×

Standard PBC

Spółka Polskie Badania Czytelnictwa powstała jesienią 1997 roku. Do istnienia powołali ją wydawcy prasy, którym zależało na wypracowaniu powszechnie uznawanego standardu badań czytelnictwa i zapewnieniu wiarygodności ich wyników.

Podejście to sprawiło, że wokół spółki zgromadzili się wydawcy wszystkich rodzajów prasy: dzienników ogólnopolskich, dzienników regionalnych, tygodników, magazynów kolorowych oraz prasy fachowej. Z doświadczenia PBC korzystają wszystkie domy mediowe i wiele agencji reklamowych.

Właścicielem spółki PBC jest Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), instytucja skupiająca zarówno wydawców prasy, jak i ogłoszeniodawców oraz agencje reklamowe. Innymi słowy są to przedstawiciele wszystkich grup zainteresowanych istnieniem standardu badawczego i wykorzystujących jego wyniki w swojej działalności. Radę Nadzorczą Spółki PBC tworzą przedstawiciele firm finansujących badania czytelnictwa.

W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości badań PBC od grudnia 2003 r. nad metodologią i realizacją projektu badawczego PBC dodatkową kontrolę sprawuje Zespół Ekspertów PBC, których głównym zadaniem jest zatwierdzanie metodologii badań oraz nadzór nad ich realizacją. Od 1999 roku badania PBC realizuje firma Kantar Polska S.A. – największy ośrodek badań marketingowych w Polsce.

Obecnie projekt badawczy PBC składa się ze standardowego badania czytelnictwa (PBC), przeprowadzanego na próbie około 20.000 respondentów w roku. Obejmuje ono ok. 160 tytułów prasowych.