Świat Lekarza

TYTUŁ: Świat Lekarza

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 10 razy w roku
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Opiniotwórczy magazyn kierowanych do elit lekarskich, administracji zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP. Prezentuje i omawia najnowsze osiągnięcia medyczne i poglądy autorytetów medycyny polskiej i światowej. Omawia nowości lub kontrowersje ze wszystkich specjalności lekarskich.
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam Link do cennika

KONTAKT

Media TV Plus Sp. z o.o.
02-025 Warszawa
www.nazdrowie.pl
EGZEMPLARZE ROZPOWSZECHNIONE ROCZNIE
Świat Lekarza
Średnia
Rozpowszechnianie bezpłatne 10 188
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Wydania monograficzne realizowane przez Towarzystwa Naukowe lub Konsultantów Krajowych, np. "Ginekologia 2016", "Okulistyka 2017", "Diabetologia 2017", "Kardiologia 2017", " Medycyna Innowacyjna 2017", "XX Sympozjum Diabetologiczne 2016".

EVENTY

Nagroda Zaufania "Złoty Otis"

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Organizujemy konferencje naukowe i szkolenia oraz prowadzimy portal wielotematyczny www.medycynawpolsce.pl z kilkunastu specjalności lekarskich

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.