×

Polskie Badania Czytelnictwa

PBC dostarcza dane niezbędne przy planowaniu kampanii reklamowych, które dostępne są na platformie PBC Planner. Program ten prezentuje zasięg czytelnictwa dla ponad 150 tytułów prasowych, ułatwia określenie grupy docelowej danego pisma, udostępnia cenniki reklam oraz sprzedaż prasy. PBC wiedzą wspiera rynek wydawców przy opracowywaniu strategii rozwoju pism. Dzięki wynikom spółki powstaje ranking polskich dzienników i czasopism oraz opracowywane są profile ich czytelników. Z danych PBC korzystają przedstawiciele domów mediowych, wydawców, agencji reklamowych, a także instytucji publicznych. Polskie Badania Czytelnictwa przyczyniają się do rozwoju rynku reklamy, a także kształtują decyzje biznesowe, które wpływają na działania konsumentów.

Spółka Polskie Badania Czytelnictwa (PBC) to działający w oparciu o własny statut, projekt rozszerzający działalność Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) oraz Izby Wydawców Prasy (IWP) o badania czytelnictwa.

PBC zrzesza wydawnictwa wszystkich rodzajów prasy: dzienników ogólnopolskich i regionalnych, tygodników, magazynów kolorowych oraz prasy specjalistycznej. Radę Nadzorczą tworzą przedstawiciele wydawnictw finansujących badania czytelnictwa.

Nad badaniami realizowanymi przez Kantar Polska S.A. dodatkową kontrolę sprawuje Zespół Ekspertów PBC, który opracowuje również zmiany w metodologii badań. Taki system gwarantuje najwyższą jakość i wiarygodność wyników.

Zespół PBC to osoby o kompetencjach badawczych, matematycznych, programistycznych oraz marketingowych.

Misja

Misją spółki jest zagwarantowanie pełnego obiektywizmu, niezależności i zgodności z najwyższej klasy standardami międzynarodowymi badań czytelnictwa prasy w Polsce.