Szkółkarstwo

TYTUŁ: Szkółkarstwo

CZĘSTOTLIWOŚĆ: dwumiesięcznik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: SZKÓŁKARSTWO to jedyny w Polsce magazyn (wydawany od 1993 roku) przeznaczony dla profesjonalnych producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego i sadowniczego. W SZKÓŁKARSTWIE znaleźć można rzetelne wiadomości o produkcji i sprzedaży materiału szkółkarskiego, o ochronie drzew, krzewów i bylin przed chorobami oraz szkodnikami, a także inne ważne informacje. Zamieszczamy kalendaria planowanych imprez oraz relacje z konferencji, targów i wystaw szkółkarskich, na które docierają redaktorzy „Szkółkarstwa”.
Średnia objętość 114 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

230 mm wysokości

160 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: kreda błysk

Środek: kreda półmat
Cennik reklam -

KONTAKT

Plantpress Sp. z o.o.
ul. Lea 114 a
30-133 Kraków
www.plantpress.pl
EGZEMPLARZE ROZPOWSZECHNIONE ROCZNIE
Szkółkarstwo
Średnia
Rozpowszechnianie płatne 1 458
Sprzedaż wydań drukowanych 1 444
Rozpowszechnianie bezpłatne 779
INFORMACJE WYDAWCY
DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Współorganizator targów: Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO, Spotkania Sadownicze Sandomierz, organizator Letnich Pokazów Czereśniowych i innych konferencji. Uczestnik wszystkich targów branżowych , ogrodniczych – patron medialny.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.