×

Partnerzy PBC

 

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

Właściciel Spółki Polskie Badania Czytelnictwa – to organizacja pracodawców zajmujących się wydawaniem prasy, prowadzących działalność reklamową, ogłoszeniową, kolporterską, internetową.

 

Izba Wydawców Prasy

Powstała 30 marca 1996, skupia wydawców gazet ogólnokrajowych i regionalnych oraz czasopism, od samego początku eksperci Izby reprezentują interesy wydawców wobec władz państwowych, uczestnicząc w istotnych dla środowiska posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, czy też spotykając się z reprezentantami rządu. Izba wspiera wydawców również poprzez szkolenia i usługi prawne, sporządzając szereg ekspertyz dotyczących spraw podatkowych. Bierze też czynny udział w promocji czytelnictwa prasy.

 

Kantar S.A.

Wykonawca Badania PBC – jest międzynarodowym instytutem badawczym, specjalizuje się w badaniach oddziaływania przekazu reklamowego i kondycji marek, zaawansowanych badaniach jakościowych oraz badaniach mediów.

 

Ariadna

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy, gdzie zbierane są opinie Polaków na różne tematy dotyczące codziennego życia: kwestie społeczne i konsumenckie. Wyniki i wnioski z badań mogą mieć bezpośredni wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

 

Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia

ARC Rynek i Opinia jest niezależnym polskim instytutem badawczym realizującym badania rynku od 1992 roku. Realizuje badania marketingowe dla firm reprezentujących wszystkie branże. Zgodnie z cyklicznymi raportami PTBRiO dotyczącym branży badawczej ARC Rynek i Opinia znajduje się wśród najlepiej rozpoznawalnych i najczęściej wybieranych przez Klientów firm badawczych w Polsce.

 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

SAR zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 73 podmiotów – 36 agencji reklamowych, 3 agencje interaktywne, 19 agencji brand design i 15 domów mediowych, które działa na rzecz promowania i tworzenia bardziej efektywnej komunikacji marketingowej oraz promowania środowiska reklamowego w Polsce.