanej, w postaci niezakłóconej uwagi i zwrotu z inwestycji.

Anna Sampson, Magnetic

Anna Sampson

Insight and Strategy Director | Magnetic

Anna Sampson posiada 20 lat doświadczenia w praktycznej pracy nad rozwojem badań, od start-upów po duże agencje, zaczynała karierę jako kierownik ds. badań w Carat, zanim przeniosła się do Rise Communications, a następnie do MediaCom. Obecnie kieruje strategią rozwoju badań w Magnetic, brytyjskiej agencji marketingowej dla czasopism i jest dumna z opowiadania przekonujących historii za pomocą wszelkiego rodzaju badań, danych i dowodów.

15:25-15:45
CZYTELNIK-KONSUMENT:
JAK PRASA WPŁYWA NA DECYZJE ZAKUPOWE?

PBC zbadało zaangażowanie czytelników prasy oraz to, jak to zaangażowanie wpływa na ich decyzje zakupowe. Czytelnik prasy to świadomy konsument – wybiera konkretne tytuły prasowe, do których jest przywiązany. Ale czytelnicy prasy są nie tylko przywiązani do konkretnych tytułów i mają do nich emocjonalny stosunek, ale traktują je również jako źródło wiedzy, inspiracji i rzetelnych informacji. Ze względu na to silne przywiązanie czytelnicy prasy mają też pozytywny stosunek emocjonalny i duże zaufanie do treści reklamowych w swoich ulubionych pismach. Dlatego dla czytelnika-konsumenta reklamy prasowe są źródłem wartościowych informacji o produktach i usługach – traktuje on te komunikaty z większym zaufaniem i odbiera jako bardziej wartościowe, ze względu na to, ze ma z nimi kontakt w medium, do którego jest przywiązany. Wpływ prasy na decyzje zakupowe czytelnika-konsumenta jest więc bardzo znaczący.

Waldemar Izdebski, Polskie Badania Czytelnictwa

Waldemar Izdebski

Prezes Zarządu  | Polskie Badania Czytelnictwa

Od 2013 roku prezes spółki Polskie Badania Czytelnictwa, firmy zajmującej się badaniem prasy i reklamy prasowej w skali ogólnopolskiej, w tym zaawansowaną analizą danych, tworzeniem badań marketingowych, programów komputerowych i algorytmów obliczeniowych. Zarządzał transformacją spółki w obszar nowych technologii, w tym wdrożeniami rozwiązań z zakresu machine learningu do badań oraz wprowadzeniem innowacyjnych metod badań reklamy opartych o narzędzia takie, jak eye tracker i face reader. Wcześniej wieloletni dyrektor ds. marketingu oraz analityk danych. Posiada doświadczenie w zakresie badań konsumenckich i marki, data science oraz zarządzania business intelligence. Autor wielu publikacji w mediach na temat badań konsumenckich, prasy, badań czytelnictwa, łączenia i modelowania danych, badań reklamy prasowej. Związany z branżą badawczą od 1994, kiedy rozpoczął pracę jako analityk i badacz ilościowy mediów i reklamy. Ukończył studnia doktoranckie z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

15:50-16:10
BADANIA REKLAMY PRASOWEJ:
CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM!

PBC, za pomocą nowatorskich metod analizy danych, bada jak reklama w prasie oddziałuje na odbiorcę. W 2019 roku PBC wprowadziło badania eyetrackingowe, dzięki którym rynek uzyskał informacje o relacji czytelnika z reklamą prasową, a nie tylko z nośnikiem, jakim jest konkretne pismo. Zmieniło to w znaczącym stopniu metody planowania kampanii w tym medium oraz świadomość na temat zaangażowania czytelnika w reklamę prasową. Dzięki badaniom eyetrackingowym uzyskiwane są dane na temat liczby kontaktów z reklamą, czasu, jaki czytelnik spędził na konkretnej reklamie, czy efektywności kampanii reklamowej w prasie z uwzględnieniem realnych kontaktów z reklamą. Z badań wynika, że reklama prasowa nie tylko jest zauważana, ale jest też czytana i przede wszystkim: jest czytana ze zrozumieniem. To właśnie czytanie ze zrozumieniem jest bardzo ważnym elementem zaangażowania czytelnika w reklamę, mając ogromny wpływ na odbiór reklamy i tym samym na efektywność kampanii.

Piotr Góralewski, Polskie Badania Czytelnictwa

Piotr Góralewski

Data Scientist  | Polskie Badania Czytelnictwa

Data Scientist w spółce Polskie Badania Czytelnictwa i doktorant na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w tematyce przetwarzania języka naturalnego oraz widzenia i uczenia maszynowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego w dziale badań i rozwoju Samsung Electronics Polska. W toku studiów przez rok uczył się na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia) w ramach studenckiej wymiany międzynarodowej. Przez kilka lat działał również jako wolontariusz w fundacji pomagającej osobom z niepełnosprawnościami. Informatyką i naukami ścisłymi interesuje się od najmłodszych lat.

16:15-16:35
QUALITY CONTENT AND VALUE OF PROOF OF QUALITY CONTENT TO ADVERTISERS

Oszustwa związane z reklamą cyfrową (a także drukowaną) przybierają różne kształty i rozmiary. Podczas tej sesji omówimy, jak stały się tak ogromnym problemem, na kogo ma to największy wpływ i co można zrobić, aby nie marnować budżetów wydawanych na reklamę. Omówimy również przykłady niedawnych oszustw reklamowych i jak to wpływa budżety przeznaczane na reklamę.

Kevin Rehberg, Aliance for Audited Media

Kevin Rehberg
Vice President of Client Development | Aliance for Audited Media (AAM)

Kevin Rehberg ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z organizacjami zajmującymi się mediami informacyjnymi, przede wszystkim w pomaganiu samemu rynkowi branżowemu dzięki zweryfikowanym badaniom odbiorców. Pełniąc obecną rolę wiceprezesa ds. rozwoju klienta w firmie AAM, Kevin pomaga organizacjom zajmującym się mediami w zrozumieniu, w jaki sposób wykorzystać skontrolowane informacje, aby przekazać swoją historię jakości reklamodawcom, agencjom i społeczności. Opowiada się za opartą na wartościach przejrzystością wobec nabywców mediów, jako sposobem na oddzielenie renomowanych organizacji medialnych od reszty. Podkreślenie wzrostu liczby oszustw związanych z reklamami cyfrowymi i ich negatywnego wpływu na lokalne firmy medialne nadal jest priorytetem, ponieważ zasoby coraz częściej przechodzą z druku na media cyfrowe.

16:40-17:00
SESJA Q&A

To czas przewidziany na zadawanie pytań ekspertom. Zarówno uczestnicy konferencji, jak i eksperci będą mieli możliwość zadawania pytań, uszczegółowienia wybranych kwestii poruszanych podczas konferencji.

ORGANIZATOR
Logo PBC
PATRONI MEDIALNI
PARTNERZY KONFERENCJI
PARTNERZY – WYDAWCY PRASY
wydawnictwo burda logo
PARTNERZY – DOMY MEDIOWE